21/04/2015
5761


Quá trình hình thành và phát triển
Cuối năm 1965, Cha Tôma Nguyễn Văn Sum dẫn một số gia đình công giáo đến ấp Ngô Quyền sinh sống và lập Giáo họ Ngô Quyền. Thời điểm này chỉ có 18 gia đình công giáo với khoảng 100 giáo dân. Ngày 04.03.1966, Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh đã giúp đỡ và khuyến khích giáo dân trong Giáo họ xây nhà nguyện để có nơi dâng lễ. Ngày 12.12.1994, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã đổi tên Giáo họ Ngô Quyền thành Giáo họ Xuân Đức. Ba năm sau, nhà nguyện của Giáo họ được di chuyển ra mặt tiền quốc lộ 1A và được kiến thiết xây dựng như hiện nay. Ngày 23.03.2007, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Xuân Đức lên thành Giáo xứ. Năm 2011, Cha Giuse Trần Ngọc Tâm về phụ trách Giáo xứ Xuân Đức. Hiện nay, Cha Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Đức đang xây dựng nhà mục vụ nhằm phục vụ cho việc học giáo lý và các sinh hoạt tôn giáo khác. Với sự khéo léo và nhiệt thành của Cha Giuse, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Giáo xứ Xuân Đức dần đi vào ổn định và đời sống đức tin của giáo dân ngày càng thăng tiến. 
Địa dư: Đông giáp xứ Xuân Long; Tây giáp xứ Hưng Lộc; Nam giáp xứ Dầu Giây; Bắc giáp xứ Hưng Bình.
Diện tích: 4 km2
Dân Số: 20.000  người

 • 707 gia đình công giáo, gồm 2.671 giáo dân
 • Tỷ lệ: 13,4%
Linh mục Quản xứ:
 • Tôma Nguyễn Văn Sum (1965 - 1966)
 • Giuse Nguyễn Thanh Minh (1966 - 1972)
 • Phaolô Nguyễn Văn Nhân (1972 - 1973)
 • Gioakim Nguyễn Văn Quới (1973 - 1975)
 • Giacôbê Lâm Văn Thế (1975 - 1977)
 • Đaminh Phạm Hiến Thành (1977 - 1984)
 • Giuse Phạm An Lập (1984 - 1993)
 • Giuse Trần Xuân Thịnh (1993 - 2002)
 • Giuse Vũ Anh Thu (2002 - 2007)
 • Vinh Sơn Nguyễn Văn Tiếu (2007 - 2011)
Linh mục Đương nhiệm:
 Giuse Trần Ngọc Tâm (2011 -)
Thánh Bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: 19.03
Thống kê
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 2.756 2.766 2.793 2.813 2.810 2.800 2.671
Gia đình 547 565 552 552 560 600 707

 
 

 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...