26/04/2015
5740
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1978, một số dân di cư từ ba miền về khu vực Xã Lộ 25, Thống Nhất, Đồng Nai lập nghiệp. Bảy năm sau, Giáo họ Minh Tín được thành lập từ ba họ của Giáo xứ Minh Hòa: Gioan Baotixita, Thánh Gia và Martinô. Giáo họ Minh Tín trực thuộc Giáo xứ Minh Hòa dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Đinh Viết Tiên (OP). Thời gian đầu, Cha Đaminh và cộng đoàn Giáo họ dựng một nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Sau một thời gian nhà nguyện xuống cấp nên cộng đoàn Minh Tín đã tu sửa và nâng cấp nhà nguyện rộng rãi hơn. Năm 2007, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ lên hàng Giáo xứ Minh Tín và cắt cử Cha Gioakim Phạm Hiệp phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Thanh Cao, đời sống đạo của Giáo xứ Minh Tín ngày càng lớn mạnh và các sinh hoạt mục vụ dần đi vào nề nếp, ổn định.
Địa dư: Đông giáp xứ Dầu Giây; Tây giáp xứ Minh Hòa; Nam giáp xứ Xuân Quế; Bắc giáp xứ Hưng Lộc.
Diện tích: 3 km2
Dân số: 5.000 người
  • 500 gia đình Công giáo, gồm 2.179 giáo dân
  • Tỷ lệ: 43,6%
Linh mục quản nhiệm:
  • Đaminh Đinh Viết Tiên OP (1978 - 1994)
  • Giuse Phạm Văn Thịnh OP (1994 - 1998)
  • Giuse Đỗ Mạnh Thái (1998 - 2002)
  • Gioakim Phạm Hiệp (2002 - 2009)
Linh mục đương nhiệm:

 
Giuse Nguyễn Thanh Cao (2009 -)
Thánh bổn mạng: Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa
Ngày chầu lượt: CN XXX TN
Thống kê
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 909 937 986 1.875 1.049 2.153 2.179
Gia đình 182 234 187 456 481 516 500
 


Cha Chánh xứ cùng với Thường vụ BHG và các em lễ sinh

Các cơ sở vật chất của giáo xứ
  
 
 
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...