10/03/2015
2387

Giáo xứ nọ đang xây dựng nhà thờ. Ông chánh chương lúc nào cũng sát cánh với cha xứ. Cha xứ ở đâu ông chánh cũng có mặt để cùng hỗ trợ công việc với cha. Bà chánh ở nhà sốt ruột không biết ông chánh đi đâu bèn nói với đứa con:

- Mày đi tìm bố mày về đây. Đi đâu mà đi tối ngày.

- Bố đi với cha chớ có đi mất đâu mà má cứ phải lo - Thằng bé trả lời.

- Sao lại không lo! Cha này đi thì Đức Cha cho cha khác về. Còn bố mày đi luôn thì làm sao có bố khác hở con.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...