10/03/2015
3387

Một dịp giám mục đi làm lễ khánh thành nhà thờ mới; nhà thờ có tháp nhưng chưa có chuông. Sau lễ, Ban hành giáo xin Đức Cha tiền để mua chuông. Đức Cha nói: “Hiện tại có người cho tiền để làm đường bê-tông. Xin mời về tòa giám mục lấy tiền làm đường trước, rồi sẽ có tiền mua chuông sau”. Hai tháng sau, Ban hành giáo có dịp gặp lại giám mục: “Báo cáo Đức Cha, chúng con mua chuông rồi”. 
Giám mục hỏi: “Tại sao lại mua chuông trước ?”. 
Ban hành giáo trả lời: “Kéo chuông để truyền giáo, để kêu gọi người ta đến nhà thờ”. 
Giám mục nói: “Khi nghe tiếng chuông, người bên giáo thì phấn khởi, nhưng người bên lương có thể khó chịu. Khi làm đường cho cả lương và giáo cùng đi, chắc chắn người bên lương sẽ có cảm tình với người bên giáo; chính con đường đó dẫn đến nhà thờ”. 
Làm đường (quan tâm đến đời sống thực tế của con người) là truyền giáo theo cách mới, là tân Phúc-Âm-hóa !

(Câu chuyện được trích từ bài nói chuyện của Đức cha Vũ Huy Chương)

After a dedication of a new Church, the parish council told the presiding Bishop, "we still need money for the church bells." The Bishop responded, "Some benefactor just gave us some money, enough to buy a set of bells or to repair the road in front of your Church. I can give it to you, but I suggest you spend it to repair the road."
When the Bishop and this parish council had the opportunity to meet a couple months later, one of the council members proudly reported: "With the money you gave we bought some church bells.". The Bishop asked, "But why?" They answered, "That is how we evangelize, ringing the bell to remind the faithful to come to Church." The Bishop said, "Ringing church bells would make some Catholic faithful rejoice because it reminds them of their church home, but it might also make non- Catholics in the area annoyed. Repairing the road will make it easier for Catholics to come to Church and easier for non-Catholics to appreciate our presence. That is in a way the "New Evangelization."

(a story I heard from a bishop in Vietnam)

Cám ơn cha JB Nguyen đã chuyển ngữ.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...