10/03/2015
2175

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới1. Ngày xưa, một bác bần nông có tuổi và ngoan đạo chết. Bác đến
trước cổng Trời. Một lãnh chúa rất giàu, chết cùng một lúc với bác,
cùng đến cổng Trời lúc bác đến. Thánh Pêtrux mang chìa khóa đến
mở cửa đón ông ta vào. Hình như thánh không thấy bác bần nông
nên đóng sập cửa lại. Đứng bên ngoài, bác bần nông nghe rất rõ
tiếng đàn hát đón chào lãnh chúa lên trời. Cuối cùng yên tĩnh trở
lại.

Thánh Pêtrux đến, mở cửa Trời cho bác nông dân vào. Bác
tưởng là cũng sẽ có đàn hát đón chào. Nhưng bốn bề lặng ngắt. Dĩ
nhiên cuộc tiếp đón thân mật; các thiên thần ra đón bác. Nhưng
không có ca hát. Bác bần nông hỏi Thánh Pêtrux tại sao người ta
không ca hát đón bác như đón vị lãnh chúa. Bác thấy hình như ở
trên trời cũng bất công như ở trần gian.
Thánh Pêtrux bèn trả lời:
- Không phải đâu, chúng tôi quý bác như bất cứ một người nào
khác. Bác sẽ được hưởng thú vui trên trời này như vị lãnh chúa
giàu có kia. Nhưng bác phải hiểu là những người bần nông như bác
thì ngày nào cũng có người lên trời. Nhưng lãnh chúa giàu có thì
hàng trăm năm họa có một người.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...