22/04/2015
6829


Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1970, khoảng 20 hộ gia đình công giáo đến khu vực Bàu Cá sinh sống. Hai năm sau, có thêm khoảng 200 gia đình công giáo từ Quảng Trị và Huế di dân đến vùng đất này và cùng với các gia đình công giáo nơi đây làm nên một họ đạo. Cùng năm, cộng đoàn nơi đây đã xây dựng một nhà nguyện để làm nơi cử hành thánh lễ và cầu nguyện. Năm 1973, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn ban văn thư thành lập Giáo xứ mới với tên gọi là Long Biên (Long Khánh – Biên Hòa), đồng thời cắt cử Cha Tôma Nguyễn Ngọc Thanh làm chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ này. Một năm sau, Giáo xứ Long Biên chính thức được đổi tên thành Giáo xứ Thanh Bình. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào ổn định và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến. Năm 1977, Cha Giuse Nguyễn Văn Tăng về phụ trách Giáo xứ Thanh Bình. Cha Giuse cùng với cộng đoàn đã lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ, tượng đài Thánh Giuse và tường hoa công viên. Năm 2010, Cha Đaminh Trần Văn Minh kế nhiệm Cha Giuse coi sóc Giáo xứ. Ngày 21.01.2011, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn Giáo xứ Thanh Bình tu sửa lại nhà thờ khang trang hơn. Hiện nay, với lòng đạo đức và sự tận tâm của Cha Đaminh, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Bình có những sinh hoạt mục vụ phong phú và đời sống đạo đức ngày càng triển nở.
Địa dư: Đông giáp xứ Hưng Lộc; Tây giáp xứ Tâm Hòa; Nam giáp xứ Mân Côi; Bắc giáp xứ Bàu Hàm.
Diện tích: 3 km2
Dân số: 5.355 người

  • 930 gia đình công giáo, gồm 4.100 giáo dân
  • Tỷ lệ: 77%
Linh mục quản xứ:
  • Tôma Nguyễn Ngọc Thanh (1972 - 1974)
  • Đaminh Mai Minh Luận (1975 - 1976)
  • Giuse Nguyễn Văn Tăng (1976 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:
 
Đaminh Trần Văn Minh (2010 -)
Linh mục Phó : Martinô Nguyễn Thái Hiệp

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Thợ

Ngày chầu lượt: CN XVII TN
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Cộng đoàn Thanh Bình
  • Đaminh Thánh Tâm - Tu xá thánh Martinô
  • Mến Thánh Giá Gò Vấp - Tu viện Mến Thánh Giá Hưng Long
  • Mến Thánh Giá Tân Lập - Cộng đoàn Thanh Bình
Thống kê
Năm 1972 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 2.115 4.012 3.404 4.338 4.100
Gia đình 300 657 660 868 930
Tu sĩ - 44 31 22 29


Quí Cha và Ban phục vụ giáo xứ 
 
 
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...