10/03/2015
3198

Hỏi : Tại khuôn viên nhà thờ có Đài Đức Mẹ, theo luật Phụng vụ, cha sở có được phép dâng lễ tại đó mỗi tháng một lần không?

Trả lời :

     Về nơi cử hành thánh lễ, Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma số 288 qui định như sau :

     “Để cử hành Thánh Lễ, dân Chúa thường tập họp nơi thánh đường, hoặc nếu không có thánh đường hay thánh đường không đủ lớn, thì tập họp ở một nơi trang nghiêm, xứng đáng với mầu nhiệm rất thánh này. Vậy, thánh đường và những nơi khác phải phù hợp với việc cử hành thánh và giúp giáo dân tham dự cách linh động. Hơn nữa, các nơi thánh và các đồ vật dùng trong phụng vụ phải đẹp, xứng đáng, đồng thời biểu thị và tượng trưng cho những thực tại siêu phàm.”

     Giáo luật số 932, § 1, cũng nói đến nơi cử hành thánh lễ như sau:

     “Thánh Thể phải được cử hành ở nơi thánh, trừ khi, trong trường hợp riêng, nhu cầu đòi hỏi cách khác; dù vậy, trong trường hợp ấy, phải cử hành Thánh Thể ở một nơi xứng đáng.”

     Như thế, nơi thông thường và xứng đáng nhất để cử hành thánh lễ là nhà thờ. Linh mục chỉ được cử hành thánh lễ ngoài nhà thờ trong khuôn viên có tượng đài Đức Mẹ khi xét thấy nhà thờ không có đủ chỗ cho mọi người và đảm bảo được tính trang nghiêm, xứng đáng với cử hành thánh này, nhằm giúp người giáo dân tham dự cách tích cực và linh động hơn.

Hỏi : Có nhiều cha, trong Thánh lễ, muốn thông báo tùy hứng lúc nào cũng được có được không?

Trả lời :

     Trong khi cử hành thánh lễ, người ta chỉ thấy một chỗ duy nhất được phép “thông báo” đó là ngay sau lời nguyện hiệp lễ: “Khi vị tư tế đã đọc lời nguyện Hiệp Lễ, nếu cần thông báo điều gì cho giáo dân, thầy phó tế sẽ nói vắn tắt, trừ khi chính linh mục muốn làm việc này.”[1]

     Như thế, việc thông báo được uỷ thác cho thầy phó tế. Khi không có thầy phó tế, thì linh mục chủ sự sẽ là người đảm nhận vai trò này. Cũng cần phải nói thêm rằng, việc thông báo chỉ được thực hiện nếu linh mục cử hành thấy cần và chỉ nói vắn tắt[2].

     Vậy nếu linh mục cử hành thánh lễ “muốn thông báo tuỳ hứng lúc nào cũng được” thì đó là lạm dụng và không xứng hợp với cử hành thánh này.


[1] Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, số 184.

[2]x. Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, các số 90a và 166.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...