10/03/2015
3486

Một em nghành thiếu bước đến cửa lớp giáo lý thấy một bạn đang bị quì ngoài hành lang bèn hỏi:

- Sao bạn lại bị quì ở đây

- Tại tao trả lời không đúng. Huynh trưởng hỏi tao: Đức Chúa Trời có mấy ngôi?

- Tưởng gì? Dễ ợt, Đức Chúa Trời có ba ngôi chứ còn mấy nữa

- Ấy đừng tưởng bở, bốn ngôi mà còn quì ở đây huống gì là ba ngôi.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...