02/09/2023
440

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa: Gr. 20, 7-9;  Rm. 12, 1-2;  Mt. 16, 21-27
-------------------------------

Mục lục

 1. Mọi Sự Tốt Lành Đều Bởi Chúa(Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB)
 2. Anh Cản Lối Thầy (Thiên San, MTG.Thủ Đức)
 3. Thập giá và người môn đệ (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên)
 4. Đau khổ và phải chết  (Jorathe Nắng Tím)
 5. Con đường nào Chúa đã đi (Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)
 6.  Đừng cản lối Thầy  (Bông Hồng Nhỏ,  MTG.Thủ Đức)
 7. Đi theo một người (Anna Cỏ May,  MTG.Thủ Đức)
 8. Con đường theo Thầy (Maria Phạm Anh,  MTG.Thủ Đức)
 9. Người phải chịu nhiều đau khổ  (Maria Nguyễn Huệ,  MTG.Thủ Đức)
 10. Theo là chấp nhận từ bỏ (Thiên San, MTG.Thủ Đức)
 11. Theo Chúa phải từ bỏ mình vác thập giá (Lm. Trần Bình Trọng)
 12. Theo Chúa  (Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)
 13. Cộng đoàn các Tông đồ (Lm. Vũ Đình Tường)
 14. Thuốc đắng  (Trầm Thiên Thu)
 15. Theo đường Chúa đi (Lm. Jos DĐH. Gp. Xuân Lộc)
 16. Để đổi lấy hạnh phúc vô tận đời sau  (Lm. Inhaxio Trần Ngà)


 

MỌI SỰ TỐT LÀNH ĐỀU BỞI CHÚA

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Tuần XXII Thường Niên, Năm A này, các nhà phụng vụ  muốn chúng ta ý thức rằng: Mọi sự tốt lành đều do Chúa mà ra. Chúng ta phải xin cho mình thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta sẽ được Chúa giữ gìn và phát triển.

Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa, vì thế, cũng chỉ một mình Chúa mới có thể gìn giữ và làm phát triển những gì tốt đẹp nơi chúng ta, phần chúng ta là hãy tin yêu, phó thác và đặt niềm trông cậy vững vàng vào Chúa, cho dẫu, chúng ta phải đối mặt với một thực tế hết sức phũ phàng: người dữ thường ức hiếp người lành; điều ác thường lấn lướt điều thiện, khiến ngôn sứ Giêrêmia đã chất vấn Chúa trong bài đọc một của giờ Kinh Sách hôm nay: Tại sao người ác cứ thịnh đạt hoài, tại sao bọn bất lương cứ bình an vô sự? Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ cũng đã giải bày tâm sự cùng Chúa: vì Lời Đức Chúa mà ông bị sỉ nhục, và ông tự nhủ: không nhân danh Đức Chúa mà nói nữa, nhưng, Lời Đức Chúa vẫn cứ âm ĩ trong lòng khiến ông không thể nén lại được. Đây cũng chính là tâm tình của Đức Giêsu khi đối mặt với giờ của quyền lực tối tăm, Người cảm thấy tâm hồn xao xuyến và xin với Chúa Cha: Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng, cũng vì giờ này mà con đến.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện, chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, nên chúng ta luôn khao khát, vươn tới những gì thiện hảo, như vịnh gia, trong Thánh Vịnh 62 của bài Đáp Ca hôm nay đã thốt lên: Lạy Thiên Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Chúa. Chúa chính là niềm khao khát, trông mong của chúng ta, nên cũng chính Người sẽ soi lòng, mở trí cho chúng ta biết đâu là niềm hy vọng đích thực chúng ta phải hướng tới.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã cho chúng ta biết: chúng ta chỉ làm những điều xấu xa, tự sức mình chúng ta không thể làm được điều gì thiện hảo cả, nhưng, ngài cũng trấn an chúng ta: Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Người sẽ không bỏ rơi chúng ta. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô cho chúng ta biết: để tỏ lòng tin yêu, phó thác, trông cậy vào Chúa, chúng ta phải hiến dâng thân mình, để Chúa đổi mới tâm trí chúng ta, hầu chúng ta biết được thánh ý Chúa: cái gì là tốt, cái gì là thiện hảo, cái gì làm đẹp lòng Chúa.

Lòng tin yêu, phó thác và trông cậy vào Chúa được cụ thể hóa trong bài Tin Mừng hôm nay qua việc: Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Chúng ta trở nên thánh thiện, tốt lành, không phải bởi những việc làm hay những cố gắng của riêng chúng ta, nhưng là do bởi ân sủng của Chúa, Đấng luôn luôn đi bước trước. Ngay cả khát vọng được thanh tẩy cũng đến với chúng ta nhờ sự tuôn đổ và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được nên thánh cách nhưng không, bởi vì, không có gì đi trước việc nên thánh, không phải đức tin cũng không phải việc làm, mà chính là do ân sủng. Ân sủng Chúa trao ban thì vượt quá năng lực của trí năng và ý chí của chúng ta.

Những gì tốt đẹp nơi chúng ta đều là do sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta hân hoan sống tâm tình biết ơn về ân ban mà mình hoàn toàn bất xứng này. Ngày cuối đời, chúng ta sẽ ra trình diện trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng, tất cả những việc làm, mà chúng ta tưởng là tốt lành, thánh thiện, thì đều bị nhiễm uế trước mắt Chúa, bởi Người là Đấng tinh tuyền, tuyệt hảo, không chút bợn nhơ.

Không chấp nhận từ bỏ chính mình, không để cho mình được thanh luyện bằng cách vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Chúa, chúng ta sẽ chẳng thể nào làm được điều chi tốt đẹp. Cái tôi tự mãn của chúng ta chạm đến bất cứ thứ gì, thì liền lập tức biến mọi sự trở nên cái tối, cái tội, cái tồi; không ý thức mình là con bệnh, chúng ta không thể được Chúa chữa lành; không thừa nhận mình là tội nhân, chúng ta sẽ không thể được Chúa cứu độ. Chỉ một mình Chúa mới có thể làm cho chúng ta trở nên tốt lành, thánh thiện. Chúa đã dùng con đường khiêm nhường, tự hủy để cứu độ chúng ta, vì thế, chúng ta sẽ không có con đường nào khác, ngoài con đường khiêm hạ của Chúa. Tóm lại, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta được giữ gìn và phát triển, chúng ta phải hết lòng tin yêu, phó thác và trông cậy nơi Chúa, bởi vì, mọi sự tốt lành đều bởi do Chúa mà ra.

Về mục lục

 

ANH CẢN LỐI THẦY

Thiên San, MTG. Thủ Đức

Sự thường khi nghe tin ai đó, đặc biệt là những người thân gần với chúng ta sắp làm chuyện không nên làm, biết họ đang nghĩ quẩn, thiếu sáng suốt, chúng ta không thể làm ngơ. Cầu nguyện, cho lời khuyên, hoặc thậm chí là can ngăn luôn là cách giải quyết ngay lúc đó. Không những thế, có người còn hẹn gặp để giúp người đó giải gỡ khó khăn. Liệu tất cả những điều này có thật sự tốt cho đối phương? Trong bài Tin mừng hôm nay, sau khi nghe Thầy Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Người, về những điều sắp xảy ra, Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16, 22). Trước hành động và lời can ngăn của Phêrô, Đức Giêsu liền nói: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16, 23).

Đọc lại Tin Mừng, chúng ta có thể thấy rõ tiến trình diễn ra sự kiện trên. Ban đầu là câu hỏi của Thầy về việc thiên hạ bảo gì về Thầy, tiếp đến là câu trả lời của các môn đệ. Đoạn này, các ông dành nhau nói. Nhưng khi được Thầy hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15) thì chỉ có Phêrô, tông đồ trưởng đại diện trả lời. Trước câu trả lời hoàn toàn chính xác của Phêrô, Đức Giêsu khẳng định không phải Phêrô tự nói ra nhưng là được Chúa Cha mạc khải cho. Đức Giêsu quyết định chọn Phêrô làm nền đá xây dựng Hôi thánh của Người. Liền sau đó, Đức Giêsu mạnh dạn loan báo về cuộc thương khó của Người. Tuy nhiên, khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Phêrô đã chưa thực sự hiểu đúng về căn tính của Người. Bởi đó, khi nghe Thầy loan báo về những đau khổ sẽ xảy đến cho Thầy, ông đã không thể hiểu và đón nhận, mới kéo riêng Người ra mà trách và xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra. Ông không hiểu rằng, ông đang cản lối Thầy. Tư tưởng của ông vẫn còn là tư tưởng của loài người.

Thật dễ hiểu cho tông đồ Phêrô. Theo thầy bấy lâu nhưng ông vẫn mong đợi ngày Thầy mình làm vua để mình được “làm lớn”. Nếu ở trong hoàn cảnh của Phêrô, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng hành động như ông. Nhìn lại, trong cuộc sống, không ít lần chúng ta đã cản lối Thầy. Theo Thầy, xin Thầy đủ điều và chúng ta vẫn luôn đặt mong đợi của mình lên trên mong đợi của Người. Thay vì hỏi Chúa muốn con làm gì, chúng ta lại thường hỏi tại sao Chúa không ban cho con điều này điều kia. Có thể, khi can ngăn Thầy đi vào con đường đau khổ, hành động của Phêrô cũng phát xuất từ trái tim yêu thương ông dành cho Thầy của mình. Khi yêu ai đó, chúng ta cũng chẳng bao giờ muốn sự chẳng lành xảy ra cho người ta yêu mến. Con đường mà Thày sẽ đi cũng là con đường tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Con đường ấy thật khó hiểu và nếu chỉ dùng lý trí của con người để giải thích, chúng ta sẽ gặp bế tắc. Người còn dạy chúng ta bước ra khỏi lối suy nghĩ của mình để tiến xa hơn, đến gần với Thiên Chúa. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24).

Sở dĩ Phêrô bị Thầy mắng là cản lối Thầy vì ông còn dùng cách nghĩ của mình để gán cho Thầy. Ông không muốn Thầy đi theo con đường của Thầy nhưng chỉ mong Thầy đi theo cách của ông. Có nhiều người cho rằng, hành động của Phêrô chẳng khác gì “cầm đèn chạy trước ô tô”. Đức Giêsu mời gọi Phêrô cũng như tất cả những ai muốn theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá đời mình mà theo Người. Bao lâu ta còn ôm cái tôi “cồng kềnh” của mình để đi vào con đường hẹp của Thầy thì bấy lâu ta còn gặp trở ngại. Bỏ mình là bỏ đi những làm nên cái tôi của ta, làm cho ta xa Chúa. Sự thật là bỏ những gì ngoài ta thì dễ nhưng bỏ đi cái là ta quả không dễ dàng. Có những cái theo năm tháng, cộng ơn sự quyết tâm của ta và ơn Chúa, ta có thể bỏ được. Nhưng cũng có không ít điều thật khó bỏ, với những điều này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nên vác lấy. Có khi, nó là thập giá theo suốt đời ta. Nếu không chịu vác, chúng ta sẽ chẳng thể theo Ngài cách trọn vẹn. Mặt khác, nếu không chịu bỏ, không chịu vác, chúng ta sẽ mãi mãi trở thành kẻ “cản đường” của Chúa. Như thế đời ta sẽ buồn biết bao.

Ai cũng có một cuộc đời để sống. Hãy học cách yêu thương, đón nhận, tha thứ. Cũng đừng quên học cách cho đi, từ bỏ và vác thập giá đời mình mà theo Chúa. Kẻ đi theo Chúa cần có đủ dũng khí, can đảm, lòng yêu mến để sẵn sàng bước đi theo Chúa trên con đường Người đã đi qua. Thiết tưởng, khi chúng ta biết học tất cả các kỹ năng nói trên, chúng ta sẽ được gọi là môn đệ Chúa, không trở nên kẻ “cản đường”.

Về mục lục

THẬP GIÁ VÀ NGƯỜI MÔN ĐỆ

Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên

Thập giá là một dụng cụ hành hình dành cho những người bị lên án tử trong xã hội thời cổ xưa. Trong sách Đệ nhị luật, ông Môisen đã nói rằng những ai bị lên án tử và bị treo trên cây gỗ là đồ bị chúc dữ (x. Dnl 21,22-23). Các tác giả Tin Mừng kể với chúng ta về án tử của Chúa Giêsu và cái chết của Người trên thập giá. Khi Chúa bị đóng đinh trên cây gỗ, một số kỳ mục Do Thái và dân thành Giêrusalem không ngớt lời nhục mạ và thách thức Người. Chúa hiền lành và im lặng như con chiên bị đem đi giết. Kể từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cây thập giá đã mang một ý nghĩa mới. Từ một dụng cụ hành hình, nó đã trở thành biểu tượng của tình yêu và hy vọng. Từ một hình ảnh gợi lên sự chết chóc ghê rợn, nó đã trở thành một hình ảnh mang lại nghị lực và niềm tin.

Trong ngôn ngữ đời thường, mỗi khi gặp gian nan đau khổ, chúng ta thường nói: “Chúa gửi thập giá đến cho tôi”. Quan niệm này xem ra không phù hợp, vì bản tính của Chúa là Đấng tốt lành và là Cha giàu lòng thương xót. Bởi lẽ chẳng có người cha nào lại tạo ra đau khổ để bắt con cái mình phải chịu. Hơn nữa, trong Phúc Âm, các tác giả nói với chúng ta, chính con người đóng cây thập giá bằng gỗ rồi đặt trên vai Chúa và bắt Chúa vác đi. Cây thập giá gỗ ấy quá nặng, nên Chúa Giêsu bị ngã ba lần. Người cũng không thể vác cây gỗ này tới nơi chịu khổ hình, và quân lính đã bắt ông Simon người thành Cyrênê vác đỡ Chúa. Như vậy, hình khổ thập giá là do con người gây nên cho Chúa, và Chúa Giêsu sẵn lòng chấp nhận vì yêu mến con người. Và thế là, trong suốt cuộc sống con người, ở đâu cũng vậy, người ta đang tiếp tục tạo ra những cây thập giá đủ loại và bắt người khác phải vác đi. Cũng có những trường hợp người ta tự tạo thánh giá cho mình, rồi lại hằn học kêu trách Chúa, lại “đổ thừa” cho Chúa và trút hết trách nhiệm cho Ngài. Một người đi xe ngoài đường thiếu cẩn trọng hoặc uống bia rượu rồi gây tai nạn làm chết người, không thể đổ cho Chúa định hoặc bảo rằng đó là Chúa “gửi thập giá”; một người cha suốt ngày cờ bạc rượu chè không quan tâm đến gia đình, làm cho vợ con lâm cảnh đói khổ, không thể chép miệng nói rằng “do Chúa định”.

Chúa Giêsu đã vác thập giá lên đồi Canvê và chịu đóng đinh trên cây thập giá đó. Con đường thập giá Chúa đã đi qua là con đường của sự nhẫn nhục, hy sinh vì tình yêu nhân loại. Con Thiên Chúa không dùng một phương tiện khác nhẹ nhàng hơn để cứu độ con người, mà lại dùng thập giá với những nhục hình đau khổ, và như thế, những ai muốn đi theo và làm môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải đi trên con đường ấy, nhờ đó mà bản thân họ được tinh luyện, đồng thời họ góp phần nâng đỡ anh chị em. Chúa có thập giá của Chúa và mỗi người chúng ta có thập giá của mình. Con người không chào đời bằng nụ cười, nhưng bằng tiếng khóc, và rồi suốt cuộc đời họ là những trăn trở triền miên, những lo toan cuộc sống. Họ luôn phải đối diện với bao khó khăn trong đời. Hành trình của người môn đệ là hành trình thập giá: “Ai muốn theo Thày, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúa nhấn mạnh đến “thập giá mình”, có nghĩa là gánh nặng và trách nhiệm cá nhân của mỗi chúng ta, là điều không ai tránh khỏi trong kiếp người.

Thập giá là “định mệnh” chung cho những ai muốn dấn thân phục vụ cho vinh quang của Chúa và hạnh phúc của tha nhân. Ngôn sứ Giêrêmia vì trung thành truyền đạt giáo huấn của Chúa mà bị những người đương thời ghen ghét và hành hạ vu khống. Ông đã trở nên trò cười cho thiên hạ. Có những lúc ông chán nản định bỏ công việc Chúa trao, nhưng mỗi khi ông định từ bỏ sứ vụ, thì ông lại thấy đau khổ vô cùng. Nhiệm vụ ngôn sứ như một duyên nợ với ông, rất khó khăn nhưng không dễ chối từ. Gặp nhiều đau khổ và chống đối, ông vẫn say mê Chúa. Dầu có những lúc chán nản, ông vẫn trung thành với Ngài. Ngôn sứ Giêrêmia là hình ảnh Đức Giêsu chịu đau khổ (Bài đọc I).

Tuy nhiên, trong quan niệm chung của con người, thật không dễ dàng chấp nhận thập giá. Thánh Phêrô không thể hiểu và chấp nhận thập giá. Ông đã phản ứng trước lời tiên báo của Chúa về cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu. Trước đó, ông vừa tuyên xưng Đức tin vào sứ mạng thiên sai của Chúa và lời tuyên xưng này được Chúa khen ngợi. Ấy vậy mà khi nghe Chúa nói về khổ hình, ông vội can: “Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp chuyện ấy!”. Suy nghĩ của thánh Phêrô cũng là lối suy nghĩ của khá nhiều người tín hữu chúng ta. Họ chỉ thích tin và theo Chúa để được những điều may mắn. Họ chọn lựa những điều luật mà họ cho là phù hợp và không liên lụy đến quyền lợi cá nhân mình. Khi gặp phải những gian nan, họ “rửa tay” để không dính dáng đến mình. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Bài đọc II). Quả vậy, không có sự thờ phượng nào tốt đẹp cho bằng một cuộc sống thánh thiện, thể hiện qua đức mến Chúa yêu người.

Có nhiều người thời nay đề nghị không trưng bày Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá trong gia đình cũng như trong nhà thờ. Họ cho rằng hình ảnh này gợi lại sự hận thù và bạo lực. Tuy vậy, Giáo Hội trưng bày hình ảnh Đức Giêsu chịu khổ hình để giúp các tín hữu hiểu về tình thương bao là của Thiên Chúa thể hiện qua cái chết của Đức Giêsu. Qua thập giá, chúng ta học được bài học của lịch sử. Hơn nữa, hình ảnh Đức Giêsu trên thập giá là lời mời gọi hãy loại trừ bạo lực và hãy tôn trọng phẩm giá của con người. Bởi lẽ thập giá và Chúa Giêsu đau khổ vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo đói, nơi những trẻ em bất hạnh, những nạn nhân của kỳ thị và áp bức chiến tranh. Cùng chung tay xóa bớt sự nghèo đói, thất học, cùng bênh đỡ những người bị xúc phạm nhân phẩm, là vác thập giá cuộc đời để đi theo Đức Giêsu. Khi nhìn lên thập giá, mỗi chúng ta được mời gọi hãy cố gắng để đừng tạo ra thập giá cho những người đang sống xung quanh mình. Ý thức và thực hiện được những điều này, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao!

Sau cùng, đừng quên rằng thập giá chỉ mang tính nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá, nhưng Người đã sống lại vinh quang. Thập giá không tồn tại mãi mãi. Nếu biết đón nhận thập giá với tâm tình yêu mến và hy sinh của Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ được tôi luyện và nên thánh.

Về mục lục


 

ĐAU KHỔ VÀ PHẢI CHẾT

Jorathe Nắng Tím

Khi yêu ai, chúng ta không muốn người ấy phải lo lắng, đau khổ vì ta, nên ta thường cố giữ hết cho mình những phiền muộn, khó khăn, thất bại, đe dọa, như người cha dù biết mình mang bệnh nan y và qũy thời gian sống không còn bao lâu nhưng vẫn tỏ ra “như không có gì” để vợ con được bình an, hạnh phúc.

Đức Giêsu cũng không khác chúng ta. Ngài thương các môn đệ và biết các ông sẽ “sốc nặng”, nếu biết con đường Thương Khó Ngài sắp phải đi, và cuộc tử hình Ngài sẽ phải chịu,  cũng là con đường dành riêng cho những ai muốn đi theo Ngài.

Qủa thực, cho đến biến cố Phêrô tuyên xưng đức tin của mình cũng là niềm tin của Nhóm Mười Hai: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), Đức Giêsu vẫn chưa hé mở cho các ông biết: Ngài “sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21). Chẳng thế mà sau khi Phêrô tuyên tín: “Thầy là Đấng Kitô”, Đức Giêsu đã “cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô” (Mt 16,20), bởi không người nào, kể cả các môn đệ thuộc Nhóm Mười Hai đã được chuẩn bị  để sẵn sàng đón nhận sự thật rất đau lòng: Đức Giêsu là Đấng Kitô phải chịu đau khổ và phải chết, Đấng Kitô là người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa Giavê mà ngôn sứ Isaia đã báo trước: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6), một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì các môn đệ và đám đông mong đợi ở Đức Giêsu, Đấng Kitô ở thời điểm đó.

Điều này đã được minh chứng qua thái độ của Phêrô khi Đức Giêsu báo cho các ông lần thứ nhất cuộc thương khó Ngài sắp phải chịu: “Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”. Chuyện ấy tức chuyện bị bắt, bị tra tấn, bị giết chết ở Giêrusalem bởi kỳ mục, thượng tế, kinh sư; “chuyện ấy” là chuyện cực kỳ xui xẻo phải tránh, chuyện thất bại tang thương khi cơ đồ cứu thế vĩ đại và hoành tráng ưóc mơ từ bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ bẽ bàng, chuyện “tan đàn xẻ nghé” nếu Thầy bị bắt và bị giết, chuyện tiêu tan giấc mơ được ngồi bên trái bên phải trong vương quốc vinh hiển sắp đến của Thầy (x. Mt 20,20-23), chuyện “mất trắng” mọi sự mà “chẳng nên cơm cháo gì” suốt mấy năm đi theo Thầy.

Trước thái độ hốt hoảng can ngăn của Phêrô, Đức Giêsu đã quay lại bảo: “Xatan, lui lai đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).

“Lui lại đàng sau Thầy!” nghiã là anh hãy trở về đúng chỗ của anh là môn đệ Thầy, trở về vị trí của người muốn đi theo Thầy, mà không  cản trở Thánh Ý Thiên Chúa là lẽ sống của Thầy, vì đó là công việc của Xatan. “Lui lại đàng sau Thầy!”, Đức Giêsu nhắc Phêrô đòi hỏi quan trọng nhất ở người môn đệ là đứng sau Thầy và đi theo Thầy trên đường Thánh Giá. Ở đây, Đức Giêsu buộc lòng phải cho Phêrô và các môn đệ biết điều các ông không muốn, nhưng lại là điều Thiên Chúa muốn, đó là cùng Ngài đi qua đau khổ, và sự chết để đến phục sinh.

Thực vậy, không chỉ Phêrô và các môn đệ thuộc Nhóm Mười Hai đã “sốc nặng” khi nghe Đức Giêsu tiên báo con đường Thương Khó phải đi qua để đến ngày sống lại, chúng ta cũng sợ hãi lắm trước  những đau khổ, thử thách, và nước mắt, máu và mồ hôi cũng đẫm ướt cuộc đời chúng ta, như Đức Giêsu đã xin Chúa Cha cất chén đắng sắp phải uống cho Ngài trong vườn Cây Dầu trước giờ bị bắt.

Vì thế, không dễ đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa, khi Thánh Ý hoàn toàn trái ngược  ý ta; không đơn giản lên đường Thương Khó, vì đường thương đau và khó nhọc chẳng bao giờ hấp dẫn bước chân người đời; không nhẹ nhàng trải bước trên đường Thánh Giá, vì Thánh Giá thì trái ý, ngược dòng, sần sùi, gai góc, nặng nề, khó đi, khó vác, nên nếu không để cho Thiên Chúa quyến rũ, không để Thiên Chúa mạnh hơn và chiến thắng (x. Gr 20,7), chúng ta không thể bước theo chân Ngài, không thể “vác thập giá mình mà đi theo Ngài” (Mt 10,38), cũng như nếu không để “lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt”, người môn đệ sẽ không muốn nghĩ đến Thiên Chúa, “cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa” (Gr 20,9).

Xin Chúa ban cho chúng con ơn đổi mới tâm hồn, “hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2), để “suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài…  Lậy Thiên Chúa của con, Ngài là Chúa con thờ” (Tv 62,5.1)

Về mục lục

CON ĐƯỜNG NÀO CHÚA ĐÃ ĐI

 Lm. Jos Tạ duy Tuyền

Không có thành công nào tự đến mà không phải đánh đổi bằng sự cố gắng, kiên trì thậm chí là những thất bại, mất mát liên tiếp rồi mới đạt được thành công.

Thành công chính là thành quả của nỗ lực và phấn đấu, nên có ai đó nói rằng: “Bạn nên nhớ gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi, gieo hạt hành vi, thu hoạch thói quen, gieo hạt thói quen, thu hoạch tính cách, gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh.

Ở đời là vậy. Gieo gì gặt ấy. Không lao động thì đừng mong hưởng thụ. Tuy có nhiều người “ngồi nhà mát ăn bát vàng” của những cán bộ tham nhũng hay những người làm ăn phi pháp. Cái họ có cũng mong manh đúng như tên gọi của cải là phù du. Có mấy quan tham cuối đời ngồi yên hưởng thụ? Có mấy cô chân dài sống mãi trong nhung lụa?  Chính lúc này người ta bàn tán nhiều về đường công danh của Chung Con lên rất nhanh mà xuống cũng không phanh?  Rồi rất nhiều cô chân dài bán hoa hàng dollar cũng vướng vào lao lý? . ..

Đúng như ai đó đã từng nói: “người thất bại, là người lựa chọn ở trong vùng thoải mái; còn người thành công đều bắt đầu với chuyện khó và thành công nhờ kiên trì”.

Con đường Chúa Giêsu đã đi không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang. Đó là con đường hẹp và đầy chông gai. Con đường từ bỏ hằng ngày. Từ bỏ Thiên Tính của mình để hòa nhập với khối đông của nhân loại. Từ bỏ quyền lợi của mình để phục vụ lợi ích nhân loại. Từ bỏ những tiện nghi vật chất để sống rầy đây mai đó, để thi ân giáng phúc cho tha nhân. Đó là con đường Ngài mời gọi chúng ta. Hãy từ bỏ lòng tự cao tự đại để sống hòa đồng với anh em. Hãy từ bỏ lòng tham của danh lợi thú để sống thanh khiết và công bình bác ái với tha nhân. Từ bỏ đòi hỏi hy sinh. Hy sinh bản thân để đem lại niềm vui cho tha nhân. Hy sinh thời giờ để phục vụ anh chị em chung quanh. Từ bỏ và hy sinh không làm cho ta bé nhỏ đi nhưng được lớn lên và trưởng thành hơn. Một người trưởng thành là một người biết hy sinh và nhường nhịn cho người nhỏ hơn. Một người được gọi là trưởng thành là người dám lãnh lấy trách nhiệm với gia đình và với xã hội. Giống như một đứa bé mãi mãi chỉ là đứa trẻ khi nó vẫn ích kỷ, thích giành giật của anh của em, chỉ khi nào nó biết nhường nhịn cho anh em thì lúc đó chúng ta mới nói nó đã trưởng thành.

Thế nên, sợ hãi đau khổ là sợ hãi trách nhiệm. Trốn chạy đau khổ là trốn tránh trách nhiệm. Kẻ sợ hãi trách nhiệm đó là người vô dụng, và người trốn tránh trách nhiệm chỉ là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Là người kytô hữu, Chúa mời gọi chúng ta vác lấy thập giá hằng ngày của mình mà theo Chúa. Thập giá ở đây là chính bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Người chồng và người vợ phải có bổn phận và trách nhiệm quan tâm, lo lắng và đem lại hạnh phúc cho nhau. Người cha và người mẹ phải có bổn phận và trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Con cái phải có bổn phận thảo hiếu, kính yêu và vâng lời cha mẹ, đồng thời cũng biết chia sẻ trách nhiệm với gia đình trong khả năng và sức lực của mình.

Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương bắt chước Chúa luôn can đảm đón nhận thập giá của bổn phận hằng ngày đối với Chúa và tha nhân. Cho dẫu có chịu nhiều thiệt thòi mất mát khi phải chu toàn bổn phận với Chúa và tha nhân, vì “được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào ích gì? Amen

Về mục lục

ĐỪNG CẢN LỐI THẦY

Bông hồng nhỏ

   Đã bao lần ta cảm nhận thật rõ ràng và ngày càng mãnh liệt một khát khao thánh thiện nơi tâm hồn ta: được trở thành môn đệ của Thầy Giêsu. Đó là một ước muốn tốt đẹp, vì theo Chúa thì còn gì hạnh phúc hơn. Người là Thiên Chúa của tình yêu và là con đường dẫn ta đến sự sống thật. Hôm nay, Thầy Giêsu cho ta biết: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo” (Mt 16, 24). Người chỉ rõ cho ta biết theo Chúa thì cần phải làm gì: một là phải từ bỏ mình, hai là phải vác thập giá mình mà theo. Cả hai điều ấy thật quá nghịch lý đối với bản tính tự nhiên và xu hướng thời đại có phải không? Nhưng đó là con đường mà Thầy Giêsu muốn đến với ta. Thế nhưng trớ trêu thay, đã bao lần, ta cản lối của Thầy.

 Ở đời, có ai muốn phải từ bỏ điều mình yêu quý đâu; có ai muốn phải mang lấy đau khổ đâu! Theo Chúa là đi trên con đường hẹp, con đường từ bỏ chính cái tôi là cái mà mình muốn giữ lại nhất; chấp nhận vác lấy thập giá mình, thập giá đến từ những gian nan thử thách trong đời sống, những đau khổ ập đến trong đời là những điều ai cũng muốn chối bỏ. Sự thường, ai cũng thích đi trên con đường rộng rãi, thênh thang, chẳng ai muốn đi trên đường hẹp, có ai muốn mình phải vất vả mang vác cồng kềnh đâu. Ai cũng muốn cho mình được hưởng sung sướng cuộc đời. Theo Chúa quả là một nghịch lý, vì nó đòi buộc ta phải chết đi cho những gì con người thường thích gắn bó: bản tính tự nhiên và lý trí người đời (x. Bức tâm thư của Đức Cha Lambert de la Motte-Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá). Được Chúa Cha mặc khải, ông Phêrô đã tuyên xưng Thầy mình là Con Thiên Chúa hằng sống (x. Mt 16, 16). Ông được Thầy khen trước mặc anh em. Vinh dự thay! Rồi ngay khi Thầy vừa tỏ cho các ông biết con đường Thầy sẽ đi, Thầy sẽ bước vào cuộc Thương Khó như ý Chúa Cha đã định thì vì thương Thầy, không muốn Thầy phải đau khổ rồi chết, không muốn nhìn thấy một kết cục bi thảm như thế, ông đã mạnh dạn kéo riêng Thầy ra mà trách: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 26). Ông đã thương Thầy theo kiểu người ta thường làm cho nhau: Thầy ơi, nguy hiểm lắm! Xin Thầy đừng đi vào con đường ấy. Nếu Thiên Chúa vẫn để Thầy Giêsu gặp phải tất cả những chuyện như Thầy đã báo thì không thể chấp nhận rằng là Thiên Chúa thương Thầy? Chỉ vì thương Thầy như con tim và lý trí của con người tự nhiên mách bảo, ông đã nhận ngay thái độ phản kháng mãnh liệt của Thầy. Thầy nặng lời quở trách: “Xa tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người” (Mt 16, 23). Tất cả các anh em đều nghe Thầy nặng lời trách ông. Được Thầy sửa dạy là được Thầy thương yêu. Ông đã không hành động theo sự thúc đẩy của thần khí Thiên Chúa, do đó ông trở thành kẻ cản lối Thầy thay vì là người thức tỉnh Thầy. Ông mới là người phải đi theo sự dẫn dắt của Thầy. Thầy dạy dỗ các môn đệ qua chính chọn lựa của mình,  một chọn lựa vừa rất mạnh mẽ, vừa rất dứt khoát: Yêu mến Thiên Chúa là thi hành thánh ý Người.

Đã bao giờ ta cảm nhận được Thiên Chúa đang hài lòng về mình không? Chính khi ta can đảm đón nhận tất cả những gian nan, khốn khó, những trái ý trong cuộc đời với lòng nhẫn nại và khiêm tốn; biết phó thác tất cả trong bàn tay quan phòng của Chúa, chỉ muốn tìm kiếm thánh ý Chúa chứ không tìm ý mình, ta sẽ cảm nhận được tiếng Chúa thầm thĩ trong tâm hồn. Người đổ vào lòng ta nguồn suối mát của bình an ngay giữa những lúc ta đau khổ. Người sẽ ban cho ta đủ sức để vác lấy thập giá mình mà theo Chúa. Tự vấn lòng mình, ta nhận ra những lần ta cản bước Thầy. Thầy muốn bước vào cuộc đời ta ngang qua những đau khổ đang ập đến với ta, Thầy muốn chia sẻ với ta những yếu đuối của phận người nhưng khi đau khổ vừa đến, ta đã không thể đón nhận được. Có những lần vì tự ái, kiêu căng, tự phụ, ích kỷ, hẹp hỏi, ghen ghét, đố kỵ, và nhất là vì kiêu ngạo, ta từ chối đón nhận thập giá đời mình, không chịu bỏ mình để theo Chúa. Ta đang cản lối Thầy mà ta không ý thức. Đi đường, nếu bị ai đó cản lối, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chẳng ai thích mình bị cản lối bao giờ. Có lẽ cũng chẳng có ai thích trở thành kẻ cản lối người khác. Có chăng, ai đó cố tình trở thành kẻ cản lối vì họ không muốn cho người mình ghét đi đến đích. Nếu đã cố tình cản lối, họ tự biến mình thành người hẹp hòi, ích kỷ. Ta đâu muốn trở thành kẻ cản lối Đấng mình yêu thương.

Lạy Chúa! Con mang thân phận làm người và cũng như bao người, con muốn có người bạn đồng hành. Đường càng gian nan càng cần có người bạn đồng hành. Xin Chúa đồng hành với con trên bước đường theo Chúa, và hãy cho con cảm nhận tình thương Chúa đang quan phòng đỡ nâng, và cũng hãy sửa dạy con, nếu con đang cản lối Chúa. Con chỉ khao khát được đẹp lòng Chúa thôi. Amen.

Về mục lục

ĐI THEO MỘT NGƯỜI

Anna Cỏ may

Để giúp các trò đạt tới điều mình mong muốn, thầy cô hỏi học sinh, sinh viên: “Có ai muốn học thêm môn học nào đó nữa không?” Mỗi học sinh, sinh viên tự do chọn lựa và đưa ra câu trả lời cho mình. Sự tự do chọn lựa đó chỉ diễn ra trong khoảng thời điểm nhất định, và phải lựa chọn mãi để giúp đạt đến cùng đích của cuộc đời.

Tin Mừng Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu mời gọi các môn đệ đi theo mình. Theo Chúa cũng có điều kiện, người môn đệ phải hoàn thành trách nhiệm của một người theo Chúa. Họ được tự do chọn theo Ngài hay từ chối. Ngài nói: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Đi theo Chúa không chỉ trong một thời gian vắn vỏi nhưng liên tục, tiệm tiến và suốt đời. Theo Chúa là phó thác, tin tưởng vào Ngài, nói những gì Ngài nói, làm những gì Ngài làm và đi những nơi Ngài đến. Ông Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa” (x. Mt 16,16). Sau đó, ông lại là người cản lối đi của Thầy (x Mt 16,22). Ông đi theo Thầy nhưng lại muốn Thầy thực hiện theo ý mình. Vậy từ bỏ mình là từ bỏ cái gì và vác thập giá mình là vác những gì?

Quả thực, việc từ bỏ mình không phải là chuyện dễ thực hiện, vì sự từ bỏ mà Đức Giêsu nói không chỉ dừng ở của cải, nhưng là từ bỏ những liên hệ mật thiết như gia đình (x. Lc 14,26). Ngoài ra, người theo Chúa phải từ bỏ cả những điều kiện của con người thuần túy tự nhiên với những mơ mộng, bản năng ham sống, thích địa vị, danh dự, … Có khi, họ phải từ bỏ cả những gì được xem là tốt như trí thông minh hay những ơn Chúa ban, nếu đó là điều họ nhận thấy Chúa đang mời gọi họ. Để từ đó, người môn đệ đi theo Chúa cách trọn vẹn hơn và chọn Đức Giêsu là chủ trong mọi hoạt động của người môn đệ.

Tưởng chừng từ bỏ mọi sự, người môn đệ sẽ theo Thầy cách nhẹ nhàng hơn, nhưng Đức Giêsu lại mời gọi người môn đệ hãy vác thập giá mình mà đi theo Ngài. Thập giá của mình chính là những hy sinh, những đòi hỏi nơi con người cũ, những yếu đuối, những giới hạn, những đau khổ xảy ra trong ngày sống và những ý muốn xác thịt của người môn đệ. Có thể nói, thập giá của người môn đệ luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Không chỉ riêng những người đi theo Chúa để làm môn đệ mới phải từ bỏ và vác thập giá mình theo Chúa, ngay cả những người theo Chúa trên đường đi giữa trần gian với những nhiệm vụ thuộc gia đình, xã hội, Giáo Hội  cũng phải từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Như vậy, tất cả mọi người đều đi theo Chúa, nhưng việc từ bỏ và vác thập giá của mỗi người khác nhau trong bậc sống của mình. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và cùng giúp nhau biết chọn lựa cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo trên con đường theo Chúa.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con đi theo Ngài trong con đường bậc sống của mình. Xin cho chúng con sẵn sàng từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con biết để Chúa xức dầu trên đầu mình thứ dầu bác ái, khắc lên mình tấm áo của lòng quả quyết theo Chúa và mang vào đôi chân tình yêu mà theo Chúa mỗi ngày. Amen.

Về mục lục

CON ĐƯỜNG THEO THẦY

Maria Phạm Anh

Trong con đường học vấn thời xưa, người ta thường nói: muốn học chữ phải mang “cơm nắm” đến nhà thầy, để ở chung với thầy, nhờ đó mà được học hỏi. Các môn đệ khi xưa cũng vậy, sau một thời gian theo Thầy Giêsu, hôm nay, Thầy đã tỏ cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta về con đường, kế hoạch và cách thức đạt tới vinh quang trong Nước Trời, hạnh phúc viên mãn ở Thiên Chúa. Đó là điều mà con người hằng khao khát đạt tới. Vậy con đường ấy là gì? Làm sao để có thể bước đi trên con đường ấy?

Chúng ta thấy rạo rực, bừng cháy trong lòng mỗi khi nghe bài hát: Đường thập giá, của nhạc sĩ Giang Ân: “Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua một con đường mang tên thập giá …”. Con đường mà bất cứ người tín hữu nào cũng đi qua đó là con đường mà chính Đức Giêsu đã đi: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Mt 16, 21). Cũng giống như ông Phêrô, chúng ta không muốn bước vào con đường ấy, vì, đó không phải là những điều con người muốn đón nhận. Bởi trong con người tự nhiên, ai cũng muốn phải là sự nhàn hạ, những vinh quang lợi lộc trần thế chứ! Nhưng trong con đường thập giá ấy luôn phản chiếu ánh sáng vinh quang huyền diệu, vì cuối con đường là thập giá có Đấng là Ánh Sáng đang dang tay ôm trọn cả nhân loại nằm trên đó. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ mà chẳng có chi ngăn cản chúng ta chạy đến cùng Đấng ấy. Kinh nghiệm của tiên tri Giêrêmia: “Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: “ Tôi sẽ không nghĩ đến Người cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa cháy bùng trong tim” (Gr 20, 8-9). Thật vậy, chính sức mạnh và tình yêu của Chúa ở trong chúng ta đã thúc giục chúng ta tiến tới đích là chính Chúa, và bước đi theo con đường Chúa đã đi dù con đường ấy “mang tên thập giá”. Nhờ đó, chúng ta cũng sẽ đi tới đích là vinh quang Nước Trời, nơi đó Thiên Chúa đang dang tay đón chờ chúng ta.

Con đường ấy chẳng dễ đi chút nào! Và, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách để bước đi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16, 24). Từ bỏ mình phải chăng là không nhìn nhận sự hiện hữu của bản thân, hay để mặc muốn ra sao cũng được? Từ bỏ mình chính là để được Chúa biến đổi: “Anh em đừng có rập khuôn theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12, 2). Từ bỏ mình là chúng ta không mong muốn hay đòi hỏi, hoặc toan tính thành công theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng là muốn thực thi ý Chúa, làm đẹp lòng Người. Chẳng hạn, tôi muốn hơn người khác về: sự giàu sang, công việc có quyền điều hành người khác, chức vụ, … Nhưng những thứ ấy có mang lại cho chúng ta hạnh phúc thực sự? Chúng ta không theo đuổi bằng con đường bất chính để đạt được những thứ ấy đó là từ bỏ mình. Hay với bệnh tật đang xảy đến trong con người chúng ta, chúng ta đón nhận với tâm tình vui tươi, phó thác tất cả trong bàn tay uy quyền của Chúa, đó là sự từ bỏ mình. Chúng ta hãy mở lòng để được Chúa biến đổi. Thực ra, làm được những điều nấy quả là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ với chính bản thân chúng ta. Khi ấy là những lúc chúng ta cùng vác thập giá với Đức Kitô, và cùng vác với anh chị em chúng ta tiến lên đồi Canvê, để cùng tham dự vào chương trình cứu độ và được Phục Sinh với Người.

Lạy Chúa Giêsu, con khám phá ra con đường theo Chúa không phải là con đường vinh quang trần thế, nhưng là con đường Thập giá. Dù thế, con vẫn muốn bước theo Người, bởi chỉ nơi Người con mới tìm thấy nguồn sống và hạnh phúc đích thực. Để bước đi con đường ấy, xin Chúa dạy con bỏ mình hằng ngày để được Chúa biến đổi và được cùng vác thập giá với Chúa và với nhũng anh chị em con. Xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho chúng con.Amen.

Về mục lục

NGƯỜI PHẢI CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ

Maria Nguyễn Huệ

Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiểu đổi mới, khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, có những điều tưởng như vượt sức, nhưng con người vẫn khám phá ra. Chẳng hạn, con người có thể xâm nhập vào các hành tinh trong hệ Mặt Trời, hay xuống tận đáy đại dương để trải nghiệm. Thật kỳ diệu! Tuy vậy, con người vẫn không ngừng phải đối diện với một điều mà con người vẫn luôn muốn gạt bỏ, đó là đau khổ. Vậy đau khổ có ý nghĩa gì không? Chúng ta phải làm gì với những đau khổ đang xảy ra trong cuộc sống này? Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta về những thắc mắc ấy qua bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, rồi ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” ( Mt 16, 21). Đối diện với đau khổ là cách thế mà Chúa Giêsu đã hoàn thành để thực hiện sự mạng cứu độ nhân loại. Người không kêu trách hay trốn tránh nhưng Người thực hiện với một tình yêu dành cho Thiên Chúa và nhân loại, qua sự vâng phục Thánh ý Cha. Chúng ta cùng tìm hiểu về lời mặc khải mà Người đã tỏ lộ cho các môn đệ thân tín: “ Người phải chịu”. “ Người phải chịu” không phải là đón nhận một cách bất lực, nhưng với lòng tự nguyện. “ Người phải chịu” để Người xác tín vào sứ mạng của Người khi đến trần gian này, dù trong đau khổ nhưng Người thổ lộ cho chúng ta thấy rõ thánh ý, quyền năng và tình yêu diệu huyền của Thiên Chúa dành cho loài người. “Người là Con Thiên Chúa hằng sống” chẳng lẽ Người không có đủ quyền năng để thoát khỏi mọi đau khổ? Nhưng Người đã chịu nhiều đau khổ bởi Người tôn trọng tự do của con người, của những kẻ làm hại Người. Người đã chịu đau khổ để muốn nói với chúng ta giá trị của những đau khổ không phải là sức mạnh để hủy diệt, nhưng là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu. Đó là sức mạnh đang tiềm ẩn bên trong chúng ta.

Trong chúng ta ít hay nhiều đã có những trải nghiệm về đau khổ. Có nhiều người đã vượt qua và xem đó như là sức bật cho ta tiến bước. Nhưng cũng có biết bao người vì sợ hãi và chưa dám đối diện, nên đã đi đến tuyệt vọng. Khi nhìn vào trong từng thay đổi của thế giới, trong chúng ta, ai cũng muốn mình sẽ trở nên hữu ích cho thế giới này, và điều cần làm là vượt qua những khó khăn, đau khổ. Chúa Giêsu đã chịu nhiều đau khổ để trở nên gương mẫu cho chúng ta. Điều chúng ta có thể thực hiện là đón nhận tất cả để cùng với Chúa Giêsu trở nên Hy Lễ Tình Yêu dâng lên  Thiên Chúa Cha. Và, khi chúng ta chịu lấy những đau khổ là khi chúng ta chia sẻ gánh nặng cho nhau, thông cảm và hiểu cho những yếu đuối, đau khổ của tha nhân. Chịu đau khổ là cơ hội để chúng ta diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh chị em mình. Đồng thời, chúng ta luôn xác tín, qua đau khổ, chúng ta được thông phần vào sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu và Người luôn có cách để biến những đau khổ ấy trở nên niềm vui, hạnh phúc, như Thánh Phao lô đã xác quyết: “ tất cả đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28).

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã dùng sự đau khổ để tôi luyện tình yêu và đức tin của con. Chúa biết con yếu đuối và con rất cần sự hiện diện của Chúa nâng đỡ và cùng đồng hành với con. Con xin dâng lên Chúa thế giới. Một thế giới biết bao kỳ công tuyệt mỹ, nhưng cũng đầy dẫy sự đau khổ. Đồng thời, con xin Chúa thương xót và ban ơn giúp sức cho hết thảy những ai đang gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống này. Để chúng con biết đón nhận những khó khăn đó với thái độ vui tươi và  hạnh phúc mà ca tụng tôn vinh Chúa luôn mãi. Amen.

Về mục lục

THEO LÀ CHẤP NHẬN TỪ BỎ

Thiên San

Sau khi tông đồ Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết về cuộc Thương Khó của Người. Cũng liền sau đó, Người không ngần ngại tỏ cho các ông biết những điều kiện phải có để theo Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Chúng ta đang sống trong một xã hội không ngừng phát triển, con người càng chú trọng để phát triển chất lượng cuộc sống, đặc biệt chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao. Phải chăng thông điệp mà Đức Giêsu mạc khải và mời gọi hôm nay đã quá xưa so với thời đại “4.0” của chúng ta? Trong khi mọi người tìm đủ mọi cách để khẳng định mình và hưởng thụ một cuộc sống sung túc, Đức Giêsu lại mời gọi những kẻ muốn theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thật là một thách đố! Sống trên đời, ai chẳng muốn sống sung sướng, do vậy, họ tìm ra những phương thế để thoát nghèo, thoát khổ. Khi nhìn “đời là bể khổ”, Đức Phật đã chỉ cho các đồ đệ của mình và những ai muốn thoát khổ bằng cách diệt dục. Còn Đức Giêsu không dạy chúng ta cách thoát khổ như Đức Phật, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đón nhận và dùng chính những điều đó như những phương thế để đạt được sự sống đời đời. Thực ra, lời mời gọi hơn hai ngàn năm của Đức Giêsu không hề lỗi thời nhưng rất thiết thực với xã hội chúng ta hôm nay.

Trong hành trình leo núi, khi muốn chinh phục một ngọn núi cao, chúng ta mang quá nhiều hành lý thì thật khó để đạt đến đích. Bởi những hành lý ta mang theo làm cho việc di chuyển thêm khó khăn, mệt mỏi. Do vậy, ta phải chấp nhận bỏ bớt những gì không cần thiết. Việc theo Chúa của người môn đệ cũng vậy, nếu ta mang theo một cái tôi quá cồng kềnh, nó làm cho ta càng khó khăn hơn khi bước vào “con đường hẹp” của Tin Mừng. Nó cũng là “đất ở của tội lỗi” trong ta. “Từ bỏ chính mình” là từ bỏ cái tôi cồng kềnh, diệt trừ “đất ở của tội lỗi”. Khi ấy, ta sẽ có được một cái tôi thanh thoát, nhẹ nhàng để có thể bước chân vào “con đường hẹp”.Trong thực tế, không phải cái gì ta cũng có thể bỏ được, có những cái đã trở thành một phần làm nên con người ta, nếu bỏ đi, nó sẽ làm ta tổn thương. Bởi thế, Đức Giêsu không đơn thuần mời gọi ta từ bỏ không không, nhưng Ngài còn mời gọi ta “vác thập giá mình” mà theo Ngài. Khi không bỏ được, ta buộc phải vác. Vác thập giá mình tức là đón nhận chính con người yếu đuối của ta.

Việc từ bỏ phải đi đôi với việc đón nhận. Khi theo Chúa, người môn đệ vừa phải chấp nhận những cắt tỉa, chấp nhận bỏ mình, bỏ ý riêng, quan điểm, tội lỗi; đồng thời, phải khiêm tốn đón nhận con người thật của mình. Sẽ rất khó cho ta trong việc từ bỏ chính mình cũng như việc vác thập giá mình nếu ta không thật sự muốn trở thành môn đệ của Chúa. Trong cuốn “Con thuộc về Chúa” do nhóm Linh thao Esperanti Việt Nam có viết: “Theo Chúa Giêsu là chấp nhận trọn vẹn con đường và phương pháp của Ngài. Cần phải chấp nhận gian khổ, cực nhọc, thấp kém, nghèo khó như một yếu tố của việc theo Ngài. Chọn Đức Giêsu là chọn luôn cả thập giá”. Hoặc như Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá đã đưa ra một linh đạo cho các nữ tu của ngài: “Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”. Không chỉ có chúng ta mới đi theo con đường mà Đức Giêsu mời gọi, các thánh, các Đấng Sáng lập cũng đã trải qua kinh nghiệm của thập giá. Vậy chúng ta là những người sẽ tiếp tục đi theo Chúa trên con đường thập giá, vì biết rằng phần thưởng dành cho chúng ta đang ở phía trước, có qua thập giá mới đến vinh quang. Nhưng để đón nhận và vác thập giá mỗi ngày để theo Đức Giêsu chúng ta không thể không nhờ đến ơn của Ngài. Vì thế chúng phải bám vào Ngài để Ngài ban ơn cho chúng ta chu toàn thập giá đời mình trong vui tươi và hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh, Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu cuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn sàng và can đảm bước đi trên con đường thập giá trong cuộc đời mỗi người chúng con. Để nhờ biết đón nhận sự từ bỏ chính mình cùng vác thập giá mình theo Chúa, chúng con được cùng Chúa vui hưởng vinh phúc đời sau. Nhất là xin cho chúng con thật tâm muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Về mục lục

THEO CHÚA PHẢI TỪ BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ

Lm Trần Bình Trọng

 Ðọc báo chí hay coi tin tức truyền hình hằng ngày, người ta thấy đầy dẫy những câu chuyện tang thương, những cảnh khổ đau, buồn tủi của loài người. Mặc dầu loài người cố thoát khỏi đau khổ, đau khổ vẫn đến với loài người.

Phúc âm hôm nay, cũng như Phúc âm Chúa nhật 24 Năm Phụng vụ B theo thánh Marcô, và Phúc âm Chúa nhật 12 Năm Phụng vụ C theo thánh Luca có nội dung và lời lẽ giống nhau hầu như đồng nhất. Trong cả ba Phúc âm nhất lãm, Ðức Giêsu bầy tỏ cho thánh Phêrô và các tông đồ thấy điều nghịch lý của Kitô giáo. Chúa đến làm đảo ngược những giá trị của loài người. Phúc âm mang ý nghĩa đối nghịch với những ai muốn biến đạo Kitô giáo thành chủ nghĩa nhân bản. Kitô giáo không phải là đạo sống theo sở thích cá nhân và tìm thoả mãn tính ích kỷ. Ðể nhấn mạnh và bàn sâu rộng về mỗi ý tưởng của lời Chúa, vào Chúa nhật 24 Năm Phụng vụ B, ta sẽ suy niệm về ý nghĩa lời Chúa: Qua đau khổ để được tới vinh quang phục sinh (Mc 8:31). Sang Chúa nhật 12 Năm Phụng vụ C, ta sẽ suy niệm về lời Chúa: Ai liều mạng sống vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống mình (Lc 9:24).

Hôm nay ta cùng suy niệm về lời Ngài: Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (Mt 16:24). Từ bỏ chính mình, vác thập giá là điều kiện để làm môn đệ Chúa. Người ta không thể theo Chúa mà không từ bỏ. Vậy từ bỏ chính mình có nghĩa là gì? Ðứng trước những lựa chọn, người ta không thể chọn hết. Chọn vật này thì phải bỏ vật kia. Từ bỏ chính mình là từ bỏ ý riêng, từ bỏ những xu hướng cá nhân và từ bỏ cái tôi. Từ bỏ cái tôi để Chúa có thể vào nhà mình. Khi cái tôi lớn quá thì không còn chỗ cho Chúa vào. Từ bỏ mình để Chúa được tăng trưởng như thánh Gioan tiền hô đã đề xướng: Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi (Ga 3:30).

Từ bỏ mình để có thể vác thập giá. Nếu không từ bỏ thì không thể vác thập giá. Vậy vác  thập giá mình có nghĩa là gì? Vác thập giá là chấp nhận những thiệt thòi, những giới hạn  vì yêu mến Chúa. Có một câu hỏi mà người mang vác thánh giá thường thắc mắc là câu hỏi tại sao? Tại sao Chúa gửi thánh giá đến cho tôi và gia đình tôi? Ða số loài người, trừ trẻ nhỏ, phải mang những thánh giá của bệnh tật, đau khổ phần xác hay phần hồn, thánh giá của cảnh lo âu, sợ hãi, cô đơn, tẩy chay, thất vọng, thánh giá của cảnh gia đình đổ vỡ, chia ly, phân tán. Có những người phải mang vác thánh giá kéo dài suốt cả cuộc sống. Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy vị ngôn sứ phải rơi lệ khi thành Giêrusalem thất thủ, và dân chúng phải rơi vào cảnh lưu đầy. Mặc dầu bị dân chúng tẩy chay và chống đối vì thái độ chủ bại, vị ngôn sứ vẫn trung thành với sứ mạng..

Hôn nhân là để vợ chồng nâng đỡ nhau về đời sống vật chất và tình cảm và để tạo lập đời sống gia đình. Tuy nhiên đời sống vợ chồng cũng có thể là thánh giá cho nhau vì phải chịu đựng những tính tình khác biệt, những nết xấu của nhau, cách ăn uống khác nhau, lối ngủ nghỉ cũng có thể khác biệt. Khi cần ngủ mà một người cứ thức mở nhạc ầm ĩ, hoặc ngủ mà ngáy khò khò thì cũng là gánh nặng cho người kia. Ðời sống chung của bậc tu trì nhằm mục đích để khuyến khích nhau trong lí tưởng, nhưng cũng có thể là thánh giá cho nhau. Chuyện kể lại là khi ngồi giặt quần áo, một chị dòng bạn cứ làm bắn bọt xà bông vào quần áo chị Têrêsa. Thánh nữ Têrêsa đã biết học để chịu đựng, coi bọt xà bông như những cánh hoa hồng thiêng dâng lên Chúa vì yêu mến Chúa.

Chúa không bảo ta đi tìm đau khổ và thánh giá. Chúa chỉ bảo ta vác thập giá của mình. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khi người ta tự chuốc lấy đau khổ thánh giá cho mình. Người ta phải mang đau khổ thánh giá vì nghiện ngập, hút sách, không biết giữ gìn sức khoẻ hay không biết kiêng cữ. Người ta phải chịu cảnh thánh giá tù đầy vì không tôn trọng luật pháp. Người ta phải chịu đau khổ thánh giá về tâm linh, về tình cảm vì tạo ra những mối tình ngang trái, tạm bợ. Và khi phải cắt đứt những mối tình tạm bợ và ngang trái, người ta sẽ bị héo hắt tâm can.

Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy vị ngôn sứ phải rơi lệ khi thành Giêrusalem thất thủ, và dân chúng phải rơi vào cảnh lưu đầy. Mặc dầu bị dân chúng tẩy chay và chống đối vì thái độ chủ bại, vị ngôn sứ vẫn trung thành với sứ mạng.. Ðức tin vào Chúa không bảo đảm cho ta một đời sống miễn trừ khỏi đau khổ thánh giá hay khỏi những khủng hoảng và trắc trở của cuộc sống. Như vậy thì người có đức tin hay không có đức tin cũng có thể phải mang vác thánh giá. Ðiều khác biệt ở đây là: người có đức tin thì có Chúa là bạn đồng hành trên đường đau khổ thánh giá. Người có đức tin chịu đau khổ, vác thánh giá vì lòng yêu mến Chúa để chia sẻ thánh giá khổ nạn của Chúa hầu được tham dự vào cuộc phục sinh với Người. Do đó thánh Gioan Newman đặt bút viết: Thập giá Chúa Kitô khiến cho những giá trị nhân bản phải được xét lại bằng cách bầy tỏ một tình yêu mạnh đến nỗi đã san bằng hố sâu giữa sự sống và chết.

Lời nguyện xin cho được biết tử bỏ mình, vác thập giá:

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ đội ơn Chúa

đã đến chịu khổ hình thập giá vì tội lỗi loài người.

Xin tha thứ những lần con phàn nàn kêu trách Chúa

vì những đau khổ thánh giá con phải mang vác.

Xin ban ơn nhẫn nại để con biết từ bỏ mình, vác thánh giá.

Xin Chúa là sức mạnh và là niềm an ủi

khi con phải mang vác thánh giá của cuộc sống.

Xin dạy con thánh giá là dụng cụ biến đổi ở  đời này

và là dụng cụ cứu rỗi đời sau. Amen.

Về mục lục

THEO CHÚA

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Câu kết bài Tin Mừng tuần trước: “Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô”, thật ngạc nhiên! Sau khi Chúa chuẩn nhận lời tuyên xưng của thánh Phêrô, Chúa lại cấm công khai điều ấy.Tại sao? Thánh Matthêu không trực tiếp trả lời, nhưng kể tiếp “Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Chúa bắt đầu một “chương mới” trong việc dạy dỗ các môn đệ. Bấy lâu nay, các ông chỉ thấy Chúa rao giảng và chữa lành, được đám đông tôn kính. Nay các ông đã nhận ra “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa” thì “từ lúc đó Chúa bắt đầu tỏ” cho các ông biết con đường Chúa phải trải qua để lãnh nhận tất cả uy quyền và vinh quang của “ Đức Kitô Con Thiên Chúa” trong thân phận Con Người “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Phản ứng của các môn đệ như thế nào? Vẫn ông Phêrô bộc lộ thật mãnh liệt. Có lẽ những lời về đau khổ và cái chết làm cho ông ù tai rồi nên không nghe được lời cuối cùng. “Ông liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải những chuyện ấy” Nhưng cái cách “ông kéo riêng Người ra” để nói nhỏ khiến Chúa phải làm toáng lên để khỏi các môn đệ khác ngộ nhận: “Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Xatan. Lui lại đang sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Ông Phêrô vừa được Cha trên trời mạc khải cho biết “tư tưởng của Thiên Chúa” về mầu nhiệm “Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa”, bỗng quay lại với tư tưởng của loài người và trở thành Xatan cản lối. [Cái tên Xatan trong tiếng Aram vốn có nghãi là kẻ chống đối, còn trong tiếng Hylạp “dia-bolos” là kẻ gây chia rẽ bằng cách quăng một vật gì đó vào giữa hai người đang đi với nhau để tách hai người ra. Đó là nghề của Xatan từ ban đầu và bao lâu còn có con người trên mặt đất thì nó vẫn chưa thất nghiệp: xúi giục sự chống đối để chia rẽ con người với Thiên Chúa, chia rẽ người nam với người nữ, chia rẽ anh em, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ cả trong Hội Thánh của Chúa, dù Chúa đã bảo đãm là nó không phá nổi, nó vẫn cứ vùng vẫy cho tới ngày bị “quăng vào hồ lửa và diêm sinh” (Kh 20,8; x.St 2-4) ]. Khi Xatan cám dỗ Chúa cách thô lỗ nhất là xúi Chúa bái lạy nó để được vinh hoa thế gian thì Chúa đuổi nó thẳng tay: “Xatan kia! Xéo đi” (Mt 4,10). Bây giờ ông Phêrô, môn đệ được tuyển chọn, lại muốn cản đường Chúa, khác nào tiếng vọng của Xatan, nên Chúa quay lại qưở trách ông, nhưng không đuổi đi mà chỉ đuổi ông về vị trí môn đệ: làm môn đệ thì đi đàng sau Thầy; Chúa không cần một “Tôn Ngộ Không” đi trước dẫn đường! Ông đã nhận ra Chúa là “Đức Kitô Con Thiên Chúa” thì đừng theo tư tưởng của loài người nữa. Chúa như nhắc lời sách Isaia: “tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối các người không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi chừng đó” (Is 55,8-9). (x.Tĩnh tâm với sách Tin mừng Matthêu, Lm Nguyễn Công Đoan, SJ).

Theo “tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa”, Chúa Giêsu đã nói lên luật hy sinh cho những ai muốn làm môn đệ, gồm 3 điểm: từ bỏ mình, vác thập giá, và theo Chúa. Ba điểm đó, tuy là ba nhưng cũng chỉ là một: theo Chúa trên con đường khổ giá. Chúa lấy sự nhẫn nại đau khổ như một điều kiện để theo Ngài, làm đồ đệ Ngài : “Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình, vác Thập giá và theo Ta” (Mt 16, 24).

Thời gian ngắn trước đây Chúa Giêsu khen Phêrô và đặt Phêrô lãnh đạo Giáo Hội khi trao “Chìa khoá Nước Trời” cho Phêrô và đặt ông làm “Đá Tảng” để xây dựng Giáo Hội. Ngay sau đó,  Chúa lại khiển trách Phêrô đã gây cớ ngăn cản chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Phêrô với tất cả tấm lòng chân thành yêu mến không muốn điều gì xảy ra cho Thầy. Khi Chúa Giêsu tâm sự cùng các ông là Ngài sẽ vác thập giá và chịu đóng đinh, chịu chết trên thập tự, Phêrô nêu ý kiến can ngăn Chúa tránh xa thập giá. Chúa cho Phêrô biết điều ông suy nghĩ xem ra có vẻ tốt lành nhưng không phải đến từ trời cao mà đến từ trần thế. Ý kiến trần thế của Phêrô vấp phải hai lỗi lầm: Phêrô không hiểu rõ sứ mạng của Thầy là chết cho người mình yêu và Phêrô cũng không thể mường tượng ra được hy sinh là dấu chỉ của tình yêu chân chính, đích thực.

Phêrô theo Chúa là hình ảnh tuyệt đẹp. Từ khi được Chúa gọi, Phêrô đã liên tục theo Chúa. Chúa đã tỏ ra là yêu thương Phêrô cách riêng nên trong tất cả các biến cố của cuộc đời Chúa: vui, buồn, lo âu, thất vọng, Chúa đều cho Phêrô tham dự vào cách tích cực nhất. Phêrô đã tỏ ra mẫn cán trong sự thương yêu này. Có những cuộc theo Chúa rất đáng khen như trường hợp khi Chúa tuyên bố về bánh hằng sống thì có một số đông các môn đệ đã bỏ Chúa mà đi, trong khi đó Chúa đã hỏi nhóm 12 là: “Còn các con, các con không bỏ thầy sao?”. Phêrô đã tỏ ra rất ngoan ngùy và can đảm thưa với Chúa: “Bỏ Thầy con biết theo ai vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống”. Nhưng cũng có những lần vấp ngã trong việc theo chân Chúa như trong cuộc thương khó của Chúa. Kinh Thánh trong trường hợp này đã diễn tả việc theo chân Chúa một cách rất tiêu cực của Phêrô. Chỉ với lời hỏi han về mối liên hệ với Chúa, Phêrô cũng đã chối phắt đi là không quen biết Ngài, không phải là một lần mà tới ba lần. Cả sau này nữa, khi Phêrô xác nhận được Thầy mình đã sống lại, nhưng trước những cơn bách đạo dồn dập khốc liệt, ông đã quyết định bỏ thành Rôma để ra đi, và chính Chúa phải hiện ra buộc ông trở lại để theo chân Chúa đến cùng. Như vậy, cuộc hành trình theo chân Chúa chẳng đơn giản chút nào. Rất nhiều chướng ngại và thử thách đang chờ đợi người tông đồ.

Chúa không chấp thuận theo Chúa xa xa hay theo Chúa có điều kiện. Ngài muốn chúng ta theo Ngài thì phải triệt để, trọn vẹn và dứt khoát: “đã cầm cầy không có ngoái cổ lại”;“ai không sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, anh em, ruộng vườn… thì không xứng đáng là môn đệ ta”;“ai không đứng về phe ta là chống đối ta”; “hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. Tất cả những điều này cho thấy Chúa muốn những ai theo Chúa thì quyết liệt thuộc về Chúa vì chỉ có Ngài mới có lời ban sự. Đó cũng là thái độ của các môn đệ Chúa sau này, sau khi được Chúa Thánh Thần tác động. Phaolô đứng trước công nghị không hề sợ hãi mà còn tuyên bố thuộc hẳn về Ngài dầu có phải chết, “chúng tôi không thể nào mà không rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại”.

Con đường của các môn đệ là theo Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Con đường “đánh mất chính mình”, để tìm lại được chính mình, như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết: con đường “đánh mất chính mình”, là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này, thì nó không thể tìm lại được chính mình” (x.Đức Giêsu thành Nagiarét 2007, 333).

Khởi đầu sứ vụ Giáo hoàng 14/3/2013, Đức Phanxicô nói: “Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng Người rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến Thánh Giá! Ðiều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác, mà không có Thánh Giá. Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Ðức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa”.

Con đường Chúa đi không có tiện nghi trần thế mà chỉ có từ bỏ và thập giá. Nhưng Chúa mãi mãi là Tình Yêu. Chỉ có Chúa mới là Hạnh Phúc mà chúng ta đang mong chờ và tìm kiếm. Chúng ta vẫn có quyền chọn lựa, nhưng hãy nhớ rằng: “Bộ mặt thế gian sẽ qua đi”, và “dù được lợi cả thế gian mà mất mạng sống, thì ích gì cho chúng ta?”.

Lạy Chúa, con đường Chúa đã đi qua là con đường tình yêu, con đường thánh giá và vâng phục tự hiến. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình và vác thánh giá hằng ngày mà đi theo ChúaAmen.

Về mục lục

CỘNG ĐOÀN CÁC TÔNG ĐỒ

Lm Vũđình Tường

Sau khi Phêrô công khai tuyên xưng ‘Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’ Mat 16, 16, Đức Kitô nói với ông: ‘Anh là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời’ c.17. Liền sau đó Đức Kitô tâm sự cùng các môn đệ là Ngài ‘Phải chịu nhiều đau khổ do các Kì mục, Thượng tế và Kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và này thứ ba sẽ sống lại’. Mat 16, 21. Các tông đồ không bao giờ nghĩ là việc tồi tệ đó có thể xảy ra với Đức Kitô, bởi các ông đã chứng kiến quyền phép Ngài thực hiện. Làm sao điều đó có thể xảy ra cho ‘Con Thiên Chúa hằng sống’? . Các ông biết rõ Ngài là Đấng Kitô, nhưng các ông không hiểu sứ mạng cứu độ của Đức Kitô.

Chúng ta thất kinh, la hoảng khi nghe bạn mình tâm sự là họ gặp nguy hiểm, xác quyết chỉ còn sống được ít ngày nữa. Trong trường hợp đó chúng ta ít nhiều cũng nói lên tâm sự riêng của mình để giúp người bạn đang lo lắng, sầu khổ. Nghe tâm sự của Đức Kitô, Phêrô cũng hành động cách chân thành như bạn thân dành cho nhau. Ông rất thận trọng khi dùng từ ngữ, tránh không để hiểu lầm là ông đưa ra lời khuyên, hay can ngăn Đức Kitô. Tế nhị hơn nữa ông mời Ngài riêng ra nơi vắng, lên tiếng nhỏ nhẹ: ‘Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy’. c.22. Đức Kitô nói với Phêrô: Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. c.23. Phêrô không hiểu trong câu nói của mình có gì sai trái đến độ Đức Kitô thẳng thừng từ chối. Có thể ví cá dưới dại đương không thể hiểu tại sao biển nổi sóng thần. Phêrô không hiểu tại sao Thầy buồn về câu nói của mình. Câu nói không phải là lời khuyên mà chỉ là biểu tỏ tấm lòng thành lo lắng cho sự an toàn của Thầy. Cuộc tử nạn của Đức Kitô vượt ra khỏi tầm hiểu biết của các ông. Không những các ông không thể hiểu, mà toàn thể nhân loại cũng không thể lí giải được tại sao Đức Kitô chọn tự hiến thân mình như thế.

Thuốc đắng thường có bọc đường. Vì thế không phải trông thấy vỏ nó ngọt mà cho rằng ruột nó cũng ngọt như vỏ. Đức Kitô nhắc nhở Phêrô điều đó. Câu nói nghe có vẻ lợi nhiều hơn hại, có cả tinh thần cầu nguyện trong đó ‘Xin Chúa thương đừng để điều đó xảy ra với Thầy’ lại không đến từ Thiên Chúa, mà đến thuần từ loài người. Không phải cứ nhắc đến Chúa là điều đó đến từ Chúa. Cần đến với Chúa với lòng tin. Đức tin không đưa ra câu giải đáp cho mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống. Đức tin giúp ta nhận biết việc lớn, nhỏ, Chúa thực hiện đều vì con người, và cho con người. Không có đức tin sẽ chẳng nhận biết tình yêu Chúa.

Thông thường ai cũng muốn sống gần người mình yêu mến. Các tông đồ cũng ước ao được Thầy ở gần bên luôn. Điều này không thực tế. Một ngày nào đó các ông phải tự lập, phải tự tiếp tục công việc của Thầy. Đức Kitô đến trần gian để biểu lộ tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, để cứu độ nhân loại và ban cho họ sự sống trường sinh. Đức Kitô đến trần gian để tiêu diệt sự chết gây ra bởi tội bất tuân của Adong xưa. Ngài chỉ cho nhân loại biết con đường dẫn đến sự sống là vâng lời Thiên Chúa. Chính Ngài vâng lời Chúa Cha, vác thập giá bước đi, chấp nhận chết đau thương, buồn tủi trên thập tự. Chọn đi trên con đường gập gềnh, tự nguyện tiến vào cửa hẹp. Đại lộ thênh thang, thường ngắn, dẫn đến đường nhỏ hẹp; tệ hơn nữa là đường cùng, dẫn đến sự chết.

Tuyên xưng Đức Kitô là Đấng Cứu Thế chính là nói lên sứ mạng cứu thế của Ngài. Ngài chọn con đường dẫn đến đau khổ, sự chết xảy ra trước khi sống lại vinh quang. Đức Kitô kêu gọi Kitô hữu sống tuân theo thánh í Chúa, từ bỏ í riêng cá nhân. Tuân theo thánh í Chúa bằng cách vui lòng vác thập giá đời mình bước đi, mọi bước đi, suy tư, hành động đều tin, theo, và dựa vào hướng dẫn của Đức Kitô. Đức Kitô không kêu gọi Kitô hữu chết thảm thiết trên thập tự như Ngài đã thực hiện. Ngài kêu gọi mỗi cá nhân vác thập giá hàng ngày bước đi. Lời kêu gọi này áp dụng cho tất cả nhân loại. Dù tin Đức Kitô hay không tin Ngài, thực tế cho thấy không ai có thể chối bỏ thập giá đời mình. Vác thập giá đời mình không phải là một chọn lựa. Điều có thể chọn là cách vác. Vác như thế nào? Kitô hữu chọn vâng phục, vác đi theo Đức Kitô. Vác trong tinh thần khiêm tốn, trong tinh thần cộng đoàn, cùng vác, cùng nhau tiến đi. Sinh hoạt chung như thế Đức Kitô sẽ hiện diện cách vô hình trong cộng đoàn Dân Chúa. Ngài kêu gọi ta sống trong yêu thương, chia sẻ, đùm bọc cho mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại. Học từ các tông đồ sống đời sống cộng đoàn, khiêm tốn, tin, theo và trung thành với Đức Kitô cho đến cuối đời.

Về mục lục

THUỐC ĐẮNG

Trầm Thiên Thu

Người ta nói: “Thuốc đắng đã tật.” Ai đã từng uống thuốc Bắc mới cảm nhận được vị đắng của thuốc, không “đơn giản” như thuốc Nam hoặc thuốc Tây. (Động từ DÃ là làm dịu hoặc làm mất tác dụng – dã thuốc, dã rượu; động từ ĐÃ là làm cho cho hết, cho khỏi – đã bệnh, đã tật.)

Thật lạ, các thực phẩm có vị đắng thường tốt hơn các loại có vị ngọt. “Thuận ngôn nghịch nhĩ,” nhưng “mật ngọt chết ruồi.” Kinh Thánh nhắn nhủ: “Mọi lời lẽ về Thiên Chúa, con hãy thích nghe, những châm ngôn ý nhị, con đừng bỏ uổng.” (Hc 6:35) Lời sửa dạy là dạng thuốc đắng nhưng đó là biệt dược, là “lời ban sự sống.” (Cn 15:31) Đó cũng là dạng phòng bệnh, tốt hơn là trị bệnh: “Học trước đã rồi hãy nói sau; để ngừa bệnh, con hãy uống thuốc.” (Hc 18:19)

Có những điều ngược mà xuôi, nghịch mà thuận. Kinh Thánh đề cập điều nghịch lý: “Có khi lâm nạn lại thành công, gặp may mà hoá thiệt thòi.” (Hc 20:9) Vì không biết vấn đề ra sao nên chúng ta gọi là “hên – xui” hoặc “may – rủi.” Chắc hẳn nhiều người đã biết câu chuyện “Tái Ông mất ngựa.” Con người khó có thể biết thế nào là hên hoặc xui, may hay rủi. Cái mà chúng ta gọi là xui thì lại là hên, cái mà chúng ta cho là tốt thì có thể lại là xấu. Chỉ có Thiên Chúa biết, vì Ngài quản lý và sắp xếp mọi sự. Ngay cả những gì chúng ta cho là tự nhiên thì cũng chẳng tự nhiên, mà là cách sắp đặt của Thiên Chúa – tức là Ngài quan phòng và tiền định. Chúa biết tức là Ý Chúa muốn điều đó xảy ra cho chúng ta – dù chúng ta cho đó là hên hoặc xui: “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.” (Lc 12:7) Chính cái xấu xảy ra cho chúng ta lại là cái tốt, vì đúng ý mình sẽ dễ hư thân.

Chúng ta không thể nào hiểu hết Ý Chúa nhiệm mầu trong sự quan phòng và tiền định của Ngài, vì thế chúng ta chỉ có thể cúi đầu và thân thưa: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.” (Tv 63:2-3) Làm vậy không phải vì chúng ta miễn cưỡng hoặc “bị triệt buộc,” mà vì khiêm nhường tin nhận Thiên Chúa là Đấng duy nhất. Thánh Vịnh gia vừa lý giải vừa xác tín đại diện cho mỗi chúng ta: “Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.” (Tv 63:4-6) Vâng lời trong hân hoan chứ không sầu não.

Chúng ta thực sự hạnh phúc trong Chúa vì niềm vui trào dâng: “Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.” (Tv 63:8-9) Con người không bao giờ bị lỗ, mà chỉ có lời mà thôi.

Bất cứ ai, kể cả các Kitô hữu, đều có tính cách riêng – “cha sinh con, trời sinh tính,” nhưng vẫn cần phải có “tính cách chung” là sống khiêm nhường, giản dị. Không khiêm nhường sao được, bởi vì chúng ta chỉ là tội nhân khốn nạn, đáng án tử, nhưng lại được Thiên Chúa thương xót nâng lên khỏi chốn bùn nhơ hôi tanh để được làm con cái của Ngài. Đúng là phép lạ lớn quá! Chúng ta đang “bị xui” mà “gặp hên” vì Thiên Chúa nhân hậu. Đó là chúng ta thực sự “gặp may.” Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12:1-2)

Chắc chắn chúng ta phải tự chấn chỉnh đời sống, tu tâm sửa tính, thay đổi tính nết để có thể hoàn thiện mỗi ngày một hơn để đáp lại lòng thương xót vô biên và vô điều kiện của Ngài, và như Ngài mong muốn: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48) Ai biết thay đổi tính nết không chỉ có lợi về phương diện xã hội đời thường – được người khác quý mến, dù không phải là hết mọi người, mà còn có lợi cả về phương diện tâm linh – được Thiên Chúa thương xót. Rõ ràng có lợi mà thôi.

Chúa Giêsu tuyệt đối nhân lành mà cũng không vừa lòng tất cả, người ta vẫn ghen ghét đến nỗi giết chết Ngài. Tại sao? Bởi vì Ngài có tính cách khác người, nhưng rất độc đáo: Thẳng thắn, cương trực, khiêm nhường, nhân hậu,… Ngài nói ít mà làm nhiều. Ngài rất ghét những người ba hoa, nói hay mà làm dở, ưa chỉ tay năm ngón, thích ăn trên ngồi trước, phe cánh, hình thức, tự tôn, ta đây, ngu chảnh và ngu kiêu. Nói chung là các dạng giả hình, nhiễm virus Pharisêu. (Mt 23:2-7; Mc 12:38-40; Lc 11:39-46; Lc 11:52; Lc 20:45-47) Đối với những người khoái làm to, lo chức lớn, thích có tiếng hơn có miếng, Ngài thẳng thắn khuyến cáo: “Hãy phục vụ, đừng hưởng thụ.” (Mt 20:28; Mc 10:45) Nhưng trong thực tế, người ta chỉ thích vế thứ hai, chứ không ưa vế thứ nhất. Thật là tội lỗi!

Cuộc sống luôn có những điều trái ý, luôn có những vị mà người ta không ưa: cay, đắng, chua, chát,… Một hôm, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết việc Ngài PHẢI đi Giêrusalem, PHẢI chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi BỊ giết chết, và ngày thứ ba sẽ SỐNG LẠI. Vốn dĩ ngư dân chân chất, tính nóng như Trương Phi và thẳng như ruột ngựa, ông Phêrô liền kéo riêng Ngài ra và mong ước: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16:22) Phàm phu tục tử chỉ nghĩ được đến thế thôi.

Chắc lúc đó ông Phêrô tưởng sẽ được cảm ơn, ai dè Thầy Giêsu quay lại “phang” thẳng luôn: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16:23) Chu choa, Thầy kỳ ghê đi! Phêrô là “tổ trưởng” mà Thầy cũng chẳng nể rái chi cả. Chán ghê! Nhưng thẳng thắn thật thà là tính cách của Ngài, không phải cứ làm lớn thì có thể làm láo, mà ngược lại, càng lớn càng phải làm gương. Đại nhân Tuân Tử, nhà Nho kiêm nhà tư tưởng của Trung Hoa cuối thời Chiến Quốc, nói: “Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy.”

Có lẽ Chúa Giêsu không nguyền rủa ai nặng như lời trách dành cho Phêrô, người được Ngài chọn làm giáo hoàng tiên khởi. Phải bị vậy thì Phêrô mới không dám lên mặt, Chúa không có kiểu “phủ đầu” như chúng ta, nhờ vậy mà cẩn trọng, nhìn lại chính mình mà khiêm nhường. Chúng ta cũng có những lúc đã từng “ảo tưởng” như ông Phêrô, cứ nghĩ mình “ngon” hơn người khác về lĩnh vực này hoặc phương diện nọ, nhưng thực ra chỉ là “thùng rỗng kêu to” mà thôi, thậm chí có khi còn bị hố vì quá lố. Rõ khổ!

Nhưng ở đây, chúng ta thấy ông Phêrô có tính nết tốt: bộc trực, chân thật, nghĩ sao nói vậy, không rào trước đón sau. Ông là ngư dân chính hiệu, ít học, không giỏi giang, không nổi trội, nhưng Chúa Giêsu vẫn chọn ông làm người hướng dẫn Giáo Hội, làm “đá tảng” để xây dựng Giáo Hội, vì Ngài biết rõ tâm địa ông thẳng thắn và khiêm nhường. Vâng, Thiên Chúa cần người khiêm nhường, không cần người giỏi mà kiêu ngạo. Chính Thần Khí Thiên Chúa sẽ tác động: “Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm, và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng.” (Kn 21:25) Ai khiêm nhường thì có Chúa, mà có Chúa là có tất cả. Cuộc sống chỉ cần thế là đủ.

Muốn có Chúa thì phải theo Ngài, theo Ngài thì ắt là khổ – khổ tới bến. Chúa Giêsu xác định: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16:24-26) Chắc chắn chẳng có ai ra điều kiện “ngược đời” và “chói tai” như Chúa Giêsu. Thường thì khi muốn người khác về phe với mình, người ta đưa ra những điều kiện “béo bở,” được lợi này ích nọ, chứ chẳng ai dám hứa hẹn về sự đau khổ. Các công ty muốn có nhân viên giỏi thì hứa hẹn lương bổng cao, các tổ chức muốn có nhiều thành viên thì hứa hẹn nhiều lợi lộc – cả ích lợi và bổng lộc. Chúa Giêsu hoàn toàn trái ngược. Vậy mà càng ngày người ta càng nghiệm ra “ẩn số” trong tính cách độc đáo của Ngài và muốn theo Ngài tới cùng. Biết sợ là điều kiện đầu tiên để có thể hoán cải và chấp nhận đau khổ.

Lúc còn sinh thời, hiền nhân Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948), nhà ái quốc chủ trương bất bạo động, được dân Ấn Độ coi là người cha (Bapu) và thánh sống (Mahatma), cũng đã từng thần tượng Chúa Giêsu sau khi đọc Kinh Thánh, đặc biệt là Bài Giảng Trên Núi (Bát Phúc, Tám Mối Phúc). Quả thật, chỉ có người giỏi mới nhận ra tài năng độc đáo và cái giỏi của người khác. Người ta càng giỏi càng tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nhưng tiếc rằng một tín hữu da trắng đã đuổi ông ra ngoài khi ông muốn vào nhà thờ.

Chữ Santa (Thánh nhân) dời mẫu tự N sẽ thành Satan (Quỷ sứ.) Khoảng cách để làm Thánh hoặc làm Quỷ rất mong manh, thế nên luôn phải cẩn trọng và cảnh giác kẻo sa vào mưu ma chước quỷ.

Đối với các môn đệ và những người muốn theo Ngài, Chúa Giêsu không hứa hẹn mà chỉ giải thích: “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.” (Mt 16:27) Thời cánh chung đang khép lại, muốn được cứu độ thì phải hoán cải.

Lạy Thiên Chúa công bình, xin ban ơn hoán cải cho chúng con để cuộc đời của chúng con không uổng phí. Chúng con biết rằng con đường dài nhất là con đường từ miệng tới tay, xin giúp chúng con biết hành động chứ không nói suông hoặc giả hình, và xin giúp chúng con can đảm uống liều thuốc đắng đau khổ để được chữa lành. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

Về mục lục

THEO ĐƯỜNG CHÚA ĐI

Lm. Jos. DĐH.

Hành trình đời người, ai cũng có sự tự do để vẽ, để viết, về con đường tình của mình, ai cũng được tự do để xây dựng công danh sự nghiệp. Theo thầy học nghề, bơn trải theo vòng xoay xã hội vì nhu cầu “cơm bánh” cho gia đình, vì thao thức được gặt hái niềm vui, hạnh phúc, ở phía trước. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam, cuộc đời đâu phải chỉ có tình ái, mà còn có người tình muôn thuở, người tình mang tên Giêsu, hằng thôi thúc. Chắc không phải chỉ có tình người hay tình đời, mà còn có tình thầy trò, thầy mời gọi đi Giêrusalem đầy nguy hiểm, có thể mất mạng, làm sao trò không hoảng sợ ? Theo thầy để tìm hưởng bộc lộc, khác với việc theo Thầy cùng chia sẻ sứ mạng được giao phó.

Do cái biết mong manh của phận người, vì sự cao siêu mờ mờ ảo ảo về Thầy Giêsu, Phêrô đại diện cho nhóm 12 đã phản ứng trước sứ mạng đau khổ thập giá của Đấng Kitô, các ông tin tưởng, hy vọng, Thiên Chúa quyền năng, sẽ đánh đông dẹp tây là sự thật. Cách cư xử của đấng bậc sinh thành, có thể bực dọc quát mắng con cháu là ngu ngốc, gay gắt hơn thì hét lên là đồ bất hiếu. Tuy nhiên, chúng ta vừa được nghe cách phản ứng khác thường của một Vị Thầy: đồ satan, hẳn đứa học trò phải hư lắm, Thầy mới nói nặng như vậy. Cha mẹ thương con thì cho roi cho vọt, tình yêu thương của Thầy Giêsu sẽ không chế tài, không giáng chức, không loại trừ, nhưng Thầy đã phải la lên, thức tỉnh Phêrô, giúp ông nhớ ông chỉ là học trò, theo Thầy là đi sau Thầy.

Mơ ước theo Thầy về dinh, các ngư phủ năm đó thầm mong theo Thầy đi trên con đường trải thảm, để làm quan làm tướng, coi như vỡ tan. Ngày hôm nay, thao thức mơ hồ như Phêrô và các độ đệ Đức Giêsu vẫn còn nặng lắm: tìm cách né tránh khổ đau, muốn vẽ đường đi cách an toàn nhất, muốn Thầy Giêsu cùng đi đường tắt, đi con đường không có thập giá. Thích Thầy không mang vác thập giá, thích Thầy Giêsu làm phép lạ, được đám đông tán thưởng tung hô, nhưng đó không phải là thánh ý Chúa Cha, mà là đường dẫn tới sự chết đời đời. Thầy Giêsu hôm đó không phải là đề nghị, mà là quả quyết: “ai muốn theo Ta, hãy tự bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Ta”. Con đường theo Chúa phải là con đường đi từ đau khổ đến vinh quang, con đường từ bỏ cái tôi ích kỷ, để được biến đổi nên giống Thầy, đáng thông phần sự sống đời đời với Thầy.

Đau khổ thập giá sẽ mãi mãi là sứ mạng chung của người môn đệ theo Chúa, dù là linh mục tu sĩ, dù là người tín hữu bình thường, tất cả những ai theo đường Chúa đi, đều được nhắc nhớ đi sau Thầy và sẽ được hiểu, được sống trọn vẹn trong tình yêu Giêsu. Theo Thầy Giêsu hôm nay, vẫn là một mệnh lệnh chung: vượt qua đau khổ, đến vinh quang. Nhưng sẽ không phải là tự đội lên đầu mình vòng gai nhọn, tự tìm cây gỗ mang hình chữ thập mà vác, hoặc đặt lên vai người anh chị em mình những khổ đau. Cùng theo Chúa, đi đằng sau Chúa lên Giêsrusalem, cùng vác thập giá theo Chúa, để mỗi người cảm nhận rõ hơn về thánh ý Chúa, tình yêu Chúa, trong hành trình ơn gọi của mình. Thầy Giêsu không hứa hẹn cất hết, hoặc xóa bỏ hết đau khổ thập giá cho các học trò, nhưng Ngài có nhắc: “..…ai chịu mất sự sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được sự sống đời đời”.

Có hai người học trò, tìm đến nhà chuyên môn để xin được thọ giáo nghề câu cá. Thầy hỏi người thứ nhất, tại sao bạn đặt tin tưởng nơi ta để xin làm học trò ? anh ta trả lời, dạ thưa: tiếng lành đồn xa. Thầy hỏi người thứ hai, có đúng anh muốn trở thành người câu cá chuyên nghiệp không ? dạ thưa, đúng. Người thầy chậm rãi nói: để câu được cá, để trở thành thợ lành nghề, ai cũng phải đầu tư công sức, thời gian, đó là quy luật. Con đường theo Chúa làm môn đệ Đức Giêsu của mỗi người dài ngắn, thập giá nặng nhẹ thì khác nhau, nhưng ai cũng phải theo một “cấu trúc” chung: tự bỏ mình, vác thập giá, và đi sau Chúa.

Nếu tiền nhân chúng ta để lại kinh nghiệm cho con cháu: con đường đi tới thành công không có dấu chân kẻ lười biếng. Hẳn lời Đức Giêsu sẽ còn mãi thiết thực cho con đường ta theo Chúa: “nếu được lời lãi cả thế gian mà mất đi phần rỗi thì nào ích chi”? Người trẻ hôm nay nói rằng: để có một sắc đẹp như ý mà không phải đi thẩm mỹ viện, câu trả lời là chỉ có trong mơ ! Để được gọi là môn đệ theo Đức Giêsu mà không phải tự bỏ mình vác thập giá, hẳn người ta chỉ đạt tới hạnh phúc trần gian là cùng. Xin Thầy Giêsu giúp chúng con luôn giữ vững lập trường vác thập giá đi sau Thầy đến cùng tận của đời mình. Amen.

Về mục lục

ĐỂ ĐỔI LẤY HẠNH PHÚC VÔ TẬN ĐỜI SAU

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 Hôm ấy, dân chúng tụ tập đông đảo tại quảng trường để lắng nghe hai diễn giả lừng danh diễn thuyết.

Mở đầu chương trình, Chúa Giê-su bước lên diễn đàn và được đám đông chào đón bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Phần đông trong họ đã từng nghe danh Chúa Giê-su nhưng chưa từng được diện kiến.

Sau khi giới thiệu cho mọi người về Nước Thiên Chúa, về điều răn trọng nhất… Chúa Giê-su cất tiếng mời gọi: “Có ai trong các con muốn theo Thầy không?”

Vì biết rằng Chúa Giê-su là Đấng cứu độ đầy quyền năng, ai theo Ngài sẽ được nhiều hồng phúc, nên mọi người đều hớn hở vui mừng, giơ tay cao và đứng lên hô lớn: “Con, con, con xin theo…”

Thế rồi, Chúa Giê-su lại nói tiếp: “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi…”

Nghe nói đến việc “từ bỏ mình”, nhiều người cụt hứng, hạ tay xuống.

Để giải thích lý do tại sao phải từ bỏ mình, Chúa Giê-su nói: “Vì ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”

Nghe nói đến “liều mất mạng sống mình vì Thầy”, mọi người hụt hẫng…

Rồi Ngài thuyết phục: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”

Lời này khiến nhiều người suy nghĩ và phân vân, nhưng vẫn còn do dự, chưa quyết.

Chương trình được tiếp nối với bài nói chuyện của Thần Tài. Vừa thấy Thần Tài xuất  hiện, đám đông hò reo tưng bừng và vỗ tay cuồng nhiệt.

Sau khi đề cao sức mạnh vạn năng của đồng tiền, vinh quang của quyền lực, sự cuốn hút của lạc thú đời này… Thần Tài lên tiếng mời gọi: “Ai theo tôi sẽ được giàu có, quyền lực, hạnh phúc, lạc thú… ở đời này, chỉ ở đời này mà thôi!”

Thế là có đông người vỗ tay tán thưởng Thần Tài và hăm hở đi theo ông ta.

Còn chúng ta thì sao?

Nếu chúng ta may mắn có mặt trong cuộc diễn thuyết hôm ấy, chúng ta sẽ theo ai?

Và hôm nay, khi nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su vọng lại qua trang Tin mừng này, chúng ta sẽ quyết định thế nào?

– Một là say mê theo đuổi danh vọng, giàu sang, lạc thú đời này bất chấp sự sống đời sau;

– Hai là liều mất mạng sống vì Chúa Giê-su để được tận hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Danh vọng, giàu sang, phú quý đời này có sức cuốn hút mạnh mẽ. Nếu không phải là người có bản lãnh cao, nếu không phải là người khôn ngoan sáng suốt, thì khó thoát khỏi sự lôi cuốn của chúng.

Nghĩ cho cùng, nếu đời sống con người chỉ vỏn vẹn 100 năm trên dương thế này mà thôi, chẳng có đời sau, thì chọn theo Thần Tài, đua tranh tìm kiếm giàu sang, lạc thú đời này là điều chính đáng.

Tuy nhiên, so với đời sau thì cuộc đời này chỉ kéo dài trong gang tấc, còn cuộc sống đời sau là thiên thu vạn đại. Vì thế, mải mê tìm kiếm hạnh phúc thoáng qua đời này mà đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu mai sau thì thật là vô cùng đáng tiếc.

Nếu cuộc sống đời này có giá bằng một đồng tiền vàng thì giá trị cuộc sống đời sau phải tỷ lần cao hơn. Vì thế, ham muốn chiếm lấy một đồng trước mắt mà đánh mất tỷ đồng trong tương lai là sai lầm hết sức tai hại.

Như thế, lời dạy của Chúa Giê-su: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi ích gì?” là một bài học khôn ngoan cần ghi tâm khắc cốt và phải là châm ngôn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su,

“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Hôm xưa, Phan-xi-cô Xa-vi-e vốn là người ham mê tìm kiếm danh vọng đời này, nhờ được nghe lời dạy này của Chúa qua miệng thánh I-nha-xi-ô, nên đã từ bỏ vinh hoa phú quý, rời xa kinh thành Paris hoa lệ, vượt đại dương loan báo Tin mừng cho dân tộc Ấn-độ, Sri-lanca, Malaysia, Nhật Bản… nhờ đó, ngài đã đem ơn cứu độ cho muôn vạn người Châu Á và được toàn thể Hội thánh Chúa ca ngợi, tôn vinh.

Xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời vàng Chúa dạy, sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa và mọi người, chấp nhận từ bỏ danh lợi ngắn ngủi đời này để đổi lấy hạnh phúc vô tận đời sau. Amen.

Về mục lục

ANH CẢN LỐI THẦY

Thiên San, MTG. Thủ Đức

Sự thường khi nghe tin ai đó, đặc biệt là những người thân gần với chúng ta sắp làm chuyện không nên làm, biết họ đang nghĩ quẩn, thiếu sáng suốt, chúng ta không thể làm ngơ. Cầu nguyện, cho lời khuyên, hoặc thậm chí là can ngăn luôn là cách giải quyết ngay lúc đó. Không những thế, có người còn hẹn gặp để giúp người đó giải gỡ khó khăn. Liệu tất cả những điều này có thật sự tốt cho đối phương? Trong bài Tin mừng hôm nay, sau khi nghe Thầy Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Người, về những điều sắp xảy ra, Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16, 22). Trước hành động và lời can ngăn của Phêrô, Đức Giêsu liền nói: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16, 23).

Đọc lại Tin Mừng, chúng ta có thể thấy rõ tiến trình diễn ra sự kiện trên. Ban đầu là câu hỏi của Thầy về việc thiên hạ bảo gì về Thầy, tiếp đến là câu trả lời của các môn đệ. Đoạn này, các ông dành nhau nói. Nhưng khi được Thầy hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15) thì chỉ có Phêrô, tông đồ trưởng đại diện trả lời. Trước câu trả lời hoàn toàn chính xác của Phêrô, Đức Giêsu khẳng định không phải Phêrô tự nói ra nhưng là được Chúa Cha mạc khải cho. Đức Giêsu quyết định chọn Phêrô làm nền đá xây dựng Hôi thánh của Người. Liền sau đó, Đức Giêsu mạnh dạn loan báo về cuộc thương khó của Người. Tuy nhiên, khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Phêrô đã chưa thực sự hiểu đúng về căn tính của Người. Bởi đó, khi nghe Thầy loan báo về những đau khổ sẽ xảy đến cho Thầy, ông đã không thể hiểu và đón nhận, mới kéo riêng Người ra mà trách và xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra. Ông không hiểu rằng, ông đang cản lối Thầy. Tư tưởng của ông vẫn còn là tư tưởng của loài người.

Thật dễ hiểu cho tông đồ Phêrô. Theo thầy bấy lâu nhưng ông vẫn mong đợi ngày Thầy mình làm vua để mình được “làm lớn”. Nếu ở trong hoàn cảnh của Phêrô, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng hành động như ông. Nhìn lại, trong cuộc sống, không ít lần chúng ta đã cản lối Thầy. Theo Thầy, xin Thầy đủ điều và chúng ta vẫn luôn đặt mong đợi của mình lên trên mong đợi của Người. Thay vì hỏi Chúa muốn con làm gì, chúng ta lại thường hỏi tại sao Chúa không ban cho con điều này điều kia. Có thể, khi can ngăn Thầy đi vào con đường đau khổ, hành động của Phêrô cũng phát xuất từ trái tim yêu thương ông dành cho Thầy của mình. Khi yêu ai đó, chúng ta cũng chẳng bao giờ muốn sự chẳng lành xảy ra cho người ta yêu mến. Con đường mà Thày sẽ đi cũng là con đường tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Con đường ấy thật khó hiểu và nếu chỉ dùng lý trí của con người để giải thích, chúng ta sẽ gặp bế tắc. Người còn dạy chúng ta bước ra khỏi lối suy nghĩ của mình để tiến xa hơn, đến gần với Thiên Chúa. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24).

Sở dĩ Phêrô bị Thầy mắng là cản lối Thầy vì ông còn dùng cách nghĩ của mình để gán cho Thầy. Ông không muốn Thầy đi theo con đường của Thầy nhưng chỉ mong Thầy đi theo cách của ông. Có nhiều người cho rằng, hành động của Phêrô chẳng khác gì “cầm đèn chạy trước ô tô”. Đức Giêsu mời gọi Phêrô cũng như tất cả những ai muốn theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá đời mình mà theo Người. Bao lâu ta còn ôm cái tôi “cồng kềnh” của mình để đi vào con đường hẹp của Thầy thì bấy lâu ta còn gặp trở ngại. Bỏ mình là bỏ đi những làm nên cái tôi của ta, làm cho ta xa Chúa. Sự thật là bỏ những gì ngoài ta thì dễ nhưng bỏ đi cái là ta quả không dễ dàng. Có những cái theo năm tháng, cộng ơn sự quyết tâm của ta và ơn Chúa, ta có thể bỏ được. Nhưng cũng có không ít điều thật khó bỏ, với những điều này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nên vác lấy. Có khi, nó là thập giá theo suốt đời ta. Nếu không chịu vác, chúng ta sẽ chẳng thể theo Ngài cách trọn vẹn. Mặt khác, nếu không chịu bỏ, không chịu vác, chúng ta sẽ mãi mãi trở thành kẻ “cản đường” của Chúa. Như thế đời ta sẽ buồn biết bao.

Ai cũng có một cuộc đời để sống. Hãy học cách yêu thương, đón nhận, tha thứ. Cũng đừng quên học cách cho đi, từ bỏ và vác thập giá đời mình mà theo Chúa. Kẻ đi theo Chúa cần có đủ dũng khí, can đảm, lòng yêu mến để sẵn sàng bước đi theo Chúa trên con đường Người đã đi qua. Thiết tưởng, khi chúng ta biết học tất cả các kỹ năng nói trên, chúng ta sẽ được gọi là môn đệ Chúa, không trở nên kẻ “cản đường”.

Về mục lục

MỌI SỰ TỐT LÀNH ĐỀU BỞI CHÚA

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Tuần XXII Thường Niên, Năm A này, các nhà phụng vụ  muốn chúng ta ý thức rằng: Mọi sự tốt lành đều do Chúa mà ra. Chúng ta phải xin cho mình thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta sẽ được Chúa giữ gìn và phát triển.

Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa, vì thế, cũng chỉ một mình Chúa mới có thể gìn giữ và làm phát triển những gì tốt đẹp nơi chúng ta, phần chúng ta là hãy tin yêu, phó thác và đặt niềm trông cậy vững vàng vào Chúa, cho dẫu, chúng ta phải đối mặt với một thực tế hết sức phũ phàng: người dữ thường ức hiếp người lành; điều ác thường lấn lướt điều thiện, khiến ngôn sứ Giêrêmia đã chất vấn Chúa trong bài đọc một của giờ Kinh Sách hôm nay: Tại sao người ác cứ thịnh đạt hoài, tại sao bọn bất lương cứ bình an vô sự? Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ cũng đã giải bày tâm sự cùng Chúa: vì Lời Đức Chúa mà ông bị sỉ nhục, và ông tự nhủ: không nhân danh Đức Chúa mà nói nữa, nhưng, Lời Đức Chúa vẫn cứ âm ĩ trong lòng khiến ông không thể nén lại được. Đây cũng chính là tâm tình của Đức Giêsu khi đối mặt với giờ của quyền lực tối tăm, Người cảm thấy tâm hồn xao xuyến và xin với Chúa Cha: Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng, cũng vì giờ này mà con đến.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện, chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, nên chúng ta luôn khao khát, vươn tới những gì thiện hảo, như vịnh gia, trong Thánh Vịnh 62 của bài Đáp Ca hôm nay đã thốt lên: Lạy Thiên Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Chúa. Chúa chính là niềm khao khát, trông mong của chúng ta, nên cũng chính Người sẽ soi lòng, mở trí cho chúng ta biết đâu là niềm hy vọng đích thực chúng ta phải hướng tới.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã cho chúng ta biết: chúng ta chỉ làm những điều xấu xa, tự sức mình chúng ta không thể làm được điều gì thiện hảo cả, nhưng, ngài cũng trấn an chúng ta: Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Người sẽ không bỏ rơi chúng ta. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô cho chúng ta biết: để tỏ lòng tin yêu, phó thác, trông cậy vào Chúa, chúng ta phải hiến dâng thân mình, để Chúa đổi mới tâm trí chúng ta, hầu chúng ta biết được thánh ý Chúa: cái gì là tốt, cái gì là thiện hảo, cái gì làm đẹp lòng Chúa.

Lòng tin yêu, phó thác và trông cậy vào Chúa được cụ thể hóa trong bài Tin Mừng hôm nay qua việc: Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Chúng ta trở nên thánh thiện, tốt lành, không phải bởi những việc làm hay những cố gắng của riêng chúng ta, nhưng là do bởi ân sủng của Chúa, Đấng luôn luôn đi bước trước. Ngay cả khát vọng được thanh tẩy cũng đến với chúng ta nhờ sự tuôn đổ và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được nên thánh cách nhưng không, bởi vì, không có gì đi trước việc nên thánh, không phải đức tin cũng không phải việc làm, mà chính là do ân sủng. Ân sủng Chúa trao ban thì vượt quá năng lực của trí năng và ý chí của chúng ta.

Những gì tốt đẹp nơi chúng ta đều là do sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta hân hoan sống tâm tình biết ơn về ân ban mà mình hoàn toàn bất xứng này. Ngày cuối đời, chúng ta sẽ ra trình diện trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng, tất cả những việc làm, mà chúng ta tưởng là tốt lành, thánh thiện, thì đều bị nhiễm uế trước mắt Chúa, bởi Người là Đấng tinh tuyền, tuyệt hảo, không chút bợn nhơ.

Không chấp nhận từ bỏ chính mình, không để cho mình được thanh luyện bằng cách vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Chúa, chúng ta sẽ chẳng thể nào làm được điều chi tốt đẹp. Cái tôi tự mãn của chúng ta chạm đến bất cứ thứ gì, thì liền lập tức biến mọi sự trở nên cái tối, cái tội, cái tồi; không ý thức mình là con bệnh, chúng ta không thể được Chúa chữa lành; không thừa nhận mình là tội nhân, chúng ta sẽ không thể được Chúa cứu độ. Chỉ một mình Chúa mới có thể làm cho chúng ta trở nên tốt lành, thánh thiện. Chúa đã dùng con đường khiêm nhường, tự hủy để cứu độ chúng ta, vì thế, chúng ta sẽ không có con đường nào khác, ngoài con đường khiêm hạ của Chúa. Tóm lại, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta được giữ gìn và phát triển, chúng ta phải hết lòng tin yêu, phó thác và trông cậy nơi Chúa, bởi vì, mọi sự tốt lành đều bởi do Chúa mà ra.

Về mục lục

THẬP GIÁ VÀ NGƯỜI MÔN ĐỆ

Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên

Thập giá là một dụng cụ hành hình dành cho những người bị lên án tử trong xã hội thời cổ xưa. Trong sách Đệ nhị luật, ông Môisen đã nói rằng những ai bị lên án tử và bị treo trên cây gỗ là đồ bị chúc dữ (x. Dnl 21,22-23). Các tác giả Tin Mừng kể với chúng ta về án tử của Chúa Giêsu và cái chết của Người trên thập giá. Khi Chúa bị đóng đinh trên cây gỗ, một số kỳ mục Do Thái và dân thành Giêrusalem không ngớt lời nhục mạ và thách thức Người. Chúa hiền lành và im lặng như con chiên bị đem đi giết. Kể từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cây thập giá đã mang một ý nghĩa mới. Từ một dụng cụ hành hình, nó đã trở thành biểu tượng của tình yêu và hy vọng. Từ một hình ảnh gợi lên sự chết chóc ghê rợn, nó đã trở thành một hình ảnh mang lại nghị lực và niềm tin.

Trong ngôn ngữ đời thường, mỗi khi gặp gian nan đau khổ, chúng ta thường nói: “Chúa gửi thập giá đến cho tôi”. Quan niệm này xem ra không phù hợp, vì bản tính của Chúa là Đấng tốt lành và là Cha giàu lòng thương xót. Bởi lẽ chẳng có người cha nào lại tạo ra đau khổ để bắt con cái mình phải chịu. Hơn nữa, trong Phúc Âm, các tác giả nói với chúng ta, chính con người đóng cây thập giá bằng gỗ rồi đặt trên vai Chúa và bắt Chúa vác đi. Cây thập giá gỗ ấy quá nặng, nên Chúa Giêsu bị ngã ba lần. Người cũng không thể vác cây gỗ này tới nơi chịu khổ hình, và quân lính đã bắt ông Simon người thành Cyrênê vác đỡ Chúa. Như vậy, hình khổ thập giá là do con người gây nên cho Chúa, và Chúa Giêsu sẵn lòng chấp nhận vì yêu mến con người. Và thế là, trong suốt cuộc sống con người, ở đâu cũng vậy, người ta đang tiếp tục tạo ra những cây thập giá đủ loại và bắt người khác phải vác đi. Cũng có những trường hợp người ta tự tạo thánh giá cho mình, rồi lại hằn học kêu trách Chúa, lại “đổ thừa” cho Chúa và trút hết trách nhiệm cho Ngài. Một người đi xe ngoài đường thiếu cẩn trọng hoặc uống bia rượu rồi gây tai nạn làm chết người, không thể đổ cho Chúa định hoặc bảo rằng đó là Chúa “gửi thập giá”; một người cha suốt ngày cờ bạc rượu chè không quan tâm đến gia đình, làm cho vợ con lâm cảnh đói khổ, không thể chép miệng nói rằng “do Chúa định”.

Chúa Giêsu đã vác thập giá lên đồi Canvê và chịu đóng đinh trên cây thập giá đó. Con đường thập giá Chúa đã đi qua là con đường của sự nhẫn nhục, hy sinh vì tình yêu nhân loại. Con Thiên Chúa không dùng một phương tiện khác nhẹ nhàng hơn để cứu độ con người, mà lại dùng thập giá với những nhục hình đau khổ, và như thế, những ai muốn đi theo và làm môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải đi trên con đường ấy, nhờ đó mà bản thân họ được tinh luyện, đồng thời họ góp phần nâng đỡ anh chị em. Chúa có thập giá của Chúa và mỗi người chúng ta có thập giá của mình. Con người không chào đời bằng nụ cười, nhưng bằng tiếng khóc, và rồi suốt cuộc đời họ là những trăn trở triền miên, những lo toan cuộc sống. Họ luôn phải đối diện với bao khó khăn trong đời. Hành trình của người môn đệ là hành trình thập giá: “Ai muốn theo Thày, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúa nhấn mạnh đến “thập giá mình”, có nghĩa là gánh nặng và trách nhiệm cá nhân của mỗi chúng ta, là điều không ai tránh khỏi trong kiếp người.

Thập giá là “định mệnh” chung cho những ai muốn dấn thân phục vụ cho vinh quang của Chúa và hạnh phúc của tha nhân. Ngôn sứ Giêrêmia vì trung thành truyền đạt giáo huấn của Chúa mà bị những người đương thời ghen ghét và hành hạ vu khống. Ông đã trở nên trò cười cho thiên hạ. Có những lúc ông chán nản định bỏ công việc Chúa trao, nhưng mỗi khi ông định từ bỏ sứ vụ, thì ông lại thấy đau khổ vô cùng. Nhiệm vụ ngôn sứ như một duyên nợ với ông, rất khó khăn nhưng không dễ chối từ. Gặp nhiều đau khổ và chống đối, ông vẫn say mê Chúa. Dầu có những lúc chán nản, ông vẫn trung thành với Ngài. Ngôn sứ Giêrêmia là hình ảnh Đức Giêsu chịu đau khổ (Bài đọc I).

Tuy nhiên, trong quan niệm chung của con người, thật không dễ dàng chấp nhận thập giá. Thánh Phêrô không thể hiểu và chấp nhận thập giá. Ông đã phản ứng trước lời tiên báo của Chúa về cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu. Trước đó, ông vừa tuyên xưng Đức tin vào sứ mạng thiên sai của Chúa và lời tuyên xưng này được Chúa khen ngợi. Ấy vậy mà khi nghe Chúa nói về khổ hình, ông vội can: “Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp chuyện ấy!”. Suy nghĩ của thánh Phêrô cũng là lối suy nghĩ của khá nhiều người tín hữu chúng ta. Họ chỉ thích tin và theo Chúa để được những điều may mắn. Họ chọn lựa những điều luật mà họ cho là phù hợp và không liên lụy đến quyền lợi cá nhân mình. Khi gặp phải những gian nan, họ “rửa tay” để không dính dáng đến mình. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Bài đọc II). Quả vậy, không có sự thờ phượng nào tốt đẹp cho bằng một cuộc sống thánh thiện, thể hiện qua đức mến Chúa yêu người.

Có nhiều người thời nay đề nghị không trưng bày Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá trong gia đình cũng như trong nhà thờ. Họ cho rằng hình ảnh này gợi lại sự hận thù và bạo lực. Tuy vậy, Giáo Hội trưng bày hình ảnh Đức Giêsu chịu khổ hình để giúp các tín hữu hiểu về tình thương bao là của Thiên Chúa thể hiện qua cái chết của Đức Giêsu. Qua thập giá, chúng ta học được bài học của lịch sử. Hơn nữa, hình ảnh Đức Giêsu trên thập giá là lời mời gọi hãy loại trừ bạo lực và hãy tôn trọng phẩm giá của con người. Bởi lẽ thập giá và Chúa Giêsu đau khổ vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo đói, nơi những trẻ em bất hạnh, những nạn nhân của kỳ thị và áp bức chiến tranh. Cùng chung tay xóa bớt sự nghèo đói, thất học, cùng bênh đỡ những người bị xúc phạm nhân phẩm, là vác thập giá cuộc đời để đi theo Đức Giêsu. Khi nhìn lên thập giá, mỗi chúng ta được mời gọi hãy cố gắng để đừng tạo ra thập giá cho những người đang sống xung quanh mình. Ý thức và thực hiện được những điều này, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao!

Sau cùng, đừng quên rằng thập giá chỉ mang tính nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá, nhưng Người đã sống lại vinh quang. Thập giá không tồn tại mãi mãi. Nếu biết đón nhận thập giá với tâm tình yêu mến và hy sinh của Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ được tôi luyện và nên thánh.

Về mục lục

ĐAU KHỔ VÀ PHẢI CHẾT

Jorathe Nắng Tím

Khi yêu ai, chúng ta không muốn người ấy phải lo lắng, đau khổ vì ta, nên ta thường cố giữ hết cho mình những phiền muộn, khó khăn, thất bại, đe dọa, như người cha dù biết mình mang bệnh nan y và qũy thời gian sống không còn bao lâu nhưng vẫn tỏ ra “như không có gì” để vợ con được bình an, hạnh phúc.

Đức Giêsu cũng không khác chúng ta. Ngài thương các môn đệ và biết các ông sẽ “sốc nặng”, nếu biết con đường Thương Khó Ngài sắp phải đi, và cuộc tử hình Ngài sẽ phải chịu,  cũng là con đường dành riêng cho những ai muốn đi theo Ngài.

Qủa thực, cho đến biến cố Phêrô tuyên xưng đức tin của mình cũng là niềm tin của Nhóm Mười Hai: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), Đức Giêsu vẫn chưa hé mở cho các ông biết: Ngài “sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21). Chẳng thế mà sau khi Phêrô tuyên tín: “Thầy là Đấng Kitô”, Đức Giêsu đã “cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô” (Mt 16,20), bởi không người nào, kể cả các môn đệ thuộc Nhóm Mười Hai đã được chuẩn bị  để sẵn sàng đón nhận sự thật rất đau lòng: Đức Giêsu là Đấng Kitô phải chịu đau khổ và phải chết, Đấng Kitô là người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa Giavê mà ngôn sứ Isaia đã báo trước: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6), một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì các môn đệ và đám đông mong đợi ở Đức Giêsu, Đấng Kitô ở thời điểm đó.

Điều này đã được minh chứng qua thái độ của Phêrô khi Đức Giêsu báo cho các ông lần thứ nhất cuộc thương khó Ngài sắp phải chịu: “Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”. Chuyện ấy tức chuyện bị bắt, bị tra tấn, bị giết chết ở Giêrusalem bởi kỳ mục, thượng tế, kinh sư; “chuyện ấy” là chuyện cực kỳ xui xẻo phải tránh, chuyện thất bại tang thương khi cơ đồ cứu thế vĩ đại và hoành tráng ưóc mơ từ bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ bẽ bàng, chuyện “tan đàn xẻ nghé” nếu Thầy bị bắt và bị giết, chuyện tiêu tan giấc mơ được ngồi bên trái bên phải trong vương quốc vinh hiển sắp đến của Thầy (x. Mt 20,20-23), chuyện “mất trắng” mọi sự mà “chẳng nên cơm cháo gì” suốt mấy năm đi theo Thầy.

Trước thái độ hốt hoảng can ngăn của Phêrô, Đức Giêsu đã quay lại bảo: “Xatan, lui lai đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).

“Lui lại đàng sau Thầy!” nghiã là anh hãy trở về đúng chỗ của anh là môn đệ Thầy, trở về vị trí của người muốn đi theo Thầy, mà không  cản trở Thánh Ý Thiên Chúa là lẽ sống của Thầy, vì đó là công việc của Xatan. “Lui lại đàng sau Thầy!”, Đức Giêsu nhắc Phêrô đòi hỏi quan trọng nhất ở người môn đệ là đứng sau Thầy và đi theo Thầy trên đường Thánh Giá. Ở đây, Đức Giêsu buộc lòng phải cho Phêrô và các môn đệ biết điều các ông không muốn, nhưng lại là điều Thiên Chúa muốn, đó là cùng Ngài đi qua đau khổ, và sự chết để đến phục sinh.

Thực vậy, không chỉ Phêrô và các môn đệ thuộc Nhóm Mười Hai đã “sốc nặng” khi nghe Đức Giêsu tiên báo con đường Thương Khó phải đi qua để đến ngày sống lại, chúng ta cũng sợ hãi lắm trước  những đau khổ, thử thách, và nước mắt, máu và mồ hôi cũng đẫm ướt cuộc đời chúng ta, như Đức Giêsu đã xin Chúa Cha cất chén đắng sắp phải uống cho Ngài trong vườn Cây Dầu trước giờ bị bắt.

Vì thế, không dễ đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa, khi Thánh Ý hoàn toàn trái ngược  ý ta; không đơn giản lên đường Thương Khó, vì đường thương đau và khó nhọc chẳng bao giờ hấp dẫn bước chân người đời; không nhẹ nhàng trải bước trên đường Thánh Giá, vì Thánh Giá thì trái ý, ngược dòng, sần sùi, gai góc, nặng nề, khó đi, khó vác, nên nếu không để cho Thiên Chúa quyến rũ, không để Thiên Chúa mạnh hơn và chiến thắng (x. Gr 20,7), chúng ta không thể bước theo chân Ngài, không thể “vác thập giá mình mà đi theo Ngài” (Mt 10,38), cũng như nếu không để “lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt”, người môn đệ sẽ không muốn nghĩ đến Thiên Chúa, “cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa” (Gr 20,9).

Xin Chúa ban cho chúng con ơn đổi mới tâm hồn, “hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2), để “suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài…  Lậy Thiên Chúa của con, Ngài là Chúa con thờ” (Tv 62,5.1)

Về mục lục

CON ĐƯỜNG NÀO CHÚA ĐÃ ĐI

 Lm. Jos Tạ duy Tuyền

Không có thành công nào tự đến mà không phải đánh đổi bằng sự cố gắng, kiên trì thậm chí là những thất bại, mất mát liên tiếp rồi mới đạt được thành công.

Thành công chính là thành quả của nỗ lực và phấn đấu, nên có ai đó nói rằng: “Bạn nên nhớ gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi, gieo hạt hành vi, thu hoạch thói quen, gieo hạt thói quen, thu hoạch tính cách, gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh.

Ở đời là vậy. Gieo gì gặt ấy. Không lao động thì đừng mong hưởng thụ. Tuy có nhiều người “ngồi nhà mát ăn bát vàng” của những cán bộ tham nhũng hay những người làm ăn phi pháp. Cái họ có cũng mong manh đúng như tên gọi của cải là phù du. Có mấy quan tham cuối đời ngồi yên hưởng thụ? Có mấy cô chân dài sống mãi trong nhung lụa?  Chính lúc này người ta bàn tán nhiều về đường công danh của Chung Con lên rất nhanh mà xuống cũng không phanh?  Rồi rất nhiều cô chân dài bán hoa hàng dollar cũng vướng vào lao lý? . ..

Đúng như ai đó đã từng nói: “người thất bại, là người lựa chọn ở trong vùng thoải mái; còn người thành công đều bắt đầu với chuyện khó và thành công nhờ kiên trì”.

Con đường Chúa Giêsu đã đi không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang. Đó là con đường hẹp và đầy chông gai. Con đường từ bỏ hằng ngày. Từ bỏ Thiên Tính của mình để hòa nhập với khối đông của nhân loại. Từ bỏ quyền lợi của mình để phục vụ lợi ích nhân loại. Từ bỏ những tiện nghi vật chất để sống rầy đây mai đó, để thi ân giáng phúc cho tha nhân. Đó là con đường Ngài mời gọi chúng ta. Hãy từ bỏ lòng tự cao tự đại để sống hòa đồng với anh em. Hãy từ bỏ lòng tham của danh lợi thú để sống thanh khiết và công bình bác ái với tha nhân. Từ bỏ đòi hỏi hy sinh. Hy sinh bản thân để đem lại niềm vui cho tha nhân. Hy sinh thời giờ để phục vụ anh chị em chung quanh. Từ bỏ và hy sinh không làm cho ta bé nhỏ đi nhưng được lớn lên và trưởng thành hơn. Một người trưởng thành là một người biết hy sinh và nhường nhịn cho người nhỏ hơn. Một người được gọi là trưởng thành là người dám lãnh lấy trách nhiệm với gia đình và với xã hội. Giống như một đứa bé mãi mãi chỉ là đứa trẻ khi nó vẫn ích kỷ, thích giành giật của anh của em, chỉ khi nào nó biết nhường nhịn cho anh em thì lúc đó chúng ta mới nói nó đã trưởng thành.

Thế nên, sợ hãi đau khổ là sợ hãi trách nhiệm. Trốn chạy đau khổ là trốn tránh trách nhiệm. Kẻ sợ hãi trách nhiệm đó là người vô dụng, và người trốn tránh trách nhiệm chỉ là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Là người kytô hữu, Chúa mời gọi chúng ta vác lấy thập giá hằng ngày của mình mà theo Chúa. Thập giá ở đây là chính bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Người chồng và người vợ phải có bổn phận và trách nhiệm quan tâm, lo lắng và đem lại hạnh phúc cho nhau. Người cha và người mẹ phải có bổn phận và trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Con cái phải có bổn phận thảo hiếu, kính yêu và vâng lời cha mẹ, đồng thời cũng biết chia sẻ trách nhiệm với gia đình trong khả năng và sức lực của mình.

Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương bắt chước Chúa luôn can đảm đón nhận thập giá của bổn phận hằng ngày đối với Chúa và tha nhân. Cho dẫu có chịu nhiều thiệt thòi mất mát khi phải chu toàn bổn phận với Chúa và tha nhân, vì “được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào ích gì? Amen

Về mục lục

ĐỪNG CẢN LỐI THẦY

Bông hồng nhỏ

   Đã bao lần ta cảm nhận thật rõ ràng và ngày càng mãnh liệt một khát khao thánh thiện nơi tâm hồn ta: được trở thành môn đệ của Thầy Giêsu. Đó là một ước muốn tốt đẹp, vì theo Chúa thì còn gì hạnh phúc hơn. Người là Thiên Chúa của tình yêu và là con đường dẫn ta đến sự sống thật. Hôm nay, Thầy Giêsu cho ta biết: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo” (Mt 16, 24). Người chỉ rõ cho ta biết theo Chúa thì cần phải làm gì: một là phải từ bỏ mình, hai là phải vác thập giá mình mà theo. Cả hai điều ấy thật quá nghịch lý đối với bản tính tự nhiên và xu hướng thời đại có phải không? Nhưng đó là con đường mà Thầy Giêsu muốn đến với ta. Thế nhưng trớ trêu thay, đã bao lần, ta cản lối của Thầy.

 Ở đời, có ai muốn phải từ bỏ điều mình yêu quý đâu; có ai muốn phải mang lấy đau khổ đâu! Theo Chúa là đi trên con đường hẹp, con đường từ bỏ chính cái tôi là cái mà mình muốn giữ lại nhất; chấp nhận vác lấy thập giá mình, thập giá đến từ những gian nan thử thách trong đời sống, những đau khổ ập đến trong đời là những điều ai cũng muốn chối bỏ. Sự thường, ai cũng thích đi trên con đường rộng rãi, thênh thang, chẳng ai muốn đi trên đường hẹp, có ai muốn mình phải vất vả mang vác cồng kềnh đâu. Ai cũng muốn cho mình được hưởng sung sướng cuộc đời. Theo Chúa quả là một nghịch lý, vì nó đòi buộc ta phải chết đi cho những gì con người thường thích gắn bó: bản tính tự nhiên và lý trí người đời (x. Bức tâm thư của Đức Cha Lambert de la Motte-Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá). Được Chúa Cha mặc khải, ông Phêrô đã tuyên xưng Thầy mình là Con Thiên Chúa hằng sống (x. Mt 16, 16). Ông được Thầy khen trước mặc anh em. Vinh dự thay! Rồi ngay khi Thầy vừa tỏ cho các ông biết con đường Thầy sẽ đi, Thầy sẽ bước vào cuộc Thương Khó như ý Chúa Cha đã định thì vì thương Thầy, không muốn Thầy phải đau khổ rồi chết, không muốn nhìn thấy một kết cục bi thảm như thế, ông đã mạnh dạn kéo riêng Thầy ra mà trách: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 26). Ông đã thương Thầy theo kiểu người ta thường làm cho nhau: Thầy ơi, nguy hiểm lắm! Xin Thầy đừng đi vào con đường ấy. Nếu Thiên Chúa vẫn để Thầy Giêsu gặp phải tất cả những chuyện như Thầy đã báo thì không thể chấp nhận rằng là Thiên Chúa thương Thầy? Chỉ vì thương Thầy như con tim và lý trí của con người tự nhiên mách bảo, ông đã nhận ngay thái độ phản kháng mãnh liệt của Thầy. Thầy nặng lời quở trách: “Xa tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người” (Mt 16, 23). Tất cả các anh em đều nghe Thầy nặng lời trách ông. Được Thầy sửa dạy là được Thầy thương yêu. Ông đã không hành động theo sự thúc đẩy của thần khí Thiên Chúa, do đó ông trở thành kẻ cản lối Thầy thay vì là người thức tỉnh Thầy. Ông mới là người phải đi theo sự dẫn dắt của Thầy. Thầy dạy dỗ các môn đệ qua chính chọn lựa của mình,  một chọn lựa vừa rất mạnh mẽ, vừa rất dứt khoát: Yêu mến Thiên Chúa là thi hành thánh ý Người.

Đã bao giờ ta cảm nhận được Thiên Chúa đang hài lòng về mình không? Chính khi ta can đảm đón nhận tất cả những gian nan, khốn khó, những trái ý trong cuộc đời với lòng nhẫn nại và khiêm tốn; biết phó thác tất cả trong bàn tay quan phòng của Chúa, chỉ muốn tìm kiếm thánh ý Chúa chứ không tìm ý mình, ta sẽ cảm nhận được tiếng Chúa thầm thĩ trong tâm hồn. Người đổ vào lòng ta nguồn suối mát của bình an ngay giữa những lúc ta đau khổ. Người sẽ ban cho ta đủ sức để vác lấy thập giá mình mà theo Chúa. Tự vấn lòng mình, ta nhận ra những lần ta cản bước Thầy. Thầy muốn bước vào cuộc đời ta ngang qua những đau khổ đang ập đến với ta, Thầy muốn chia sẻ với ta những yếu đuối của phận người nhưng khi đau khổ vừa đến, ta đã không thể đón nhận được. Có những lần vì tự ái, kiêu căng, tự phụ, ích kỷ, hẹp hỏi, ghen ghét, đố kỵ, và nhất là vì kiêu ngạo, ta từ chối đón nhận thập giá đời mình, không chịu bỏ mình để theo Chúa. Ta đang cản lối Thầy mà ta không ý thức. Đi đường, nếu bị ai đó cản lối, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chẳng ai thích mình bị cản lối bao giờ. Có lẽ cũng chẳng có ai thích trở thành kẻ cản lối người khác. Có chăng, ai đó cố tình trở thành kẻ cản lối vì họ không muốn cho người mình ghét đi đến đích. Nếu đã cố tình cản lối, họ tự biến mình thành người hẹp hòi, ích kỷ. Ta đâu muốn trở thành kẻ cản lối Đấng mình yêu thương.

Lạy Chúa! Con mang thân phận làm người và cũng như bao người, con muốn có người bạn đồng hành. Đường càng gian nan càng cần có người bạn đồng hành. Xin Chúa đồng hành với con trên bước đường theo Chúa, và hãy cho con cảm nhận tình thương Chúa đang quan phòng đỡ nâng, và cũng hãy sửa dạy con, nếu con đang cản lối Chúa. Con chỉ khao khát được đẹp lòng Chúa thôi. Amen.

Về mục lục

ĐI THEO MỘT NGƯỜI

Anna Cỏ may

Để giúp các trò đạt tới điều mình mong muốn, thầy cô hỏi học sinh, sinh viên: “Có ai muốn học thêm môn học nào đó nữa không?” Mỗi học sinh, sinh viên tự do chọn lựa và đưa ra câu trả lời cho mình. Sự tự do chọn lựa đó chỉ diễn ra trong khoảng thời điểm nhất định, và phải lựa chọn mãi để giúp đạt đến cùng đích của cuộc đời.

Tin Mừng Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu mời gọi các môn đệ đi theo mình. Theo Chúa cũng có điều kiện, người môn đệ phải hoàn thành trách nhiệm của một người theo Chúa. Họ được tự do chọn theo Ngài hay từ chối. Ngài nói: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Đi theo Chúa không chỉ trong một thời gian vắn vỏi nhưng liên tục, tiệm tiến và suốt đời. Theo Chúa là phó thác, tin tưởng vào Ngài, nói những gì Ngài nói, làm những gì Ngài làm và đi những nơi Ngài đến. Ông Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa” (x. Mt 16,16). Sau đó, ông lại là người cản lối đi của Thầy (x Mt 16,22). Ông đi theo Thầy nhưng lại muốn Thầy thực hiện theo ý mình. Vậy từ bỏ mình là từ bỏ cái gì và vác thập giá mình là vác những gì?

Quả thực, việc từ bỏ mình không phải là chuyện dễ thực hiện, vì sự từ bỏ mà Đức Giêsu nói không chỉ dừng ở của cải, nhưng là từ bỏ những liên hệ mật thiết như gia đình (x. Lc 14,26). Ngoài ra, người theo Chúa phải từ bỏ cả những điều kiện của con người thuần túy tự nhiên với những mơ mộng, bản năng ham sống, thích địa vị, danh dự, … Có khi, họ phải từ bỏ cả những gì được xem là tốt như trí thông minh hay những ơn Chúa ban, nếu đó là điều họ nhận thấy Chúa đang mời gọi họ. Để từ đó, người môn đệ đi theo Chúa cách trọn vẹn hơn và chọn Đức Giêsu là chủ trong mọi hoạt động của người môn đệ.

Tưởng chừng từ bỏ mọi sự, người môn đệ sẽ theo Thầy cách nhẹ nhàng hơn, nhưng Đức Giêsu lại mời gọi người môn đệ hãy vác thập giá mình mà đi theo Ngài. Thập giá của mình chính là những hy sinh, những đòi hỏi nơi con người cũ, những yếu đuối, những giới hạn, những đau khổ xảy ra trong ngày sống và những ý muốn xác thịt của người môn đệ. Có thể nói, thập giá của người môn đệ luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Không chỉ riêng những người đi theo Chúa để làm môn đệ mới phải từ bỏ và vác thập giá mình theo Chúa, ngay cả những người theo Chúa trên đường đi giữa trần gian với những nhiệm vụ thuộc gia đình, xã hội, Giáo Hội  cũng phải từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Như vậy, tất cả mọi người đều đi theo Chúa, nhưng việc từ bỏ và vác thập giá của mỗi người khác nhau trong bậc sống của mình. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và cùng giúp nhau biết chọn lựa cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo trên con đường theo Chúa.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con đi theo Ngài trong con đường bậc sống của mình. Xin cho chúng con sẵn sàng từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con biết để Chúa xức dầu trên đầu mình thứ dầu bác ái, khắc lên mình tấm áo của lòng quả quyết theo Chúa và mang vào đôi chân tình yêu mà theo Chúa mỗi ngày. Amen.

Về mục lục

CON ĐƯỜNG THEO THẦY

Maria Phạm Anh

Trong con đường học vấn thời xưa, người ta thường nói: muốn học chữ phải mang “cơm nắm” đến nhà thầy, để ở chung với thầy, nhờ đó mà được học hỏi. Các môn đệ khi xưa cũng vậy, sau một thời gian theo Thầy Giêsu, hôm nay, Thầy đã tỏ cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta về con đường, kế hoạch và cách thức đạt tới vinh quang trong Nước Trời, hạnh phúc viên mãn ở Thiên Chúa. Đó là điều mà con người hằng khao khát đạt tới. Vậy con đường ấy là gì? Làm sao để có thể bước đi trên con đường ấy?

Chúng ta thấy rạo rực, bừng cháy trong lòng mỗi khi nghe bài hát: Đường thập giá, của nhạc sĩ Giang Ân: “Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua một con đường mang tên thập giá …”. Con đường mà bất cứ người tín hữu nào cũng đi qua đó là con đường mà chính Đức Giêsu đã đi: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Mt 16, 21). Cũng giống như ông Phêrô, chúng ta không muốn bước vào con đường ấy, vì, đó không phải là những điều con người muốn đón nhận. Bởi trong con người tự nhiên, ai cũng muốn phải là sự nhàn hạ, những vinh quang lợi lộc trần thế chứ! Nhưng trong con đường thập giá ấy luôn phản chiếu ánh sáng vinh quang huyền diệu, vì cuối con đường là thập giá có Đấng là Ánh Sáng đang dang tay ôm trọn cả nhân loại nằm trên đó. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ mà chẳng có chi ngăn cản chúng ta chạy đến cùng Đấng ấy. Kinh nghiệm của tiên tri Giêrêmia: “Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: “ Tôi sẽ không nghĩ đến Người cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa cháy bùng trong tim” (Gr 20, 8-9). Thật vậy, chính sức mạnh và tình yêu của Chúa ở trong chúng ta đã thúc giục chúng ta tiến tới đích là chính Chúa, và bước đi theo con đường Chúa đã đi dù con đường ấy “mang tên thập giá”. Nhờ đó, chúng ta cũng sẽ đi tới đích là vinh quang Nước Trời, nơi đó Thiên Chúa đang dang tay đón chờ chúng ta.

Con đường ấy chẳng dễ đi chút nào! Và, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách để bước đi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16, 24). Từ bỏ mình phải chăng là không nhìn nhận sự hiện hữu của bản thân, hay để mặc muốn ra sao cũng được? Từ bỏ mình chính là để được Chúa biến đổi: “Anh em đừng có rập khuôn theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12, 2). Từ bỏ mình là chúng ta không mong muốn hay đòi hỏi, hoặc toan tính thành công theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng là muốn thực thi ý Chúa, làm đẹp lòng Người. Chẳng hạn, tôi muốn hơn người khác về: sự giàu sang, công việc có quyền điều hành người khác, chức vụ, … Nhưng những thứ ấy có mang lại cho chúng ta hạnh phúc thực sự? Chúng ta không theo đuổi bằng con đường bất chính để đạt được những thứ ấy đó là từ bỏ mình. Hay với bệnh tật đang xảy đến trong con người chúng ta, chúng ta đón nhận với tâm tình vui tươi, phó thác tất cả trong bàn tay uy quyền của Chúa, đó là sự từ bỏ mình. Chúng ta hãy mở lòng để được Chúa biến đổi. Thực ra, làm được những điều nấy quả là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ với chính bản thân chúng ta. Khi ấy là những lúc chúng ta cùng vác thập giá với Đức Kitô, và cùng vác với anh chị em chúng ta tiến lên đồi Canvê, để cùng tham dự vào chương trình cứu độ và được Phục Sinh với Người.

Lạy Chúa Giêsu, con khám phá ra con đường theo Chúa không phải là con đường vinh quang trần thế, nhưng là con đường Thập giá. Dù thế, con vẫn muốn bước theo Người, bởi chỉ nơi Người con mới tìm thấy nguồn sống và hạnh phúc đích thực. Để bước đi con đường ấy, xin Chúa dạy con bỏ mình hằng ngày để được Chúa biến đổi và được cùng vác thập giá với Chúa và với nhũng anh chị em con. Xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho chúng con.Amen.

Về mục lục

NGƯỜI PHẢI CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ

Maria Nguyễn Huệ

Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiểu đổi mới, khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, có những điều tưởng như vượt sức, nhưng con người vẫn khám phá ra. Chẳng hạn, con người có thể xâm nhập vào các hành tinh trong hệ Mặt Trời, hay xuống tận đáy đại dương để trải nghiệm. Thật kỳ diệu! Tuy vậy, con người vẫn không ngừng phải đối diện với một điều mà con người vẫn luôn muốn gạt bỏ, đó là đau khổ. Vậy đau khổ có ý nghĩa gì không? Chúng ta phải làm gì với những đau khổ đang xảy ra trong cuộc sống này? Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta về những thắc mắc ấy qua bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, rồi ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” ( Mt 16, 21). Đối diện với đau khổ là cách thế mà Chúa Giêsu đã hoàn thành để thực hiện sự mạng cứu độ nhân loại. Người không kêu trách hay trốn tránh nhưng Người thực hiện với một tình yêu dành cho Thiên Chúa và nhân loại, qua sự vâng phục Thánh ý Cha. Chúng ta cùng tìm hiểu về lời mặc khải mà Người đã tỏ lộ cho các môn đệ thân tín: “ Người phải chịu”. “ Người phải chịu” không phải là đón nhận một cách bất lực, nhưng với lòng tự nguyện. “ Người phải chịu” để Người xác tín vào sứ mạng của Người khi đến trần gian này, dù trong đau khổ nhưng Người thổ lộ cho chúng ta thấy rõ thánh ý, quyền năng và tình yêu diệu huyền của Thiên Chúa dành cho loài người. “Người là Con Thiên Chúa hằng sống” chẳng lẽ Người không có đủ quyền năng để thoát khỏi mọi đau khổ? Nhưng Người đã chịu nhiều đau khổ bởi Người tôn trọng tự do của con người, của những kẻ làm hại Người. Người đã chịu đau khổ để muốn nói với chúng ta giá trị của những đau khổ không phải là sức mạnh để hủy diệt, nhưng là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu. Đó là sức mạnh đang tiềm ẩn bên trong chúng ta.

Trong chúng ta ít hay nhiều đã có những trải nghiệm về đau khổ. Có nhiều người đã vượt qua và xem đó như là sức bật cho ta tiến bước. Nhưng cũng có biết bao người vì sợ hãi và chưa dám đối diện, nên đã đi đến tuyệt vọng. Khi nhìn vào trong từng thay đổi của thế giới, trong chúng ta, ai cũng muốn mình sẽ trở nên hữu ích cho thế giới này, và điều cần làm là vượt qua những khó khăn, đau khổ. Chúa Giêsu đã chịu nhiều đau khổ để trở nên gương mẫu cho chúng ta. Điều chúng ta có thể thực hiện là đón nhận tất cả để cùng với Chúa Giêsu trở nên Hy Lễ Tình Yêu dâng lên  Thiên Chúa Cha. Và, khi chúng ta chịu lấy những đau khổ là khi chúng ta chia sẻ gánh nặng cho nhau, thông cảm và hiểu cho những yếu đuối, đau khổ của tha nhân. Chịu đau khổ là cơ hội để chúng ta diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh chị em mình. Đồng thời, chúng ta luôn xác tín, qua đau khổ, chúng ta được thông phần vào sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu và Người luôn có cách để biến những đau khổ ấy trở nên niềm vui, hạnh phúc, như Thánh Phao lô đã xác quyết: “ tất cả đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28).

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã dùng sự đau khổ để tôi luyện tình yêu và đức tin của con. Chúa biết con yếu đuối và con rất cần sự hiện diện của Chúa nâng đỡ và cùng đồng hành với con. Con xin dâng lên Chúa thế giới. Một thế giới biết bao kỳ công tuyệt mỹ, nhưng cũng đầy dẫy sự đau khổ. Đồng thời, con xin Chúa thương xót và ban ơn giúp sức cho hết thảy những ai đang gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống này. Để chúng con biết đón nhận những khó khăn đó với thái độ vui tươi và  hạnh phúc mà ca tụng tôn vinh Chúa luôn mãi. Amen.

Về mục lục

THEO LÀ CHẤP NHẬN TỪ BỎ

Thiên San

Sau khi tông đồ Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết về cuộc Thương Khó của Người. Cũng liền sau đó, Người không ngần ngại tỏ cho các ông biết những điều kiện phải có để theo Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Chúng ta đang sống trong một xã hội không ngừng phát triển, con người càng chú trọng để phát triển chất lượng cuộc sống, đặc biệt chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao. Phải chăng thông điệp mà Đức Giêsu mạc khải và mời gọi hôm nay đã quá xưa so với thời đại “4.0” của chúng ta? Trong khi mọi người tìm đủ mọi cách để khẳng định mình và hưởng thụ một cuộc sống sung túc, Đức Giêsu lại mời gọi những kẻ muốn theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thật là một thách đố! Sống trên đời, ai chẳng muốn sống sung sướng, do vậy, họ tìm ra những phương thế để thoát nghèo, thoát khổ. Khi nhìn “đời là bể khổ”, Đức Phật đã chỉ cho các đồ đệ của mình và những ai muốn thoát khổ bằng cách diệt dục. Còn Đức Giêsu không dạy chúng ta cách thoát khổ như Đức Phật, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đón nhận và dùng chính những điều đó như những phương thế để đạt được sự sống đời đời. Thực ra, lời mời gọi hơn hai ngàn năm của Đức Giêsu không hề lỗi thời nhưng rất thiết thực với xã hội chúng ta hôm nay.

Trong hành trình leo núi, khi muốn chinh phục một ngọn núi cao, chúng ta mang quá nhiều hành lý thì thật khó để đạt đến đích. Bởi những hành lý ta mang theo làm cho việc di chuyển thêm khó khăn, mệt mỏi. Do vậy, ta phải chấp nhận bỏ bớt những gì không cần thiết. Việc theo Chúa của người môn đệ cũng vậy, nếu ta mang theo một cái tôi quá cồng kềnh, nó làm cho ta càng khó khăn hơn khi bước vào “con đường hẹp” của Tin Mừng. Nó cũng là “đất ở của tội lỗi” trong ta. “Từ bỏ chính mình” là từ bỏ cái tôi cồng kềnh, diệt trừ “đất ở của tội lỗi”. Khi ấy, ta sẽ có được một cái tôi thanh thoát, nhẹ nhàng để có thể bước chân vào “con đường hẹp”.Trong thực tế, không phải cái gì ta cũng có thể bỏ được, có những cái đã trở thành một phần làm nên con người ta, nếu bỏ đi, nó sẽ làm ta tổn thương. Bởi thế, Đức Giêsu không đơn thuần mời gọi ta từ bỏ không không, nhưng Ngài còn mời gọi ta “vác thập giá mình” mà theo Ngài. Khi không bỏ được, ta buộc phải vác. Vác thập giá mình tức là đón nhận chính con người yếu đuối của ta.

Việc từ bỏ phải đi đôi với việc đón nhận. Khi theo Chúa, người môn đệ vừa phải chấp nhận những cắt tỉa, chấp nhận bỏ mình, bỏ ý riêng, quan điểm, tội lỗi; đồng thời, phải khiêm tốn đón nhận con người thật của mình. Sẽ rất khó cho ta trong việc từ bỏ chính mình cũng như việc vác thập giá mình nếu ta không thật sự muốn trở thành môn đệ của Chúa. Trong cuốn “Con thuộc về Chúa” do nhóm Linh thao Esperanti Việt Nam có viết: “Theo Chúa Giêsu là chấp nhận trọn vẹn con đường và phương pháp của Ngài. Cần phải chấp nhận gian khổ, cực nhọc, thấp kém, nghèo khó như một yếu tố của việc theo Ngài. Chọn Đức Giêsu là chọn luôn cả thập giá”. Hoặc như Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá đã đưa ra một linh đạo cho các nữ tu của ngài: “Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”. Không chỉ có chúng ta mới đi theo con đường mà Đức Giêsu mời gọi, các thánh, các Đấng Sáng lập cũng đã trải qua kinh nghiệm của thập giá. Vậy chúng ta là những người sẽ tiếp tục đi theo Chúa trên con đường thập giá, vì biết rằng phần thưởng dành cho chúng ta đang ở phía trước, có qua thập giá mới đến vinh quang. Nhưng để đón nhận và vác thập giá mỗi ngày để theo Đức Giêsu chúng ta không thể không nhờ đến ơn của Ngài. Vì thế chúng phải bám vào Ngài để Ngài ban ơn cho chúng ta chu toàn thập giá đời mình trong vui tươi và hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh, Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu cuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn sàng và can đảm bước đi trên con đường thập giá trong cuộc đời mỗi người chúng con. Để nhờ biết đón nhận sự từ bỏ chính mình cùng vác thập giá mình theo Chúa, chúng con được cùng Chúa vui hưởng vinh phúc đời sau. Nhất là xin cho chúng con thật tâm muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Về mục lục

THEO CHÚA PHẢI TỪ BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ

Lm Trần Bình Trọng

 Ðọc báo chí hay coi tin tức truyền hình hằng ngày, người ta thấy đầy dẫy những câu chuyện tang thương, những cảnh khổ đau, buồn tủi của loài người. Mặc dầu loài người cố thoát khỏi đau khổ, đau khổ vẫn đến với loài người.

Phúc âm hôm nay, cũng như Phúc âm Chúa nhật 24 Năm Phụng vụ B theo thánh Marcô, và Phúc âm Chúa nhật 12 Năm Phụng vụ C theo thánh Luca có nội dung và lời lẽ giống nhau hầu như đồng nhất. Trong cả ba Phúc âm nhất lãm, Ðức Giêsu bầy tỏ cho thánh Phêrô và các tông đồ thấy điều nghịch lý của Kitô giáo. Chúa đến làm đảo ngược những giá trị của loài người. Phúc âm mang ý nghĩa đối nghịch với những ai muốn biến đạo Kitô giáo thành chủ nghĩa nhân bản. Kitô giáo không phải là đạo sống theo sở thích cá nhân và tìm thoả mãn tính ích kỷ. Ðể nhấn mạnh và bàn sâu rộng về mỗi ý tưởng của lời Chúa, vào Chúa nhật 24 Năm Phụng vụ B, ta sẽ suy niệm về ý nghĩa lời Chúa: Qua đau khổ để được tới vinh quang phục sinh (Mc 8:31). Sang Chúa nhật 12 Năm Phụng vụ C, ta sẽ suy niệm về lời Chúa: Ai liều mạng sống vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống mình (Lc 9:24).

Hôm nay ta cùng suy niệm về lời Ngài: Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (Mt 16:24). Từ bỏ chính mình, vác thập giá là điều kiện để làm môn đệ Chúa. Người ta không thể theo Chúa mà không từ bỏ. Vậy từ bỏ chính mình có nghĩa là gì? Ðứng trước những lựa chọn, người ta không thể chọn hết. Chọn vật này thì phải bỏ vật kia. Từ bỏ chính mình là từ bỏ ý riêng, từ bỏ những xu hướng cá nhân và từ bỏ cái tôi. Từ bỏ cái tôi để Chúa có thể vào nhà mình. Khi cái tôi lớn quá thì không còn chỗ cho Chúa vào. Từ bỏ mình để Chúa được tăng trưởng như thánh Gioan tiền hô đã đề xướng: Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi (Ga 3:30).

Từ bỏ mình để có thể vác thập giá. Nếu không từ bỏ thì không thể vác thập giá. Vậy vác  thập giá mình có nghĩa là gì? Vác thập giá là chấp nhận những thiệt thòi, những giới hạn  vì yêu mến Chúa. Có một câu hỏi mà người mang vác thánh giá thường thắc mắc là câu hỏi tại sao? Tại sao Chúa gửi thánh giá đến cho tôi và gia đình tôi? Ða số loài người, trừ trẻ nhỏ, phải mang những thánh giá của bệnh tật, đau khổ phần xác hay phần hồn, thánh giá của cảnh lo âu, sợ hãi, cô đơn, tẩy chay, thất vọng, thánh giá của cảnh gia đình đổ vỡ, chia ly, phân tán. Có những người phải mang vác thánh giá kéo dài suốt cả cuộc sống. Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy vị ngôn sứ phải rơi lệ khi thành Giêrusalem thất thủ, và dân chúng phải rơi vào cảnh lưu đầy. Mặc dầu bị dân chúng tẩy chay và chống đối vì thái độ chủ bại, vị ngôn sứ vẫn trung thành với sứ mạng..

Hôn nhân là để vợ chồng nâng đỡ nhau về đời sống vật chất và tình cảm và để tạo lập đời sống gia đình. Tuy nhiên đời sống vợ chồng cũng có thể là thánh giá cho nhau vì phải chịu đựng những tính tình khác biệt, những nết xấu của nhau, cách ăn uống khác nhau, lối ngủ nghỉ cũng có thể khác biệt. Khi cần ngủ mà một người cứ thức mở nhạc ầm ĩ, hoặc ngủ mà ngáy khò khò thì cũng là gánh nặng cho người kia. Ðời sống chung của bậc tu trì nhằm mục đích để khuyến khích nhau trong lí tưởng, nhưng cũng có thể là thánh giá cho nhau. Chuyện kể lại là khi ngồi giặt quần áo, một chị dòng bạn cứ làm bắn bọt xà bông vào quần áo chị Têrêsa. Thánh nữ Têrêsa đã biết học để chịu đựng, coi bọt xà bông như những cánh hoa hồng thiêng dâng lên Chúa vì yêu mến Chúa.

Chúa không bảo ta đi tìm đau khổ và thánh giá. Chúa chỉ bảo ta vác thập giá của mình. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khi người ta tự chuốc lấy đau khổ thánh giá cho mình. Người ta phải mang đau khổ thánh giá vì nghiện ngập, hút sách, không biết giữ gìn sức khoẻ hay không biết kiêng cữ. Người ta phải chịu cảnh thánh giá tù đầy vì không tôn trọng luật pháp. Người ta phải chịu đau khổ thánh giá về tâm linh, về tình cảm vì tạo ra những mối tình ngang trái, tạm bợ. Và khi phải cắt đứt những mối tình tạm bợ và ngang trái, người ta sẽ bị héo hắt tâm can.

Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy vị ngôn sứ phải rơi lệ khi thành Giêrusalem thất thủ, và dân chúng phải rơi vào cảnh lưu đầy. Mặc dầu bị dân chúng tẩy chay và chống đối vì thái độ chủ bại, vị ngôn sứ vẫn trung thành với sứ mạng.. Ðức tin vào Chúa không bảo đảm cho ta một đời sống miễn trừ khỏi đau khổ thánh giá hay khỏi những khủng hoảng và trắc trở của cuộc sống. Như vậy thì người có đức tin hay không có đức tin cũng có thể phải mang vác thánh giá. Ðiều khác biệt ở đây là: người có đức tin thì có Chúa là bạn đồng hành trên đường đau khổ thánh giá. Người có đức tin chịu đau khổ, vác thánh giá vì lòng yêu mến Chúa để chia sẻ thánh giá khổ nạn của Chúa hầu được tham dự vào cuộc phục sinh với Người. Do đó thánh Gioan Newman đặt bút viết: Thập giá Chúa Kitô khiến cho những giá trị nhân bản phải được xét lại bằng cách bầy tỏ một tình yêu mạnh đến nỗi đã san bằng hố sâu giữa sự sống và chết.

Lời nguyện xin cho được biết tử bỏ mình, vác thập giá:

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ đội ơn Chúa

đã đến chịu khổ hình thập giá vì tội lỗi loài người.

Xin tha thứ những lần con phàn nàn kêu trách Chúa

vì những đau khổ thánh giá con phải mang vác.

Xin ban ơn nhẫn nại để con biết từ bỏ mình, vác thánh giá.

Xin Chúa là sức mạnh và là niềm an ủi

khi con phải mang vác thánh giá của cuộc sống.

Xin dạy con thánh giá là dụng cụ biến đổi ở  đời này

và là dụng cụ cứu rỗi đời sau. Amen.

Về mục lục

THEO CHÚA

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Câu kết bài Tin Mừng tuần trước: “Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô”, thật ngạc nhiên! Sau khi Chúa chuẩn nhận lời tuyên xưng của thánh Phêrô, Chúa lại cấm công khai điều ấy.Tại sao? Thánh Matthêu không trực tiếp trả lời, nhưng kể tiếp “Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Chúa bắt đầu một “chương mới” trong việc dạy dỗ các môn đệ. Bấy lâu nay, các ông chỉ thấy Chúa rao giảng và chữa lành, được đám đông tôn kính. Nay các ông đã nhận ra “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa” thì “từ lúc đó Chúa bắt đầu tỏ” cho các ông biết con đường Chúa phải trải qua để lãnh nhận tất cả uy quyền và vinh quang của “ Đức Kitô Con Thiên Chúa” trong thân phận Con Người “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Phản ứng của các môn đệ như thế nào? Vẫn ông Phêrô bộc lộ thật mãnh liệt. Có lẽ những lời về đau khổ và cái chết làm cho ông ù tai rồi nên không nghe được lời cuối cùng. “Ông liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải những chuyện ấy” Nhưng cái cách “ông kéo riêng Người ra” để nói nhỏ khiến Chúa phải làm toáng lên để khỏi các môn đệ khác ngộ nhận: “Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Xatan. Lui lại đang sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Ông Phêrô vừa được Cha trên trời mạc khải cho biết “tư tưởng của Thiên Chúa” về mầu nhiệm “Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa”, bỗng quay lại với tư tưởng của loài người và trở thành Xatan cản lối. [Cái tên Xatan trong tiếng Aram vốn có nghãi là kẻ chống đối, còn trong tiếng Hylạp “dia-bolos” là kẻ gây chia rẽ bằng cách quăng một vật gì đó vào giữa hai người đang đi với nhau để tách hai người ra. Đó là nghề của Xatan từ ban đầu và bao lâu còn có con người trên mặt đất thì nó vẫn chưa thất nghiệp: xúi giục sự chống đối để chia rẽ con người với Thiên Chúa, chia rẽ người nam với người nữ, chia rẽ anh em, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ cả trong Hội Thánh của Chúa, dù Chúa đã bảo đãm là nó không phá nổi, nó vẫn cứ vùng vẫy cho tới ngày bị “quăng vào hồ lửa và diêm sinh” (Kh 20,8; x.St 2-4) ]. Khi Xatan cám dỗ Chúa cách thô lỗ nhất là xúi Chúa bái lạy nó để được vinh hoa thế gian thì Chúa đuổi nó thẳng tay: “Xatan kia! Xéo đi” (Mt 4,10). Bây giờ ông Phêrô, môn đệ được tuyển chọn, lại muốn cản đường Chúa, khác nào tiếng vọng của Xatan, nên Chúa quay lại qưở trách ông, nhưng không đuổi đi mà chỉ đuổi ông về vị trí môn đệ: làm môn đệ thì đi đàng sau Thầy; Chúa không cần một “Tôn Ngộ Không” đi trước dẫn đường! Ông đã nhận ra Chúa là “Đức Kitô Con Thiên Chúa” thì đừng theo tư tưởng của loài người nữa. Chúa như nhắc lời sách Isaia: “tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối các người không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi chừng đó” (Is 55,8-9). (x.Tĩnh tâm với sách Tin mừng Matthêu, Lm Nguyễn Công Đoan, SJ).

Theo “tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa”, Chúa Giêsu đã nói lên luật hy sinh cho những ai muốn làm môn đệ, gồm 3 điểm: từ bỏ mình, vác thập giá, và theo Chúa. Ba điểm đó, tuy là ba nhưng cũng chỉ là một: theo Chúa trên con đường khổ giá. Chúa lấy sự nhẫn nại đau khổ như một điều kiện để theo Ngài, làm đồ đệ Ngài : “Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình, vác Thập giá và theo Ta” (Mt 16, 24).

Thời gian ngắn trước đây Chúa Giêsu khen Phêrô và đặt Phêrô lãnh đạo Giáo Hội khi trao “Chìa khoá Nước Trời” cho Phêrô và đặt ông làm “Đá Tảng” để xây dựng Giáo Hội. Ngay sau đó,  Chúa lại khiển trách Phêrô đã gây cớ ngăn cản chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Phêrô với tất cả tấm lòng chân thành yêu mến không muốn điều gì xảy ra cho Thầy. Khi Chúa Giêsu tâm sự cùng các ông là Ngài sẽ vác thập giá và chịu đóng đinh, chịu chết trên thập tự, Phêrô nêu ý kiến can ngăn Chúa tránh xa thập giá. Chúa cho Phêrô biết điều ông suy nghĩ xem ra có vẻ tốt lành nhưng không phải đến từ trời cao mà đến từ trần thế. Ý kiến trần thế của Phêrô vấp phải hai lỗi lầm: Phêrô không hiểu rõ sứ mạng của Thầy là chết cho người mình yêu và Phêrô cũng không thể mường tượng ra được hy sinh là dấu chỉ của tình yêu chân chính, đích thực.

Phêrô theo Chúa là hình ảnh tuyệt đẹp. Từ khi được Chúa gọi, Phêrô đã liên tục theo Chúa. Chúa đã tỏ ra là yêu thương Phêrô cách riêng nên trong tất cả các biến cố của cuộc đời Chúa: vui, buồn, lo âu, thất vọng, Chúa đều cho Phêrô tham dự vào cách tích cực nhất. Phêrô đã tỏ ra mẫn cán trong sự thương yêu này. Có những cuộc theo Chúa rất đáng khen như trường hợp khi Chúa tuyên bố về bánh hằng sống thì có một số đông các môn đệ đã bỏ Chúa mà đi, trong khi đó Chúa đã hỏi nhóm 12 là: “Còn các con, các con không bỏ thầy sao?”. Phêrô đã tỏ ra rất ngoan ngùy và can đảm thưa với Chúa: “Bỏ Thầy con biết theo ai vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống”. Nhưng cũng có những lần vấp ngã trong việc theo chân Chúa như trong cuộc thương khó của Chúa. Kinh Thánh trong trường hợp này đã diễn tả việc theo chân Chúa một cách rất tiêu cực của Phêrô. Chỉ với lời hỏi han về mối liên hệ với Chúa, Phêrô cũng đã chối phắt đi là không quen biết Ngài, không phải là một lần mà tới ba lần. Cả sau này nữa, khi Phêrô xác nhận được Thầy mình đã sống lại, nhưng trước những cơn bách đạo dồn dập khốc liệt, ông đã quyết định bỏ thành Rôma để ra đi, và chính Chúa phải hiện ra buộc ông trở lại để theo chân Chúa đến cùng. Như vậy, cuộc hành trình theo chân Chúa chẳng đơn giản chút nào. Rất nhiều chướng ngại và thử thách đang chờ đợi người tông đồ.

Chúa không chấp thuận theo Chúa xa xa hay theo Chúa có điều kiện. Ngài muốn chúng ta theo Ngài thì phải triệt để, trọn vẹn và dứt khoát: “đã cầm cầy không có ngoái cổ lại”;“ai không sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, anh em, ruộng vườn… thì không xứng đáng là môn đệ ta”;“ai không đứng về phe ta là chống đối ta”; “hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. Tất cả những điều này cho thấy Chúa muốn những ai theo Chúa thì quyết liệt thuộc về Chúa vì chỉ có Ngài mới có lời ban sự. Đó cũng là thái độ của các môn đệ Chúa sau này, sau khi được Chúa Thánh Thần tác động. Phaolô đứng trước công nghị không hề sợ hãi mà còn tuyên bố thuộc hẳn về Ngài dầu có phải chết, “chúng tôi không thể nào mà không rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại”.

Con đường của các môn đệ là theo Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Con đường “đánh mất chính mình”, để tìm lại được chính mình, như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết: con đường “đánh mất chính mình”, là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này, thì nó không thể tìm lại được chính mình” (x.Đức Giêsu thành Nagiarét 2007, 333).

Khởi đầu sứ vụ Giáo hoàng 14/3/2013, Đức Phanxicô nói: “Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng Người rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến Thánh Giá! Ðiều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác, mà không có Thánh Giá. Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Ðức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa”.

Con đường Chúa đi không có tiện nghi trần thế mà chỉ có từ bỏ và thập giá. Nhưng Chúa mãi mãi là Tình Yêu. Chỉ có Chúa mới là Hạnh Phúc mà chúng ta đang mong chờ và tìm kiếm. Chúng ta vẫn có quyền chọn lựa, nhưng hãy nhớ rằng: “Bộ mặt thế gian sẽ qua đi”, và “dù được lợi cả thế gian mà mất mạng sống, thì ích gì cho chúng ta?”.

Lạy Chúa, con đường Chúa đã đi qua là con đường tình yêu, con đường thánh giá và vâng phục tự hiến. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình và vác thánh giá hằng ngày mà đi theo ChúaAmen.

Về mục lục

CỘNG ĐOÀN CÁC TÔNG ĐỒ

Lm Vũđình Tường

Sau khi Phêrô công khai tuyên xưng ‘Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’ Mat 16, 16, Đức Kitô nói với ông: ‘Anh là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời’ c.17. Liền sau đó Đức Kitô tâm sự cùng các môn đệ là Ngài ‘Phải chịu nhiều đau khổ do các Kì mục, Thượng tế và Kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và này thứ ba sẽ sống lại’. Mat 16, 21. Các tông đồ không bao giờ nghĩ là việc tồi tệ đó có thể xảy ra với Đức Kitô, bởi các ông đã chứng kiến quyền phép Ngài thực hiện. Làm sao điều đó có thể xảy ra cho ‘Con Thiên Chúa hằng sống’? . Các ông biết rõ Ngài là Đấng Kitô, nhưng các ông không hiểu sứ mạng cứu độ của Đức Kitô.

Chúng ta thất kinh, la hoảng khi nghe bạn mình tâm sự là họ gặp nguy hiểm, xác quyết chỉ còn sống được ít ngày nữa. Trong trường hợp đó chúng ta ít nhiều cũng nói lên tâm sự riêng của mình để giúp người bạn đang lo lắng, sầu khổ. Nghe tâm sự của Đức Kitô, Phêrô cũng hành động cách chân thành như bạn thân dành cho nhau. Ông rất thận trọng khi dùng từ ngữ, tránh không để hiểu lầm là ông đưa ra lời khuyên, hay can ngăn Đức Kitô. Tế nhị hơn nữa ông mời Ngài riêng ra nơi vắng, lên tiếng nhỏ nhẹ: ‘Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy’. c.22. Đức Kitô nói với Phêrô: Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. c.23. Phêrô không hiểu trong câu nói của mình có gì sai trái đến độ Đức Kitô thẳng thừng từ chối. Có thể ví cá dưới dại đương không thể hiểu tại sao biển nổi sóng thần. Phêrô không hiểu tại sao Thầy buồn về câu nói của mình. Câu nói không phải là lời khuyên mà chỉ là biểu tỏ tấm lòng thành lo lắng cho sự an toàn của Thầy. Cuộc tử nạn của Đức Kitô vượt ra khỏi tầm hiểu biết của các ông. Không những các ông không thể hiểu, mà toàn thể nhân loại cũng không thể lí giải được tại sao Đức Kitô chọn tự hiến thân mình như thế.

Thuốc đắng thường có bọc đường. Vì thế không phải trông thấy vỏ nó ngọt mà cho rằng ruột nó cũng ngọt như vỏ. Đức Kitô nhắc nhở Phêrô điều đó. Câu nói nghe có vẻ lợi nhiều hơn hại, có cả tinh thần cầu nguyện trong đó ‘Xin Chúa thương đừng để điều đó xảy ra với Thầy’ lại không đến từ Thiên Chúa, mà đến thuần từ loài người. Không phải cứ nhắc đến Chúa là điều đó đến từ Chúa. Cần đến với Chúa với lòng tin. Đức tin không đưa ra câu giải đáp cho mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống. Đức tin giúp ta nhận biết việc lớn, nhỏ, Chúa thực hiện đều vì con người, và cho con người. Không có đức tin sẽ chẳng nhận biết tình yêu Chúa.

Thông thường ai cũng muốn sống gần người mình yêu mến. Các tông đồ cũng ước ao được Thầy ở gần bên luôn. Điều này không thực tế. Một ngày nào đó các ông phải tự lập, phải tự tiếp tục công việc của Thầy. Đức Kitô đến trần gian để biểu lộ tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, để cứu độ nhân loại và ban cho họ sự sống trường sinh. Đức Kitô đến trần gian để tiêu diệt sự chết gây ra bởi tội bất tuân của Adong xưa. Ngài chỉ cho nhân loại biết con đường dẫn đến sự sống là vâng lời Thiên Chúa. Chính Ngài vâng lời Chúa Cha, vác thập giá bước đi, chấp nhận chết đau thương, buồn tủi trên thập tự. Chọn đi trên con đường gập gềnh, tự nguyện tiến vào cửa hẹp. Đại lộ thênh thang, thường ngắn, dẫn đến đường nhỏ hẹp; tệ hơn nữa là đường cùng, dẫn đến sự chết.

Tuyên xưng Đức Kitô là Đấng Cứu Thế chính là nói lên sứ mạng cứu thế của Ngài. Ngài chọn con đường dẫn đến đau khổ, sự chết xảy ra trước khi sống lại vinh quang. Đức Kitô kêu gọi Kitô hữu sống tuân theo thánh í Chúa, từ bỏ í riêng cá nhân. Tuân theo thánh í Chúa bằng cách vui lòng vác thập giá đời mình bước đi, mọi bước đi, suy tư, hành động đều tin, theo, và dựa vào hướng dẫn của Đức Kitô. Đức Kitô không kêu gọi Kitô hữu chết thảm thiết trên thập tự như Ngài đã thực hiện. Ngài kêu gọi mỗi cá nhân vác thập giá hàng ngày bước đi. Lời kêu gọi này áp dụng cho tất cả nhân loại. Dù tin Đức Kitô hay không tin Ngài, thực tế cho thấy không ai có thể chối bỏ thập giá đời mình. Vác thập giá đời mình không phải là một chọn lựa. Điều có thể chọn là cách vác. Vác như thế nào? Kitô hữu chọn vâng phục, vác đi theo Đức Kitô. Vác trong tinh thần khiêm tốn, trong tinh thần cộng đoàn, cùng vác, cùng nhau tiến đi. Sinh hoạt chung như thế Đức Kitô sẽ hiện diện cách vô hình trong cộng đoàn Dân Chúa. Ngài kêu gọi ta sống trong yêu thương, chia sẻ, đùm bọc cho mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại. Học từ các tông đồ sống đời sống cộng đoàn, khiêm tốn, tin, theo và trung thành với Đức Kitô cho đến cuối đời.

Về mục lục

THUỐC ĐẮNG

Trầm Thiên Thu

Người ta nói: “Thuốc đắng đã tật.” Ai đã từng uống thuốc Bắc mới cảm nhận được vị đắng của thuốc, không “đơn giản” như thuốc Nam hoặc thuốc Tây. (Động từ DÃ là làm dịu hoặc làm mất tác dụng – dã thuốc, dã rượu; động từ ĐÃ là làm cho cho hết, cho khỏi – đã bệnh, đã tật.)

Thật lạ, các thực phẩm có vị đắng thường tốt hơn các loại có vị ngọt. “Thuận ngôn nghịch nhĩ,” nhưng “mật ngọt chết ruồi.” Kinh Thánh nhắn nhủ: “Mọi lời lẽ về Thiên Chúa, con hãy thích nghe, những châm ngôn ý nhị, con đừng bỏ uổng.” (Hc 6:35) Lời sửa dạy là dạng thuốc đắng nhưng đó là biệt dược, là “lời ban sự sống.” (Cn 15:31) Đó cũng là dạng phòng bệnh, tốt hơn là trị bệnh: “Học trước đã rồi hãy nói sau; để ngừa bệnh, con hãy uống thuốc.” (Hc 18:19)

Có những điều ngược mà xuôi, nghịch mà thuận. Kinh Thánh đề cập điều nghịch lý: “Có khi lâm nạn lại thành công, gặp may mà hoá thiệt thòi.” (Hc 20:9) Vì không biết vấn đề ra sao nên chúng ta gọi là “hên – xui” hoặc “may – rủi.” Chắc hẳn nhiều người đã biết câu chuyện “Tái Ông mất ngựa.” Con người khó có thể biết thế nào là hên hoặc xui, may hay rủi. Cái mà chúng ta gọi là xui thì lại là hên, cái mà chúng ta cho là tốt thì có thể lại là xấu. Chỉ có Thiên Chúa biết, vì Ngài quản lý và sắp xếp mọi sự. Ngay cả những gì chúng ta cho là tự nhiên thì cũng chẳng tự nhiên, mà là cách sắp đặt của Thiên Chúa – tức là Ngài quan phòng và tiền định. Chúa biết tức là Ý Chúa muốn điều đó xảy ra cho chúng ta – dù chúng ta cho đó là hên hoặc xui: “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.” (Lc 12:7) Chính cái xấu xảy ra cho chúng ta lại là cái tốt, vì đúng ý mình sẽ dễ hư thân.

Chúng ta không thể nào hiểu hết Ý Chúa nhiệm mầu trong sự quan phòng và tiền định của Ngài, vì thế chúng ta chỉ có thể cúi đầu và thân thưa: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.” (Tv 63:2-3) Làm vậy không phải vì chúng ta miễn cưỡng hoặc “bị triệt buộc,” mà vì khiêm nhường tin nhận Thiên Chúa là Đấng duy nhất. Thánh Vịnh gia vừa lý giải vừa xác tín đại diện cho mỗi chúng ta: “Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.” (Tv 63:4-6) Vâng lời trong hân hoan chứ không sầu não.

Chúng ta thực sự hạnh phúc trong Chúa vì niềm vui trào dâng: “Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.” (Tv 63:8-9) Con người không bao giờ bị lỗ, mà chỉ có lời mà thôi.

Bất cứ ai, kể cả các Kitô hữu, đều có tính cách riêng – “cha sinh con, trời sinh tính,” nhưng vẫn cần phải có “tính cách chung” là sống khiêm nhường, giản dị. Không khiêm nhường sao được, bởi vì chúng ta chỉ là tội nhân khốn nạn, đáng án tử, nhưng lại được Thiên Chúa thương xót nâng lên khỏi chốn bùn nhơ hôi tanh để được làm con cái của Ngài. Đúng là phép lạ lớn quá! Chúng ta đang “bị xui” mà “gặp hên” vì Thiên Chúa nhân hậu. Đó là chúng ta thực sự “gặp may.” Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12:1-2)

Chắc chắn chúng ta phải tự chấn chỉnh đời sống, tu tâm sửa tính, thay đổi tính nết để có thể hoàn thiện mỗi ngày một hơn để đáp lại lòng thương xót vô biên và vô điều kiện của Ngài, và như Ngài mong muốn: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48) Ai biết thay đổi tính nết không chỉ có lợi về phương diện xã hội đời thường – được người khác quý mến, dù không phải là hết mọi người, mà còn có lợi cả về phương diện tâm linh – được Thiên Chúa thương xót. Rõ ràng có lợi mà thôi.

Chúa Giêsu tuyệt đối nhân lành mà cũng không vừa lòng tất cả, người ta vẫn ghen ghét đến nỗi giết chết Ngài. Tại sao? Bởi vì Ngài có tính cách khác người, nhưng rất độc đáo: Thẳng thắn, cương trực, khiêm nhường, nhân hậu,… Ngài nói ít mà làm nhiều. Ngài rất ghét những người ba hoa, nói hay mà làm dở, ưa chỉ tay năm ngón, thích ăn trên ngồi trước, phe cánh, hình thức, tự tôn, ta đây, ngu chảnh và ngu kiêu. Nói chung là các dạng giả hình, nhiễm virus Pharisêu. (Mt 23:2-7; Mc 12:38-40; Lc 11:39-46; Lc 11:52; Lc 20:45-47) Đối với những người khoái làm to, lo chức lớn, thích có tiếng hơn có miếng, Ngài thẳng thắn khuyến cáo: “Hãy phục vụ, đừng hưởng thụ.” (Mt 20:28; Mc 10:45) Nhưng trong thực tế, người ta chỉ thích vế thứ hai, chứ không ưa vế thứ nhất. Thật là tội lỗi!

Cuộc sống luôn có những điều trái ý, luôn có những vị mà người ta không ưa: cay, đắng, chua, chát,… Một hôm, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết việc Ngài PHẢI đi Giêrusalem, PHẢI chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi BỊ giết chết, và ngày thứ ba sẽ SỐNG LẠI. Vốn dĩ ngư dân chân chất, tính nóng như Trương Phi và thẳng như ruột ngựa, ông Phêrô liền kéo riêng Ngài ra và mong ước: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16:22) Phàm phu tục tử chỉ nghĩ được đến thế thôi.

Chắc lúc đó ông Phêrô tưởng sẽ được cảm ơn, ai dè Thầy Giêsu quay lại “phang” thẳng luôn: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16:23) Chu choa, Thầy kỳ ghê đi! Phêrô là “tổ trưởng” mà Thầy cũng chẳng nể rái chi cả. Chán ghê! Nhưng thẳng thắn thật thà là tính cách của Ngài, không phải cứ làm lớn thì có thể làm láo, mà ngược lại, càng lớn càng phải làm gương. Đại nhân Tuân Tử, nhà Nho kiêm nhà tư tưởng của Trung Hoa cuối thời Chiến Quốc, nói: “Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy.”

Có lẽ Chúa Giêsu không nguyền rủa ai nặng như lời trách dành cho Phêrô, người được Ngài chọn làm giáo hoàng tiên khởi. Phải bị vậy thì Phêrô mới không dám lên mặt, Chúa không có kiểu “phủ đầu” như chúng ta, nhờ vậy mà cẩn trọng, nhìn lại chính mình mà khiêm nhường. Chúng ta cũng có những lúc đã từng “ảo tưởng” như ông Phêrô, cứ nghĩ mình “ngon” hơn người khác về lĩnh vực này hoặc phương diện nọ, nhưng thực ra chỉ là “thùng rỗng kêu to” mà thôi, thậm chí có khi còn bị hố vì quá lố. Rõ khổ!

Nhưng ở đây, chúng ta thấy ông Phêrô có tính nết tốt: bộc trực, chân thật, nghĩ sao nói vậy, không rào trước đón sau. Ông là ngư dân chính hiệu, ít học, không giỏi giang, không nổi trội, nhưng Chúa Giêsu vẫn chọn ông làm người hướng dẫn Giáo Hội, làm “đá tảng” để xây dựng Giáo Hội, vì Ngài biết rõ tâm địa ông thẳng thắn và khiêm nhường. Vâng, Thiên Chúa cần người khiêm nhường, không cần người giỏi mà kiêu ngạo. Chính Thần Khí Thiên Chúa sẽ tác động: “Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm, và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng.” (Kn 21:25) Ai khiêm nhường thì có Chúa, mà có Chúa là có tất cả. Cuộc sống chỉ cần thế là đủ.

Muốn có Chúa thì phải theo Ngài, theo Ngài thì ắt là khổ – khổ tới bến. Chúa Giêsu xác định: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16:24-26) Chắc chắn chẳng có ai ra điều kiện “ngược đời” và “chói tai” như Chúa Giêsu. Thường thì khi muốn người khác về phe với mình, người ta đưa ra những điều kiện “béo bở,” được lợi này ích nọ, chứ chẳng ai dám hứa hẹn về sự đau khổ. Các công ty muốn có nhân viên giỏi thì hứa hẹn lương bổng cao, các tổ chức muốn có nhiều thành viên thì hứa hẹn nhiều lợi lộc – cả ích lợi và bổng lộc. Chúa Giêsu hoàn toàn trái ngược. Vậy mà càng ngày người ta càng nghiệm ra “ẩn số” trong tính cách độc đáo của Ngài và muốn theo Ngài tới cùng. Biết sợ là điều kiện đầu tiên để có thể hoán cải và chấp nhận đau khổ.

Lúc còn sinh thời, hiền nhân Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948), nhà ái quốc chủ trương bất bạo động, được dân Ấn Độ coi là người cha (Bapu) và thánh sống (Mahatma), cũng đã từng thần tượng Chúa Giêsu sau khi đọc Kinh Thánh, đặc biệt là Bài Giảng Trên Núi (Bát Phúc, Tám Mối Phúc). Quả thật, chỉ có người giỏi mới nhận ra tài năng độc đáo và cái giỏi của người khác. Người ta càng giỏi càng tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nhưng tiếc rằng một tín hữu da trắng đã đuổi ông ra ngoài khi ông muốn vào nhà thờ.

Chữ Santa (Thánh nhân) dời mẫu tự N sẽ thành Satan (Quỷ sứ.) Khoảng cách để làm Thánh hoặc làm Quỷ rất mong manh, thế nên luôn phải cẩn trọng và cảnh giác kẻo sa vào mưu ma chước quỷ.

Đối với các môn đệ và những người muốn theo Ngài, Chúa Giêsu không hứa hẹn mà chỉ giải thích: “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.” (Mt 16:27) Thời cánh chung đang khép lại, muốn được cứu độ thì phải hoán cải.

Lạy Thiên Chúa công bình, xin ban ơn hoán cải cho chúng con để cuộc đời của chúng con không uổng phí. Chúng con biết rằng con đường dài nhất là con đường từ miệng tới tay, xin giúp chúng con biết hành động chứ không nói suông hoặc giả hình, và xin giúp chúng con can đảm uống liều thuốc đắng đau khổ để được chữa lành. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

Về mục lục

THEO ĐƯỜNG CHÚA ĐI

Lm. Jos. DĐH.

Hành trình đời người, ai cũng có sự tự do để vẽ, để viết, về con đường tình của mình, ai cũng được tự do để xây dựng công danh sự nghiệp. Theo thầy học nghề, bơn trải theo vòng xoay xã hội vì nhu cầu “cơm bánh” cho gia đình, vì thao thức được gặt hái niềm vui, hạnh phúc, ở phía trước. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam, cuộc đời đâu phải chỉ có tình ái, mà còn có người tình muôn thuở, người tình mang tên Giêsu, hằng thôi thúc. Chắc không phải chỉ có tình người hay tình đời, mà còn có tình thầy trò, thầy mời gọi đi Giêrusalem đầy nguy hiểm, có thể mất mạng, làm sao trò không hoảng sợ ? Theo thầy để tìm hưởng bộc lộc, khác với việc theo Thầy cùng chia sẻ sứ mạng được giao phó.

Do cái biết mong manh của phận người, vì sự cao siêu mờ mờ ảo ảo về Thầy Giêsu, Phêrô đại diện cho nhóm 12 đã phản ứng trước sứ mạng đau khổ thập giá của Đấng Kitô, các ông tin tưởng, hy vọng, Thiên Chúa quyền năng, sẽ đánh đông dẹp tây là sự thật. Cách cư xử của đấng bậc sinh thành, có thể bực dọc quát mắng con cháu là ngu ngốc, gay gắt hơn thì hét lên là đồ bất hiếu. Tuy nhiên, chúng ta vừa được nghe cách phản ứng khác thường của một Vị Thầy: đồ satan, hẳn đứa học trò phải hư lắm, Thầy mới nói nặng như vậy. Cha mẹ thương con thì cho roi cho vọt, tình yêu thương của Thầy Giêsu sẽ không chế tài, không giáng chức, không loại trừ, nhưng Thầy đã phải la lên, thức tỉnh Phêrô, giúp ông nhớ ông chỉ là học trò, theo Thầy là đi sau Thầy.

Mơ ước theo Thầy về dinh, các ngư phủ năm đó thầm mong theo Thầy đi trên con đường trải thảm, để làm quan làm tướng, coi như vỡ tan. Ngày hôm nay, thao thức mơ hồ như Phêrô và các độ đệ Đức Giêsu vẫn còn nặng lắm: tìm cách né tránh khổ đau, muốn vẽ đường đi cách an toàn nhất, muốn Thầy Giêsu cùng đi đường tắt, đi con đường không có thập giá. Thích Thầy không mang vác thập giá, thích Thầy Giêsu làm phép lạ, được đám đông tán thưởng tung hô, nhưng đó không phải là thánh ý Chúa Cha, mà là đường dẫn tới sự chết đời đời. Thầy Giêsu hôm đó không phải là đề nghị, mà là quả quyết: “ai muốn theo Ta, hãy tự bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Ta”. Con đường theo Chúa phải là con đường đi từ đau khổ đến vinh quang, con đường từ bỏ cái tôi ích kỷ, để được biến đổi nên giống Thầy, đáng thông phần sự sống đời đời với Thầy.

Đau khổ thập giá sẽ mãi mãi là sứ mạng chung của người môn đệ theo Chúa, dù là linh mục tu sĩ, dù là người tín hữu bình thường, tất cả những ai theo đường Chúa đi, đều được nhắc nhớ đi sau Thầy và sẽ được hiểu, được sống trọn vẹn trong tình yêu Giêsu. Theo Thầy Giêsu hôm nay, vẫn là một mệnh lệnh chung: vượt qua đau khổ, đến vinh quang. Nhưng sẽ không phải là tự đội lên đầu mình vòng gai nhọn, tự tìm cây gỗ mang hình chữ thập mà vác, hoặc đặt lên vai người anh chị em mình những khổ đau. Cùng theo Chúa, đi đằng sau Chúa lên Giêsrusalem, cùng vác thập giá theo Chúa, để mỗi người cảm nhận rõ hơn về thánh ý Chúa, tình yêu Chúa, trong hành trình ơn gọi của mình. Thầy Giêsu không hứa hẹn cất hết, hoặc xóa bỏ hết đau khổ thập giá cho các học trò, nhưng Ngài có nhắc: “..…ai chịu mất sự sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được sự sống đời đời”.

Có hai người học trò, tìm đến nhà chuyên môn để xin được thọ giáo nghề câu cá. Thầy hỏi người thứ nhất, tại sao bạn đặt tin tưởng nơi ta để xin làm học trò ? anh ta trả lời, dạ thưa: tiếng lành đồn xa. Thầy hỏi người thứ hai, có đúng anh muốn trở thành người câu cá chuyên nghiệp không ? dạ thưa, đúng. Người thầy chậm rãi nói: để câu được cá, để trở thành thợ lành nghề, ai cũng phải đầu tư công sức, thời gian, đó là quy luật. Con đường theo Chúa làm môn đệ Đức Giêsu của mỗi người dài ngắn, thập giá nặng nhẹ thì khác nhau, nhưng ai cũng phải theo một “cấu trúc” chung: tự bỏ mình, vác thập giá, và đi sau Chúa.

Nếu tiền nhân chúng ta để lại kinh nghiệm cho con cháu: con đường đi tới thành công không có dấu chân kẻ lười biếng. Hẳn lời Đức Giêsu sẽ còn mãi thiết thực cho con đường ta theo Chúa: “nếu được lời lãi cả thế gian mà mất đi phần rỗi thì nào ích chi”? Người trẻ hôm nay nói rằng: để có một sắc đẹp như ý mà không phải đi thẩm mỹ viện, câu trả lời là chỉ có trong mơ ! Để được gọi là môn đệ theo Đức Giêsu mà không phải tự bỏ mình vác thập giá, hẳn người ta chỉ đạt tới hạnh phúc trần gian là cùng. Xin Thầy Giêsu giúp chúng con luôn giữ vững lập trường vác thập giá đi sau Thầy đến cùng tận của đời mình. Amen.

Về mục lục

ĐỂ ĐỔI LẤY HẠNH PHÚC VÔ TẬN ĐỜI SAU

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 Hôm ấy, dân chúng tụ tập đông đảo tại quảng trường để lắng nghe hai diễn giả lừng danh diễn thuyết.

Mở đầu chương trình, Chúa Giê-su bước lên diễn đàn và được đám đông chào đón bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Phần đông trong họ đã từng nghe danh Chúa Giê-su nhưng chưa từng được diện kiến.

Sau khi giới thiệu cho mọi người về Nước Thiên Chúa, về điều răn trọng nhất… Chúa Giê-su cất tiếng mời gọi: “Có ai trong các con muốn theo Thầy không?”

Vì biết rằng Chúa Giê-su là Đấng cứu độ đầy quyền năng, ai theo Ngài sẽ được nhiều hồng phúc, nên mọi người đều hớn hở vui mừng, giơ tay cao và đứng lên hô lớn: “Con, con, con xin theo…”

Thế rồi, Chúa Giê-su lại nói tiếp: “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi…”

Nghe nói đến việc “từ bỏ mình”, nhiều người cụt hứng, hạ tay xuống.

Để giải thích lý do tại sao phải từ bỏ mình, Chúa Giê-su nói: “Vì ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”

Nghe nói đến “liều mất mạng sống mình vì Thầy”, mọi người hụt hẫng…

Rồi Ngài thuyết phục: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”

Lời này khiến nhiều người suy nghĩ và phân vân, nhưng vẫn còn do dự, chưa quyết.

Chương trình được tiếp nối với bài nói chuyện của Thần Tài. Vừa thấy Thần Tài xuất  hiện, đám đông hò reo tưng bừng và vỗ tay cuồng nhiệt.

Sau khi đề cao sức mạnh vạn năng của đồng tiền, vinh quang của quyền lực, sự cuốn hút của lạc thú đời này… Thần Tài lên tiếng mời gọi: “Ai theo tôi sẽ được giàu có, quyền lực, hạnh phúc, lạc thú… ở đời này, chỉ ở đời này mà thôi!”

Thế là có đông người vỗ tay tán thưởng Thần Tài và hăm hở đi theo ông ta.

Còn chúng ta thì sao?

Nếu chúng ta may mắn có mặt trong cuộc diễn thuyết hôm ấy, chúng ta sẽ theo ai?

Và hôm nay, khi nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su vọng lại qua trang Tin mừng này, chúng ta sẽ quyết định thế nào?

– Một là say mê theo đuổi danh vọng, giàu sang, lạc thú đời này bất chấp sự sống đời sau;

– Hai là liều mất mạng sống vì Chúa Giê-su để được tận hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Danh vọng, giàu sang, phú quý đời này có sức cuốn hút mạnh mẽ. Nếu không phải là người có bản lãnh cao, nếu không phải là người khôn ngoan sáng suốt, thì khó thoát khỏi sự lôi cuốn của chúng.

Nghĩ cho cùng, nếu đời sống con người chỉ vỏn vẹn 100 năm trên dương thế này mà thôi, chẳng có đời sau, thì chọn theo Thần Tài, đua tranh tìm kiếm giàu sang, lạc thú đời này là điều chính đáng.

Tuy nhiên, so với đời sau thì cuộc đời này chỉ kéo dài trong gang tấc, còn cuộc sống đời sau là thiên thu vạn đại. Vì thế, mải mê tìm kiếm hạnh phúc thoáng qua đời này mà đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu mai sau thì thật là vô cùng đáng tiếc.

Nếu cuộc sống đời này có giá bằng một đồng tiền vàng thì giá trị cuộc sống đời sau phải tỷ lần cao hơn. Vì thế, ham muốn chiếm lấy một đồng trước mắt mà đánh mất tỷ đồng trong tương lai là sai lầm hết sức tai hại.

Như thế, lời dạy của Chúa Giê-su: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi ích gì?” là một bài học khôn ngoan cần ghi tâm khắc cốt và phải là châm ngôn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su,

“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Hôm xưa, Phan-xi-cô Xa-vi-e vốn là người ham mê tìm kiếm danh vọng đời này, nhờ được nghe lời dạy này của Chúa qua miệng thánh I-nha-xi-ô, nên đã từ bỏ vinh hoa phú quý, rời xa kinh thành Paris hoa lệ, vượt đại dương loan báo Tin mừng cho dân tộc Ấn-độ, Sri-lanca, Malaysia, Nhật Bản… nhờ đó, ngài đã đem ơn cứu độ cho muôn vạn người Châu Á và được toàn thể Hội thánh Chúa ca ngợi, tôn vinh.

Xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời vàng Chúa dạy, sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa và mọi người, chấp nhận từ bỏ danh lợi ngắn ngủi đời này để đổi lấy hạnh phúc vô tận đời sau. Amen.

Về mục lục

ANH CẢN LỐI THẦY

Thiên San, MTG. Thủ Đức

Sự thường khi nghe tin ai đó, đặc biệt là những người thân gần với chúng ta sắp làm chuyện không nên làm, biết họ đang nghĩ quẩn, thiếu sáng suốt, chúng ta không thể làm ngơ. Cầu nguyện, cho lời khuyên, hoặc thậm chí là can ngăn luôn là cách giải quyết ngay lúc đó. Không những thế, có người còn hẹn gặp để giúp người đó giải gỡ khó khăn. Liệu tất cả những điều này có thật sự tốt cho đối phương? Trong bài Tin mừng hôm nay, sau khi nghe Thầy Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Người, về những điều sắp xảy ra, Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16, 22). Trước hành động và lời can ngăn của Phêrô, Đức Giêsu liền nói: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16, 23).

Đọc lại Tin Mừng, chúng ta có thể thấy rõ tiến trình diễn ra sự kiện trên. Ban đầu là câu hỏi của Thầy về việc thiên hạ bảo gì về Thầy, tiếp đến là câu trả lời của các môn đệ. Đoạn này, các ông dành nhau nói. Nhưng khi được Thầy hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15) thì chỉ có Phêrô, tông đồ trưởng đại diện trả lời. Trước câu trả lời hoàn toàn chính xác của Phêrô, Đức Giêsu khẳng định không phải Phêrô tự nói ra nhưng là được Chúa Cha mạc khải cho. Đức Giêsu quyết định chọn Phêrô làm nền đá xây dựng Hôi thánh của Người. Liền sau đó, Đức Giêsu mạnh dạn loan báo về cuộc thương khó của Người. Tuy nhiên, khi tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Phêrô đã chưa thực sự hiểu đúng về căn tính của Người. Bởi đó, khi nghe Thầy loan báo về những đau khổ sẽ xảy đến cho Thầy, ông đã không thể hiểu và đón nhận, mới kéo riêng Người ra mà trách và xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra. Ông không hiểu rằng, ông đang cản lối Thầy. Tư tưởng của ông vẫn còn là tư tưởng của loài người.

Thật dễ hiểu cho tông đồ Phêrô. Theo thầy bấy lâu nhưng ông vẫn mong đợi ngày Thầy mình làm vua để mình được “làm lớn”. Nếu ở trong hoàn cảnh của Phêrô, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng hành động như ông. Nhìn lại, trong cuộc sống, không ít lần chúng ta đã cản lối Thầy. Theo Thầy, xin Thầy đủ điều và chúng ta vẫn luôn đặt mong đợi của mình lên trên mong đợi của Người. Thay vì hỏi Chúa muốn con làm gì, chúng ta lại thường hỏi tại sao Chúa không ban cho con điều này điều kia. Có thể, khi can ngăn Thầy đi vào con đường đau khổ, hành động của Phêrô cũng phát xuất từ trái tim yêu thương ông dành cho Thầy của mình. Khi yêu ai đó, chúng ta cũng chẳng bao giờ muốn sự chẳng lành xảy ra cho người ta yêu mến. Con đường mà Thày sẽ đi cũng là con đường tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Con đường ấy thật khó hiểu và nếu chỉ dùng lý trí của con người để giải thích, chúng ta sẽ gặp bế tắc. Người còn dạy chúng ta bước ra khỏi lối suy nghĩ của mình để tiến xa hơn, đến gần với Thiên Chúa. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24).

Sở dĩ Phêrô bị Thầy mắng là cản lối Thầy vì ông còn dùng cách nghĩ của mình để gán cho Thầy. Ông không muốn Thầy đi theo con đường của Thầy nhưng chỉ mong Thầy đi theo cách của ông. Có nhiều người cho rằng, hành động của Phêrô chẳng khác gì “cầm đèn chạy trước ô tô”. Đức Giêsu mời gọi Phêrô cũng như tất cả những ai muốn theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá đời mình mà theo Người. Bao lâu ta còn ôm cái tôi “cồng kềnh” của mình để đi vào con đường hẹp của Thầy thì bấy lâu ta còn gặp trở ngại. Bỏ mình là bỏ đi những làm nên cái tôi của ta, làm cho ta xa Chúa. Sự thật là bỏ những gì ngoài ta thì dễ nhưng bỏ đi cái là ta quả không dễ dàng. Có những cái theo năm tháng, cộng ơn sự quyết tâm của ta và ơn Chúa, ta có thể bỏ được. Nhưng cũng có không ít điều thật khó bỏ, với những điều này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nên vác lấy. Có khi, nó là thập giá theo suốt đời ta. Nếu không chịu vác, chúng ta sẽ chẳng thể theo Ngài cách trọn vẹn. Mặt khác, nếu không chịu bỏ, không chịu vác, chúng ta sẽ mãi mãi trở thành kẻ “cản đường” của Chúa. Như thế đời ta sẽ buồn biết bao.

Ai cũng có một cuộc đời để sống. Hãy học cách yêu thương, đón nhận, tha thứ. Cũng đừng quên học cách cho đi, từ bỏ và vác thập giá đời mình mà theo Chúa. Kẻ đi theo Chúa cần có đủ dũng khí, can đảm, lòng yêu mến để sẵn sàng bước đi theo Chúa trên con đường Người đã đi qua. Thiết tưởng, khi chúng ta biết học tất cả các kỹ năng nói trên, chúng ta sẽ được gọi là môn đệ Chúa, không trở nên kẻ “cản đường”.

Về mục lục

MỌI SỰ TỐT LÀNH ĐỀU BỞI CHÚA

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Tuần XXII Thường Niên, Năm A này, các nhà phụng vụ  muốn chúng ta ý thức rằng: Mọi sự tốt lành đều do Chúa mà ra. Chúng ta phải xin cho mình thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta sẽ được Chúa giữ gìn và phát triển.

Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa, vì thế, cũng chỉ một mình Chúa mới có thể gìn giữ và làm phát triển những gì tốt đẹp nơi chúng ta, phần chúng ta là hãy tin yêu, phó thác và đặt niềm trông cậy vững vàng vào Chúa, cho dẫu, chúng ta phải đối mặt với một thực tế hết sức phũ phàng: người dữ thường ức hiếp người lành; điều ác thường lấn lướt điều thiện, khiến ngôn sứ Giêrêmia đã chất vấn Chúa trong bài đọc một của giờ Kinh Sách hôm nay: Tại sao người ác cứ thịnh đạt hoài, tại sao bọn bất lương cứ bình an vô sự? Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ cũng đã giải bày tâm sự cùng Chúa: vì Lời Đức Chúa mà ông bị sỉ nhục, và ông tự nhủ: không nhân danh Đức Chúa mà nói nữa, nhưng, Lời Đức Chúa vẫn cứ âm ĩ trong lòng khiến ông không thể nén lại được. Đây cũng chính là tâm tình của Đức Giêsu khi đối mặt với giờ của quyền lực tối tăm, Người cảm thấy tâm hồn xao xuyến và xin với Chúa Cha: Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng, cũng vì giờ này mà con đến.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện, chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, nên chúng ta luôn khao khát, vươn tới những gì thiện hảo, như vịnh gia, trong Thánh Vịnh 62 của bài Đáp Ca hôm nay đã thốt lên: Lạy Thiên Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Chúa. Chúa chính là niềm khao khát, trông mong của chúng ta, nên cũng chính Người sẽ soi lòng, mở trí cho chúng ta biết đâu là niềm hy vọng đích thực chúng ta phải hướng tới.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã cho chúng ta biết: chúng ta chỉ làm những điều xấu xa, tự sức mình chúng ta không thể làm được điều gì thiện hảo cả, nhưng, ngài cũng trấn an chúng ta: Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Người sẽ không bỏ rơi chúng ta. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô cho chúng ta biết: để tỏ lòng tin yêu, phó thác, trông cậy vào Chúa, chúng ta phải hiến dâng thân mình, để Chúa đổi mới tâm trí chúng ta, hầu chúng ta biết được thánh ý Chúa: cái gì là tốt, cái gì là thiện hảo, cái gì làm đẹp lòng Chúa.

Lòng tin yêu, phó thác và trông cậy vào Chúa được cụ thể hóa trong bài Tin Mừng hôm nay qua việc: Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Chúng ta trở nên thánh thiện, tốt lành, không phải bởi những việc làm hay những cố gắng của riêng chúng ta, nhưng là do bởi ân sủng của Chúa, Đấng luôn luôn đi bước trước. Ngay cả khát vọng được thanh tẩy cũng đến với chúng ta nhờ sự tuôn đổ và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được nên thánh cách nhưng không, bởi vì, không có gì đi trước việc nên thánh, không phải đức tin cũng không phải việc làm, mà chính là do ân sủng. Ân sủng Chúa trao ban thì vượt quá năng lực của trí năng và ý chí của chúng ta.

Những gì tốt đẹp nơi chúng ta đều là do sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta hân hoan sống tâm tình biết ơn về ân ban mà mình hoàn toàn bất xứng này. Ngày cuối đời, chúng ta sẽ ra trình diện trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng, tất cả những việc làm, mà chúng ta tưởng là tốt lành, thánh thiện, thì đều bị nhiễm uế trước mắt Chúa, bởi Người là Đấng tinh tuyền, tuyệt hảo, không chút bợn nhơ.

Không chấp nhận từ bỏ chính mình, không để cho mình được thanh luyện bằng cách vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Chúa, chúng ta sẽ chẳng thể nào làm được điều chi tốt đẹp. Cái tôi tự mãn của chúng ta chạm đến bất cứ thứ gì, thì liền lập tức biến mọi sự trở nên cái tối, cái tội, cái tồi; không ý thức mình là con bệnh, chúng ta không thể được Chúa chữa lành; không thừa nhận mình là tội nhân, chúng ta sẽ không thể được Chúa cứu độ. Chỉ một mình Chúa mới có thể làm cho chúng ta trở nên tốt lành, thánh thiện. Chúa đã dùng con đường khiêm nhường, tự hủy để cứu độ chúng ta, vì thế, chúng ta sẽ không có con đường nào khác, ngoài con đường khiêm hạ của Chúa. Tóm lại, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta được giữ gìn và phát triển, chúng ta phải hết lòng tin yêu, phó thác và trông cậy nơi Chúa, bởi vì, mọi sự tốt lành đều bởi do Chúa mà ra.

Về mục lục

THẬP GIÁ VÀ NGƯỜI MÔN ĐỆ

Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên

Thập giá là một dụng cụ hành hình dành cho những người bị lên án tử trong xã hội thời cổ xưa. Trong sách Đệ nhị luật, ông Môisen đã nói rằng những ai bị lên án tử và bị treo trên cây gỗ là đồ bị chúc dữ (x. Dnl 21,22-23). Các tác giả Tin Mừng kể với chúng ta về án tử của Chúa Giêsu và cái chết của Người trên thập giá. Khi Chúa bị đóng đinh trên cây gỗ, một số kỳ mục Do Thái và dân thành Giêrusalem không ngớt lời nhục mạ và thách thức Người. Chúa hiền lành và im lặng như con chiên bị đem đi giết. Kể từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cây thập giá đã mang một ý nghĩa mới. Từ một dụng cụ hành hình, nó đã trở thành biểu tượng của tình yêu và hy vọng. Từ một hình ảnh gợi lên sự chết chóc ghê rợn, nó đã trở thành một hình ảnh mang lại nghị lực và niềm tin.

Trong ngôn ngữ đời thường, mỗi khi gặp gian nan đau khổ, chúng ta thường nói: “Chúa gửi thập giá đến cho tôi”. Quan niệm này xem ra không phù hợp, vì bản tính của Chúa là Đấng tốt lành và là Cha giàu lòng thương xót. Bởi lẽ chẳng có người cha nào lại tạo ra đau khổ để bắt con cái mình phải chịu. Hơn nữa, trong Phúc Âm, các tác giả nói với chúng ta, chính con người đóng cây thập giá bằng gỗ rồi đặt trên vai Chúa và bắt Chúa vác đi. Cây thập giá gỗ ấy quá nặng, nên Chúa Giêsu bị ngã ba lần. Người cũng không thể vác cây gỗ này tới nơi chịu khổ hình, và quân lính đã bắt ông Simon người thành Cyrênê vác đỡ Chúa. Như vậy, hình khổ thập giá là do con người gây nên cho Chúa, và Chúa Giêsu sẵn lòng chấp nhận vì yêu mến con người. Và thế là, trong suốt cuộc sống con người, ở đâu cũng vậy, người ta đang tiếp tục tạo ra những cây thập giá đủ loại và bắt người khác phải vác đi. Cũng có những trường hợp người ta tự tạo thánh giá cho mình, rồi lại hằn học kêu trách Chúa, lại “đổ thừa” cho Chúa và trút hết trách nhiệm cho Ngài. Một người đi xe ngoài đường thiếu cẩn trọng hoặc uống bia rượu rồi gây tai nạn làm chết người, không thể đổ cho Chúa định hoặc bảo rằng đó là Chúa “gửi thập giá”; một người cha suốt ngày cờ bạc rượu chè không quan tâm đến gia đình, làm cho vợ con lâm cảnh đói khổ, không thể chép miệng nói rằng “do Chúa định”.

Chúa Giêsu đã vác thập giá lên đồi Canvê và chịu đóng đinh trên cây thập giá đó. Con đường thập giá Chúa đã đi qua là con đường của sự nhẫn nhục, hy sinh vì tình yêu nhân loại. Con Thiên Chúa không dùng một phương tiện khác nhẹ nhàng hơn để cứu độ con người, mà lại dùng thập giá với những nhục hình đau khổ, và như thế, những ai muốn đi theo và làm môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải đi trên con đường ấy, nhờ đó mà bản thân họ được tinh luyện, đồng thời họ góp phần nâng đỡ anh chị em. Chúa có thập giá của Chúa và mỗi người chúng ta có thập giá của mình. Con người không chào đời bằng nụ cười, nhưng bằng tiếng khóc, và rồi suốt cuộc đời họ là những trăn trở triền miên, những lo toan cuộc sống. Họ luôn phải đối diện với bao khó khăn trong đời. Hành trình của người môn đệ là hành trình thập giá: “Ai muốn theo Thày, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúa nhấn mạnh đến “thập giá mình”, có nghĩa là gánh nặng và trách nhiệm cá nhân của mỗi chúng ta, là điều không ai tránh khỏi trong kiếp người.

Thập giá là “định mệnh” chung cho những ai muốn dấn thân phục vụ cho vinh quang của Chúa và hạnh phúc của tha nhân. Ngôn sứ Giêrêmia vì trung thành truyền đạt giáo huấn của Chúa mà bị những người đương thời ghen ghét và hành hạ vu khống. Ông đã trở nên trò cười cho thiên hạ. Có những lúc ông chán nản định bỏ công việc Chúa trao, nhưng mỗi khi ông định từ bỏ sứ vụ, thì ông lại thấy đau khổ vô cùng. Nhiệm vụ ngôn sứ như một duyên nợ với ông, rất khó khăn nhưng không dễ chối từ. Gặp nhiều đau khổ và chống đối, ông vẫn say mê Chúa. Dầu có những lúc chán nản, ông vẫn trung thành với Ngài. Ngôn sứ Giêrêmia là hình ảnh Đức Giêsu chịu đau khổ (Bài đọc I).

Tuy nhiên, trong quan niệm chung của con người, thật không dễ dàng chấp nhận thập giá. Thánh Phêrô không thể hiểu và chấp nhận thập giá. Ông đã phản ứng trước lời tiên báo của Chúa về cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu. Trước đó, ông vừa tuyên xưng Đức tin vào sứ mạng thiên sai của Chúa và lời tuyên xưng này được Chúa khen ngợi. Ấy vậy mà khi nghe Chúa nói về khổ hình, ông vội can: “Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp chuyện ấy!”. Suy nghĩ của thánh Phêrô cũng là lối suy nghĩ của khá nhiều người tín hữu chúng ta. Họ chỉ thích tin và theo Chúa để được những điều may mắn. Họ chọn lựa những điều luật mà họ cho là phù hợp và không liên lụy đến quyền lợi cá nhân mình. Khi gặp phải những gian nan, họ “rửa tay” để không dính dáng đến mình. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Bài đọc II). Quả vậy, không có sự thờ phượng nào tốt đẹp cho bằng một cuộc sống thánh thiện, thể hiện qua đức mến Chúa yêu người.

Có nhiều người thời nay đề nghị không trưng bày Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá trong gia đình cũng như trong nhà thờ. Họ cho rằng hình ảnh này gợi lại sự hận thù và bạo lực. Tuy vậy, Giáo Hội trưng bày hình ảnh Đức Giêsu chịu khổ hình để giúp các tín hữu hiểu về tình thương bao là của Thiên Chúa thể hiện qua cái chết của Đức Giêsu. Qua thập giá, chúng ta học được bài học của lịch sử. Hơn nữa, hình ảnh Đức Giêsu trên thập giá là lời mời gọi hãy loại trừ bạo lực và hãy tôn trọng phẩm giá của con người. Bởi lẽ thập giá và Chúa Giêsu đau khổ vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo đói, nơi những trẻ em bất hạnh, những nạn nhân của kỳ thị và áp bức chiến tranh. Cùng chung tay xóa bớt sự nghèo đói, thất học, cùng bênh đỡ những người bị xúc phạm nhân phẩm, là vác thập giá cuộc đời để đi theo Đức Giêsu. Khi nhìn lên thập giá, mỗi chúng ta được mời gọi hãy cố gắng để đừng tạo ra thập giá cho những người đang sống xung quanh mình. Ý thức và thực hiện được những điều này, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao!

Sau cùng, đừng quên rằng thập giá chỉ mang tính nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá, nhưng Người đã sống lại vinh quang. Thập giá không tồn tại mãi mãi. Nếu biết đón nhận thập giá với tâm tình yêu mến và hy sinh của Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ được tôi luyện và nên thánh.

Về mục lục

ĐAU KHỔ VÀ PHẢI CHẾT

Jorathe Nắng Tím

Khi yêu ai, chúng ta không muốn người ấy phải lo lắng, đau khổ vì ta, nên ta thường cố giữ hết cho mình những phiền muộn, khó khăn, thất bại, đe dọa, như người cha dù biết mình mang bệnh nan y và qũy thời gian sống không còn bao lâu nhưng vẫn tỏ ra “như không có gì” để vợ con được bình an, hạnh phúc.

Đức Giêsu cũng không khác chúng ta. Ngài thương các môn đệ và biết các ông sẽ “sốc nặng”, nếu biết con đường Thương Khó Ngài sắp phải đi, và cuộc tử hình Ngài sẽ phải chịu,  cũng là con đường dành riêng cho những ai muốn đi theo Ngài.

Qủa thực, cho đến biến cố Phêrô tuyên xưng đức tin của mình cũng là niềm tin của Nhóm Mười Hai: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), Đức Giêsu vẫn chưa hé mở cho các ông biết: Ngài “sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21). Chẳng thế mà sau khi Phêrô tuyên tín: “Thầy là Đấng Kitô”, Đức Giêsu đã “cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô” (Mt 16,20), bởi không người nào, kể cả các môn đệ thuộc Nhóm Mười Hai đã được chuẩn bị  để sẵn sàng đón nhận sự thật rất đau lòng: Đức Giêsu là Đấng Kitô phải chịu đau khổ và phải chết, Đấng Kitô là người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa Giavê mà ngôn sứ Isaia đã báo trước: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6), một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì các môn đệ và đám đông mong đợi ở Đức Giêsu, Đấng Kitô ở thời điểm đó.

Điều này đã được minh chứng qua thái độ của Phêrô khi Đức Giêsu báo cho các ông lần thứ nhất cuộc thương khó Ngài sắp phải chịu: “Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”. Chuyện ấy tức chuyện bị bắt, bị tra tấn, bị giết chết ở Giêrusalem bởi kỳ mục, thượng tế, kinh sư; “chuyện ấy” là chuyện cực kỳ xui xẻo phải tránh, chuyện thất bại tang thương khi cơ đồ cứu thế vĩ đại và hoành tráng ưóc mơ từ bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ bẽ bàng, chuyện “tan đàn xẻ nghé” nếu Thầy bị bắt và bị giết, chuyện tiêu tan giấc mơ được ngồi bên trái bên phải trong vương quốc vinh hiển sắp đến của Thầy (x. Mt 20,20-23), chuyện “mất trắng” mọi sự mà “chẳng nên cơm cháo gì” suốt mấy năm đi theo Thầy.

Trước thái độ hốt hoảng can ngăn của Phêrô, Đức Giêsu đã quay lại bảo: “Xatan, lui lai đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).

“Lui lại đàng sau Thầy!” nghiã là anh hãy trở về đúng chỗ của anh là môn đệ Thầy, trở về vị trí của người muốn đi theo Thầy, mà không  cản trở Thánh Ý Thiên Chúa là lẽ sống của Thầy, vì đó là công việc của Xatan. “Lui lại đàng sau Thầy!”, Đức Giêsu nhắc Phêrô đòi hỏi quan trọng nhất ở người môn đệ là đứng sau Thầy và đi theo Thầy trên đường Thánh Giá. Ở đây, Đức Giêsu buộc lòng phải cho Phêrô và các môn đệ biết điều các ông không muốn, nhưng lại là điều Thiên Chúa muốn, đó là cùng Ngài đi qua đau khổ, và sự chết để đến phục sinh.

Thực vậy, không chỉ Phêrô và các môn đệ thuộc Nhóm Mười Hai đã “sốc nặng” khi nghe Đức Giêsu tiên báo con đường Thương Khó phải đi qua để đến ngày sống lại, chúng ta cũng sợ hãi lắm trước  những đau khổ, thử thách, và nước mắt, máu và mồ hôi cũng đẫm ướt cuộc đời chúng ta, như Đức Giêsu đã xin Chúa Cha cất chén đắng sắp phải uống cho Ngài trong vườn Cây Dầu trước giờ bị bắt.

Vì thế, không dễ đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa, khi Thánh Ý hoàn toàn trái ngược  ý ta; không đơn giản lên đường Thương Khó, vì đường thương đau và khó nhọc chẳng bao giờ hấp dẫn bước chân người đời; không nhẹ nhàng trải bước trên đường Thánh Giá, vì Thánh Giá thì trái ý, ngược dòng, sần sùi, gai góc, nặng nề, khó đi, khó vác, nên nếu không để cho Thiên Chúa quyến rũ, không để Thiên Chúa mạnh hơn và chiến thắng (x. Gr 20,7), chúng ta không thể bước theo chân Ngài, không thể “vác thập giá mình mà đi theo Ngài” (Mt 10,38), cũng như nếu không để “lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt”, người môn đệ sẽ không muốn nghĩ đến Thiên Chúa, “cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa” (Gr 20,9).

Xin Chúa ban cho chúng con ơn đổi mới tâm hồn, “hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2), để “suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài…  Lậy Thiên Chúa của con, Ngài là Chúa con thờ” (Tv 62,5.1)

Về mục lục

CON ĐƯỜNG NÀO CHÚA ĐÃ ĐI

 Lm. Jos Tạ duy Tuyền

Không có thành công nào tự đến mà không phải đánh đổi bằng sự cố gắng, kiên trì thậm chí là những thất bại, mất mát liên tiếp rồi mới đạt được thành công.

Thành công chính là thành quả của nỗ lực và phấn đấu, nên có ai đó nói rằng: “Bạn nên nhớ gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi, gieo hạt hành vi, thu hoạch thói quen, gieo hạt thói quen, thu hoạch tính cách, gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh.

Ở đời là vậy. Gieo gì gặt ấy. Không lao động thì đừng mong hưởng thụ. Tuy có nhiều người “ngồi nhà mát ăn bát vàng” của những cán bộ tham nhũng hay những người làm ăn phi pháp. Cái họ có cũng mong manh đúng như tên gọi của cải là phù du. Có mấy quan tham cuối đời ngồi yên hưởng thụ? Có mấy cô chân dài sống mãi trong nhung lụa?  Chính lúc này người ta bàn tán nhiều về đường công danh của Chung Con lên rất nhanh mà xuống cũng không phanh?  Rồi rất nhiều cô chân dài bán hoa hàng dollar cũng vướng vào lao lý? . ..

Đúng như ai đó đã từng nói: “người thất bại, là người lựa chọn ở trong vùng thoải mái; còn người thành công đều bắt đầu với chuyện khó và thành công nhờ kiên trì”.

Con đường Chúa Giêsu đã đi không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang. Đó là con đường hẹp và đầy chông gai. Con đường từ bỏ hằng ngày. Từ bỏ Thiên Tính của mình để hòa nhập với khối đông của nhân loại. Từ bỏ quyền lợi của mình để phục vụ lợi ích nhân loại. Từ bỏ những tiện nghi vật chất để sống rầy đây mai đó, để thi ân giáng phúc cho tha nhân. Đó là con đường Ngài mời gọi chúng ta. Hãy từ bỏ lòng tự cao tự đại để sống hòa đồng với anh em. Hãy từ bỏ lòng tham của danh lợi thú để sống thanh khiết và công bình bác ái với tha nhân. Từ bỏ đòi hỏi hy sinh. Hy sinh bản thân để đem lại niềm vui cho tha nhân. Hy sinh thời giờ để phục vụ anh chị em chung quanh. Từ bỏ và hy sinh không làm cho ta bé nhỏ đi nhưng được lớn lên và trưởng thành hơn. Một người trưởng thành là một người biết hy sinh và nhường nhịn cho người nhỏ hơn. Một người được gọi là trưởng thành là người dám lãnh lấy trách nhiệm với gia đình và với xã hội. Giống như một đứa bé mãi mãi chỉ là đứa trẻ khi nó vẫn ích kỷ, thích giành giật của anh của em, chỉ khi nào nó biết nhường nhịn cho anh em thì lúc đó chúng ta mới nói nó đã trưởng thành.

Thế nên, sợ hãi đau khổ là sợ hãi trách nhiệm. Trốn chạy đau khổ là trốn tránh trách nhiệm. Kẻ sợ hãi trách nhiệm đó là người vô dụng, và người trốn tránh trách nhiệm chỉ là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Là người kytô hữu, Chúa mời gọi chúng ta vác lấy thập giá hằng ngày của mình mà theo Chúa. Thập giá ở đây là chính bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Người chồng và người vợ phải có bổn phận và trách nhiệm quan tâm, lo lắng và đem lại hạnh phúc cho nhau. Người cha và người mẹ phải có bổn phận và trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Con cái phải có bổn phận thảo hiếu, kính yêu và vâng lời cha mẹ, đồng thời cũng biết chia sẻ trách nhiệm với gia đình trong khả năng và sức lực của mình.

Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương bắt chước Chúa luôn can đảm đón nhận thập giá của bổn phận hằng ngày đối với Chúa và tha nhân. Cho dẫu có chịu nhiều thiệt thòi mất mát khi phải chu toàn bổn phận với Chúa và tha nhân, vì “được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào ích gì? Amen

Về mục lục

ĐỪNG CẢN LỐI THẦY

Bông hồng nhỏ

   Đã bao lần ta cảm nhận thật rõ ràng và ngày càng mãnh liệt một khát khao thánh thiện nơi tâm hồn ta: được trở thành môn đệ của Thầy Giêsu. Đó là một ước muốn tốt đẹp, vì theo Chúa thì còn gì hạnh phúc hơn. Người là Thiên Chúa của tình yêu và là con đường dẫn ta đến sự sống thật. Hôm nay, Thầy Giêsu cho ta biết: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo” (Mt 16, 24). Người chỉ rõ cho ta biết theo Chúa thì cần phải làm gì: một là phải từ bỏ mình, hai là phải vác thập giá mình mà theo. Cả hai điều ấy thật quá nghịch lý đối với bản tính tự nhiên và xu hướng thời đại có phải không? Nhưng đó là con đường mà Thầy Giêsu muốn đến với ta. Thế nhưng trớ trêu thay, đã bao lần, ta cản lối của Thầy.

 Ở đời, có ai muốn phải từ bỏ điều mình yêu quý đâu; có ai muốn phải mang lấy đau khổ đâu! Theo Chúa là đi trên con đường hẹp, con đường từ bỏ chính cái tôi là cái mà mình muốn giữ lại nhất; chấp nhận vác lấy thập giá mình, thập giá đến từ những gian nan thử thách trong đời sống, những đau khổ ập đến trong đời là những điều ai cũng muốn chối bỏ. Sự thường, ai cũng thích đi trên con đường rộng rãi, thênh thang, chẳng ai muốn đi trên đường hẹp, có ai muốn mình phải vất vả mang vác cồng kềnh đâu. Ai cũng muốn cho mình được hưởng sung sướng cuộc đời. Theo Chúa quả là một nghịch lý, vì nó đòi buộc ta phải chết đi cho những gì con người thường thích gắn bó: bản tính tự nhiên và lý trí người đời (x. Bức tâm thư của Đức Cha Lambert de la Motte-Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá). Được Chúa Cha mặc khải, ông Phêrô đã tuyên xưng Thầy mình là Con Thiên Chúa hằng sống (x. Mt 16, 16). Ông được Thầy khen trước mặc anh em. Vinh dự thay! Rồi ngay khi Thầy vừa tỏ cho các ông biết con đường Thầy sẽ đi, Thầy sẽ bước vào cuộc Thương Khó như ý Chúa Cha đã định thì vì thương Thầy, không muốn Thầy phải đau khổ rồi chết, không muốn nhìn thấy một kết cục bi thảm như thế, ông đã mạnh dạn kéo riêng Thầy ra mà trách: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 26). Ông đã thương Thầy theo kiểu người ta thường làm cho nhau: Thầy ơi, nguy hiểm lắm! Xin Thầy đừng đi vào con đường ấy. Nếu Thiên Chúa vẫn để Thầy Giêsu gặp phải tất cả những chuyện như Thầy đã báo thì không thể chấp nhận rằng là Thiên Chúa thương Thầy? Chỉ vì thương Thầy như con tim và lý trí của con người tự nhiên mách bảo, ông đã nhận ngay thái độ phản kháng mãnh liệt của Thầy. Thầy nặng lời quở trách: “Xa tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người” (Mt 16, 23). Tất cả các anh em đều nghe Thầy nặng lời trách ông. Được Thầy sửa dạy là được Thầy thương yêu. Ông đã không hành động theo sự thúc đẩy của thần khí Thiên Chúa, do đó ông trở thành kẻ cản lối Thầy thay vì là người thức tỉnh Thầy. Ông mới là người phải đi theo sự dẫn dắt của Thầy. Thầy dạy dỗ các môn đệ qua chính chọn lựa của mình,  một chọn lựa vừa rất mạnh mẽ, vừa rất dứt khoát: Yêu mến Thiên Chúa là thi hành thánh ý Người.

Đã bao giờ ta cảm nhận được Thiên Chúa đang hài lòng về mình không? Chính khi ta can đảm đón nhận tất cả những gian nan, khốn khó, những trái ý trong cuộc đời với lòng nhẫn nại và khiêm tốn; biết phó thác tất cả trong bàn tay quan phòng của Chúa, chỉ muốn tìm kiếm thánh ý Chúa chứ không tìm ý mình, ta sẽ cảm nhận được tiếng Chúa thầm thĩ trong tâm hồn. Người đổ vào lòng ta nguồn suối mát của bình an ngay giữa những lúc ta đau khổ. Người sẽ ban cho ta đủ sức để vác lấy thập giá mình mà theo Chúa. Tự vấn lòng mình, ta nhận ra những lần ta cản bước Thầy. Thầy muốn bước vào cuộc đời ta ngang qua những đau khổ đang ập đến với ta, Thầy muốn chia sẻ với ta những yếu đuối của phận người nhưng khi đau khổ vừa đến, ta đã không thể đón nhận được. Có những lần vì tự ái, kiêu căng, tự phụ, ích kỷ, hẹp hỏi, ghen ghét, đố kỵ, và nhất là vì kiêu ngạo, ta từ chối đón nhận thập giá đời mình, không chịu bỏ mình để theo Chúa. Ta đang cản lối Thầy mà ta không ý thức. Đi đường, nếu bị ai đó cản lối, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chẳng ai thích mình bị cản lối bao giờ. Có lẽ cũng chẳng có ai thích trở thành kẻ cản lối người khác. Có chăng, ai đó cố tình trở thành kẻ cản lối vì họ không muốn cho người mình ghét đi đến đích. Nếu đã cố tình cản lối, họ tự biến mình thành người hẹp hòi, ích kỷ. Ta đâu muốn trở thành kẻ cản lối Đấng mình yêu thương.

Lạy Chúa! Con mang thân phận làm người và cũng như bao người, con muốn có người bạn đồng hành. Đường càng gian nan càng cần có người bạn đồng hành. Xin Chúa đồng hành với con trên bước đường theo Chúa, và hãy cho con cảm nhận tình thương Chúa đang quan phòng đỡ nâng, và cũng hãy sửa dạy con, nếu con đang cản lối Chúa. Con chỉ khao khát được đẹp lòng Chúa thôi. Amen.

Về mục lục

ĐI THEO MỘT NGƯỜI

Anna Cỏ may

Để giúp các trò đạt tới điều mình mong muốn, thầy cô hỏi học sinh, sinh viên: “Có ai muốn học thêm môn học nào đó nữa không?” Mỗi học sinh, sinh viên tự do chọn lựa và đưa ra câu trả lời cho mình. Sự tự do chọn lựa đó chỉ diễn ra trong khoảng thời điểm nhất định, và phải lựa chọn mãi để giúp đạt đến cùng đích của cuộc đời.

Tin Mừng Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu mời gọi các môn đệ đi theo mình. Theo Chúa cũng có điều kiện, người môn đệ phải hoàn thành trách nhiệm của một người theo Chúa. Họ được tự do chọn theo Ngài hay từ chối. Ngài nói: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Đi theo Chúa không chỉ trong một thời gian vắn vỏi nhưng liên tục, tiệm tiến và suốt đời. Theo Chúa là phó thác, tin tưởng vào Ngài, nói những gì Ngài nói, làm những gì Ngài làm và đi những nơi Ngài đến. Ông Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa” (x. Mt 16,16). Sau đó, ông lại là người cản lối đi của Thầy (x Mt 16,22). Ông đi theo Thầy nhưng lại muốn Thầy thực hiện theo ý mình. Vậy từ bỏ mình là từ bỏ cái gì và vác thập giá mình là vác những gì?

Quả thực, việc từ bỏ mình không phải là chuyện dễ thực hiện, vì sự từ bỏ mà Đức Giêsu nói không chỉ dừng ở của cải, nhưng là từ bỏ những liên hệ mật thiết như gia đình (x. Lc 14,26). Ngoài ra, người theo Chúa phải từ bỏ cả những điều kiện của con người thuần túy tự nhiên với những mơ mộng, bản năng ham sống, thích địa vị, danh dự, … Có khi, họ phải từ bỏ cả những gì được xem là tốt như trí thông minh hay những ơn Chúa ban, nếu đó là điều họ nhận thấy Chúa đang mời gọi họ. Để từ đó, người môn đệ đi theo Chúa cách trọn vẹn hơn và chọn Đức Giêsu là chủ trong mọi hoạt động của người môn đệ.

Tưởng chừng từ bỏ mọi sự, người môn đệ sẽ theo Thầy cách nhẹ nhàng hơn, nhưng Đức Giêsu lại mời gọi người môn đệ hãy vác thập giá mình mà đi theo Ngài. Thập giá của mình chính là những hy sinh, những đòi hỏi nơi con người cũ, những yếu đuối, những giới hạn, những đau khổ xảy ra trong ngày sống và những ý muốn xác thịt của người môn đệ. Có thể nói, thập giá của người môn đệ luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Không chỉ riêng những người đi theo Chúa để làm môn đệ mới phải từ bỏ và vác thập giá mình theo Chúa, ngay cả những người theo Chúa trên đường đi giữa trần gian với những nhiệm vụ thuộc gia đình, xã hội, Giáo Hội  cũng phải từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Như vậy, tất cả mọi người đều đi theo Chúa, nhưng việc từ bỏ và vác thập giá của mỗi người khác nhau trong bậc sống của mình. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và cùng giúp nhau biết chọn lựa cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo trên con đường theo Chúa.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con đi theo Ngài trong con đường bậc sống của mình. Xin cho chúng con sẵn sàng từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con biết để Chúa xức dầu trên đầu mình thứ dầu bác ái, khắc lên mình tấm áo của lòng quả quyết theo Chúa và mang vào đôi chân tình yêu mà theo Chúa mỗi ngày. Amen.

Về mục lục

CON ĐƯỜNG THEO THẦY

Maria Phạm Anh

Trong con đường học vấn thời xưa, người ta thường nói: muốn học chữ phải mang “cơm nắm” đến nhà thầy, để ở chung với thầy, nhờ đó mà được học hỏi. Các môn đệ khi xưa cũng vậy, sau một thời gian theo Thầy Giêsu, hôm nay, Thầy đã tỏ cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta về con đường, kế hoạch và cách thức đạt tới vinh quang trong Nước Trời, hạnh phúc viên mãn ở Thiên Chúa. Đó là điều mà con người hằng khao khát đạt tới. Vậy con đường ấy là gì? Làm sao để có thể bước đi trên con đường ấy?

Chúng ta thấy rạo rực, bừng cháy trong lòng mỗi khi nghe bài hát: Đường thập giá, của nhạc sĩ Giang Ân: “Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua một con đường mang tên thập giá …”. Con đường mà bất cứ người tín hữu nào cũng đi qua đó là con đường mà chính Đức Giêsu đã đi: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Mt 16, 21). Cũng giống như ông Phêrô, chúng ta không muốn bước vào con đường ấy, vì, đó không phải là những điều con người muốn đón nhận. Bởi trong con người tự nhiên, ai cũng muốn phải là sự nhàn hạ, những vinh quang lợi lộc trần thế chứ! Nhưng trong con đường thập giá ấy luôn phản chiếu ánh sáng vinh quang huyền diệu, vì cuối con đường là thập giá có Đấng là Ánh Sáng đang dang tay ôm trọn cả nhân loại nằm trên đó. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ mà chẳng có chi ngăn cản chúng ta chạy đến cùng Đấng ấy. Kinh nghiệm của tiên tri Giêrêmia: “Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: “ Tôi sẽ không nghĩ đến Người cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa cháy bùng trong tim” (Gr 20, 8-9). Thật vậy, chính sức mạnh và tình yêu của Chúa ở trong chúng ta đã thúc giục chúng ta tiến tới đích là chính Chúa, và bước đi theo con đường Chúa đã đi dù con đường ấy “mang tên thập giá”. Nhờ đó, chúng ta cũng sẽ đi tới đích là vinh quang Nước Trời, nơi đó Thiên Chúa đang dang tay đón chờ chúng ta.

Con đường ấy chẳng dễ đi chút nào! Và, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách để bước đi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16, 24). Từ bỏ mình phải chăng là không nhìn nhận sự hiện hữu của bản thân, hay để mặc muốn ra sao cũng được? Từ bỏ mình chính là để được Chúa biến đổi: “Anh em đừng có rập khuôn theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12, 2). Từ bỏ mình là chúng ta không mong muốn hay đòi hỏi, hoặc toan tính thành công theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng là muốn thực thi ý Chúa, làm đẹp lòng Người. Chẳng hạn, tôi muốn hơn người khác về: sự giàu sang, công việc có quyền điều hành người khác, chức vụ, … Nhưng những thứ ấy có mang lại cho chúng ta hạnh phúc thực sự? Chúng ta không theo đuổi bằng con đường bất chính để đạt được những thứ ấy đó là từ bỏ mình. Hay với bệnh tật đang xảy đến trong con người chúng ta, chúng ta đón nhận với tâm tình vui tươi, phó thác tất cả trong bàn tay uy quyền của Chúa, đó là sự từ bỏ mình. Chúng ta hãy mở lòng để được Chúa biến đổi. Thực ra, làm được những điều nấy quả là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ với chính bản thân chúng ta. Khi ấy là những lúc chúng ta cùng vác thập giá với Đức Kitô, và cùng vác với anh chị em chúng ta tiến lên đồi Canvê, để cùng tham dự vào chương trình cứu độ và được Phục Sinh với Người.

Lạy Chúa Giêsu, con khám phá ra con đường theo Chúa không phải là con đường vinh quang trần thế, nhưng là con đường Thập giá. Dù thế, con vẫn muốn bước theo Người, bởi chỉ nơi Người con mới tìm thấy nguồn sống và hạnh phúc đích thực. Để bước đi con đường ấy, xin Chúa dạy con bỏ mình hằng ngày để được Chúa biến đổi và được cùng vác thập giá với Chúa và với nhũng anh chị em con. Xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho chúng con.Amen.

Về mục lục

NGƯỜI PHẢI CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ

Maria Nguyễn Huệ

Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiểu đổi mới, khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, có những điều tưởng như vượt sức, nhưng con người vẫn khám phá ra. Chẳng hạn, con người có thể xâm nhập vào các hành tinh trong hệ Mặt Trời, hay xuống tận đáy đại dương để trải nghiệm. Thật kỳ diệu! Tuy vậy, con người vẫn không ngừng phải đối diện với một điều mà con người vẫn luôn muốn gạt bỏ, đó là đau khổ. Vậy đau khổ có ý nghĩa gì không? Chúng ta phải làm gì với những đau khổ đang xảy ra trong cuộc sống này? Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta về những thắc mắc ấy qua bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, rồi ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” ( Mt 16, 21). Đối diện với đau khổ là cách thế mà Chúa Giêsu đã hoàn thành để thực hiện sự mạng cứu độ nhân loại. Người không kêu trách hay trốn tránh nhưng Người thực hiện với một tình yêu dành cho Thiên Chúa và nhân loại, qua sự vâng phục Thánh ý Cha. Chúng ta cùng tìm hiểu về lời mặc khải mà Người đã tỏ lộ cho các môn đệ thân tín: “ Người phải chịu”. “ Người phải chịu” không phải là đón nhận một cách bất lực, nhưng với lòng tự nguyện. “ Người phải chịu” để Người xác tín vào sứ mạng của Người khi đến trần gian này, dù trong đau khổ nhưng Người thổ lộ cho chúng ta thấy rõ thánh ý, quyền năng và tình yêu diệu huyền của Thiên Chúa dành cho loài người. “Người là Con Thiên Chúa hằng sống” chẳng lẽ Người không có đủ quyền năng để thoát khỏi mọi đau khổ? Nhưng Người đã chịu nhiều đau khổ bởi Người tôn trọng tự do của con người, của những kẻ làm hại Người. Người đã chịu đau khổ để muốn nói với chúng ta giá trị của những đau khổ không phải là sức mạnh để hủy diệt, nhưng là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu. Đó là sức mạnh đang tiềm ẩn bên trong chúng ta.

Trong chúng ta ít hay nhiều đã có những trải nghiệm về đau khổ. Có nhiều người đã vượt qua và xem đó như là sức bật cho ta tiến bước. Nhưng cũng có biết bao người vì sợ hãi và chưa dám đối diện, nên đã đi đến tuyệt vọng. Khi nhìn vào trong từng thay đổi của thế giới, trong chúng ta, ai cũng muốn mình sẽ trở nên hữu ích cho thế giới này, và điều cần làm là vượt qua những khó khăn, đau khổ. Chúa Giêsu đã chịu nhiều đau khổ để trở nên gương mẫu cho chúng ta. Điều chúng ta có thể thực hiện là đón nhận tất cả để cùng với Chúa Giêsu trở nên Hy Lễ Tình Yêu dâng lên  Thiên Chúa Cha. Và, khi chúng ta chịu lấy những đau khổ là khi chúng ta chia sẻ gánh nặng cho nhau, thông cảm và hiểu cho những yếu đuối, đau khổ của tha nhân. Chịu đau khổ là cơ hội để chúng ta diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh chị em mình. Đồng thời, chúng ta luôn xác tín, qua đau khổ, chúng ta được thông phần vào sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu và Người luôn có cách để biến những đau khổ ấy trở nên niềm vui, hạnh phúc, như Thánh Phao lô đã xác quyết: “ tất cả đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28).

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã dùng sự đau khổ để tôi luyện tình yêu và đức tin của con. Chúa biết con yếu đuối và con rất cần sự hiện diện của Chúa nâng đỡ và cùng đồng hành với con. Con xin dâng lên Chúa thế giới. Một thế giới biết bao kỳ công tuyệt mỹ, nhưng cũng đầy dẫy sự đau khổ. Đồng thời, con xin Chúa thương xót và ban ơn giúp sức cho hết thảy những ai đang gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống này. Để chúng con biết đón nhận những khó khăn đó với thái độ vui tươi và  hạnh phúc mà ca tụng tôn vinh Chúa luôn mãi. Amen.

Về mục lục

THEO LÀ CHẤP NHẬN TỪ BỎ

Thiên San

Sau khi tông đồ Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết về cuộc Thương Khó của Người. Cũng liền sau đó, Người không ngần ngại tỏ cho các ông biết những điều kiện phải có để theo Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Chúng ta đang sống trong một xã hội không ngừng phát triển, con người càng chú trọng để phát triển chất lượng cuộc sống, đặc biệt chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao. Phải chăng thông điệp mà Đức Giêsu mạc khải và mời gọi hôm nay đã quá xưa so với thời đại “4.0” của chúng ta? Trong khi mọi người tìm đủ mọi cách để khẳng định mình và hưởng thụ một cuộc sống sung túc, Đức Giêsu lại mời gọi những kẻ muốn theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thật là một thách đố! Sống trên đời, ai chẳng muốn sống sung sướng, do vậy, họ tìm ra những phương thế để thoát nghèo, thoát khổ. Khi nhìn “đời là bể khổ”, Đức Phật đã chỉ cho các đồ đệ của mình và những ai muốn thoát khổ bằng cách diệt dục. Còn Đức Giêsu không dạy chúng ta cách thoát khổ như Đức Phật, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đón nhận và dùng chính những điều đó như những phương thế để đạt được sự sống đời đời. Thực ra, lời mời gọi hơn hai ngàn năm của Đức Giêsu không hề lỗi thời nhưng rất thiết thực với xã hội chúng ta hôm nay.

Trong hành trình leo núi, khi muốn chinh phục một ngọn núi cao, chúng ta mang quá nhiều hành lý thì thật khó để đạt đến đích. Bởi những hành lý ta mang theo làm cho việc di chuyển thêm khó khăn, mệt mỏi. Do vậy, ta phải chấp nhận bỏ bớt những gì không cần thiết. Việc theo Chúa của người môn đệ cũng vậy, nếu ta mang theo một cái tôi quá cồng kềnh, nó làm cho ta càng khó khăn hơn khi bước vào “con đường hẹp” của Tin Mừng. Nó cũng là “đất ở của tội lỗi” trong ta. “Từ bỏ chính mình” là từ bỏ cái tôi cồng kềnh, diệt trừ “đất ở của tội lỗi”. Khi ấy, ta sẽ có được một cái tôi thanh thoát, nhẹ nhàng để có thể bước chân vào “con đường hẹp”.Trong thực tế, không phải cái gì ta cũng có thể bỏ được, có những cái đã trở thành một phần làm nên con người ta, nếu bỏ đi, nó sẽ làm ta tổn thương. Bởi thế, Đức Giêsu không đơn thuần mời gọi ta từ bỏ không không, nhưng Ngài còn mời gọi ta “vác thập giá mình” mà theo Ngài. Khi không bỏ được, ta buộc phải vác. Vác thập giá mình tức là đón nhận chính con người yếu đuối của ta.

Việc từ bỏ phải đi đôi với việc đón nhận. Khi theo Chúa, người môn đệ vừa phải chấp nhận những cắt tỉa, chấp nhận bỏ mình, bỏ ý riêng, quan điểm, tội lỗi; đồng thời, phải khiêm tốn đón nhận con người thật của mình. Sẽ rất khó cho ta trong việc từ bỏ chính mình cũng như việc vác thập giá mình nếu ta không thật sự muốn trở thành môn đệ của Chúa. Trong cuốn “Con thuộc về Chúa” do nhóm Linh thao Esperanti Việt Nam có viết: “Theo Chúa Giêsu là chấp nhận trọn vẹn con đường và phương pháp của Ngài. Cần phải chấp nhận gian khổ, cực nhọc, thấp kém, nghèo khó như một yếu tố của việc theo Ngài. Chọn Đức Giêsu là chọn luôn cả thập giá”. Hoặc như Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá đã đưa ra một linh đạo cho các nữ tu của ngài: “Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”. Không chỉ có chúng ta mới đi theo con đường mà Đức Giêsu mời gọi, các thánh, các Đấng Sáng lập cũng đã trải qua kinh nghiệm của thập giá. Vậy chúng ta là những người sẽ tiếp tục đi theo Chúa trên con đường thập giá, vì biết rằng phần thưởng dành cho chúng ta đang ở phía trước, có qua thập giá mới đến vinh quang. Nhưng để đón nhận và vác thập giá mỗi ngày để theo Đức Giêsu chúng ta không thể không nhờ đến ơn của Ngài. Vì thế chúng phải bám vào Ngài để Ngài ban ơn cho chúng ta chu toàn thập giá đời mình trong vui tươi và hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh, Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu cuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn sàng và can đảm bước đi trên con đường thập giá trong cuộc đời mỗi người chúng con. Để nhờ biết đón nhận sự từ bỏ chính mình cùng vác thập giá mình theo Chúa, chúng con được cùng Chúa vui hưởng vinh phúc đời sau. Nhất là xin cho chúng con thật tâm muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Về mục lục

THEO CHÚA PHẢI TỪ BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ

Lm Trần Bình Trọng

 Ðọc báo chí hay coi tin tức truyền hình hằng ngày, người ta thấy đầy dẫy những câu chuyện tang thương, những cảnh khổ đau, buồn tủi của loài người. Mặc dầu loài người cố thoát khỏi đau khổ, đau khổ vẫn đến với loài người.

Phúc âm hôm nay, cũng như Phúc âm Chúa nhật 24 Năm Phụng vụ B theo thánh Marcô, và Phúc âm Chúa nhật 12 Năm Phụng vụ C theo thánh Luca có nội dung và lời lẽ giống nhau hầu như đồng nhất. Trong cả ba Phúc âm nhất lãm, Ðức Giêsu bầy tỏ cho thánh Phêrô và các tông đồ thấy điều nghịch lý của Kitô giáo. Chúa đến làm đảo ngược những giá trị của loài người. Phúc âm mang ý nghĩa đối nghịch với những ai muốn biến đạo Kitô giáo thành chủ nghĩa nhân bản. Kitô giáo không phải là đạo sống theo sở thích cá nhân và tìm thoả mãn tính ích kỷ. Ðể nhấn mạnh và bàn sâu rộng về mỗi ý tưởng của lời Chúa, vào Chúa nhật 24 Năm Phụng vụ B, ta sẽ suy niệm về ý nghĩa lời Chúa: Qua đau khổ để được tới vinh quang phục sinh (Mc 8:31). Sang Chúa nhật 12 Năm Phụng vụ C, ta sẽ suy niệm về lời Chúa: Ai liều mạng sống vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống mình (Lc 9:24).

Hôm nay ta cùng suy niệm về lời Ngài: Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (Mt 16:24). Từ bỏ chính mình, vác thập giá là điều kiện để làm môn đệ Chúa. Người ta không thể theo Chúa mà không từ bỏ. Vậy từ bỏ chính mình có nghĩa là gì? Ðứng trước những lựa chọn, người ta không thể chọn hết. Chọn vật này thì phải bỏ vật kia. Từ bỏ chính mình là từ bỏ ý riêng, từ bỏ những xu hướng cá nhân và từ bỏ cái tôi. Từ bỏ cái tôi để Chúa có thể vào nhà mình. Khi cái tôi lớn quá thì không còn chỗ cho Chúa vào. Từ bỏ mình để Chúa được tăng trưởng như thánh Gioan tiền hô đã đề xướng: Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi (Ga 3:30).

Từ bỏ mình để có thể vác thập giá. Nếu không từ bỏ thì không thể vác thập giá. Vậy vác  thập giá mình có nghĩa là gì? Vác thập giá là chấp nhận những thiệt thòi, những giới hạn  vì yêu mến Chúa. Có một câu hỏi mà người mang vác thánh giá thường thắc mắc là câu hỏi tại sao? Tại sao Chúa gửi thánh giá đến cho tôi và gia đình tôi? Ða số loài người, trừ trẻ nhỏ, phải mang những thánh giá của bệnh tật, đau khổ phần xác hay phần hồn, thánh giá của cảnh lo âu, sợ hãi, cô đơn, tẩy chay, thất vọng, thánh giá của cảnh gia đình đổ vỡ, chia ly, phân tán. Có những người phải mang vác thánh giá kéo dài suốt cả cuộc sống. Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy vị ngôn sứ phải rơi lệ khi thành Giêrusalem thất thủ, và dân chúng phải rơi vào cảnh lưu đầy. Mặc dầu bị dân chúng tẩy chay và chống đối vì thái độ chủ bại, vị ngôn sứ vẫn trung thành với sứ mạng..

Hôn nhân là để vợ chồng nâng đỡ nhau về đời sống vật chất và tình cảm và để tạo lập đời sống gia đình. Tuy nhiên đời sống vợ chồng cũng có thể là thánh giá cho nhau vì phải chịu đựng những tính tình khác biệt, những nết xấu của nhau, cách ăn uống khác nhau, lối ngủ nghỉ cũng có thể khác biệt. Khi cần ngủ mà một người cứ thức mở nhạc ầm ĩ, hoặc ngủ mà ngáy khò khò thì cũng là gánh nặng cho người kia. Ðời sống chung của bậc tu trì nhằm mục đích để khuyến khích nhau trong lí tưởng, nhưng cũng có thể là thánh giá cho nhau. Chuyện kể lại là khi ngồi giặt quần áo, một chị dòng bạn cứ làm bắn bọt xà bông vào quần áo chị Têrêsa. Thánh nữ Têrêsa đã biết học để chịu đựng, coi bọt xà bông như những cánh hoa hồng thiêng dâng lên Chúa vì yêu mến Chúa.

Chúa không bảo ta đi tìm đau khổ và thánh giá. Chúa chỉ bảo ta vác thập giá của mình. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khi người ta tự chuốc lấy đau khổ thánh giá cho mình. Người ta phải mang đau khổ thánh giá vì nghiện ngập, hút sách, không biết giữ gìn sức khoẻ hay không biết kiêng cữ. Người ta phải chịu cảnh thánh giá tù đầy vì không tôn trọng luật pháp. Người ta phải chịu đau khổ thánh giá về tâm linh, về tình cảm vì tạo ra những mối tình ngang trái, tạm bợ. Và khi phải cắt đứt những mối tình tạm bợ và ngang trái, người ta sẽ bị héo hắt tâm can.

Bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho thấy vị ngôn sứ phải rơi lệ khi thành Giêrusalem thất thủ, và dân chúng phải rơi vào cảnh lưu đầy. Mặc dầu bị dân chúng tẩy chay và chống đối vì thái độ chủ bại, vị ngôn sứ vẫn trung thành với sứ mạng.. Ðức tin vào Chúa không bảo đảm cho ta một đời sống miễn trừ khỏi đau khổ thánh giá hay khỏi những khủng hoảng và trắc trở của cuộc sống. Như vậy thì người có đức tin hay không có đức tin cũng có thể phải mang vác thánh giá. Ðiều khác biệt ở đây là: người có đức tin thì có Chúa là bạn đồng hành trên đường đau khổ thánh giá. Người có đức tin chịu đau khổ, vác thánh giá vì lòng yêu mến Chúa để chia sẻ thánh giá khổ nạn của Chúa hầu được tham dự vào cuộc phục sinh với Người. Do đó thánh Gioan Newman đặt bút viết: Thập giá Chúa Kitô khiến cho những giá trị nhân bản phải được xét lại bằng cách bầy tỏ một tình yêu mạnh đến nỗi đã san bằng hố sâu giữa sự sống và chết.

Lời nguyện xin cho được biết tử bỏ mình, vác thập giá:

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ đội ơn Chúa

đã đến chịu khổ hình thập giá vì tội lỗi loài người.

Xin tha thứ những lần con phàn nàn kêu trách Chúa

vì những đau khổ thánh giá con phải mang vác.

Xin ban ơn nhẫn nại để con biết từ bỏ mình, vác thánh giá.

Xin Chúa là sức mạnh và là niềm an ủi

khi con phải mang vác thánh giá của cuộc sống.

Xin dạy con thánh giá là dụng cụ biến đổi ở  đời này

và là dụng cụ cứu rỗi đời sau. Amen.

Về mục lục

THEO CHÚA

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Câu kết bài Tin Mừng tuần trước: “Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô”, thật ngạc nhiên! Sau khi Chúa chuẩn nhận lời tuyên xưng của thánh Phêrô, Chúa lại cấm công khai điều ấy.Tại sao? Thánh Matthêu không trực tiếp trả lời, nhưng kể tiếp “Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Chúa bắt đầu một “chương mới” trong việc dạy dỗ các môn đệ. Bấy lâu nay, các ông chỉ thấy Chúa rao giảng và chữa lành, được đám đông tôn kính. Nay các ông đã nhận ra “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa” thì “từ lúc đó Chúa bắt đầu tỏ” cho các ông biết con đường Chúa phải trải qua để lãnh nhận tất cả uy quyền và vinh quang của “ Đức Kitô Con Thiên Chúa” trong thân phận Con Người “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Phản ứng của các môn đệ như thế nào? Vẫn ông Phêrô bộc lộ thật mãnh liệt. Có lẽ những lời về đau khổ và cái chết làm cho ông ù tai rồi nên không nghe được lời cuối cùng. “Ông liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải những chuyện ấy” Nhưng cái cách “ông kéo riêng Người ra” để nói nhỏ khiến Chúa phải làm toáng lên để khỏi các môn đệ khác ngộ nhận: “Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Xatan. Lui lại đang sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Ông Phêrô vừa được Cha trên trời mạc khải cho biết “tư tưởng của Thiên Chúa” về mầu nhiệm “Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa”, bỗng quay lại với tư tưởng của loài người và trở thành Xatan cản lối. [Cái tên Xatan trong tiếng Aram vốn có nghãi là kẻ chống đối, còn trong tiếng Hylạp “dia-bolos” là kẻ gây chia rẽ bằng cách quăng một vật gì đó vào giữa hai người đang đi với nhau để tách hai người ra. Đó là nghề của Xatan từ ban đầu và bao lâu còn có con người trên mặt đất thì nó vẫn chưa thất nghiệp: xúi giục sự chống đối để chia rẽ con người với Thiên Chúa, chia rẽ người nam với người nữ, chia rẽ anh em, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ cả trong Hội Thánh của Chúa, dù Chúa đã bảo đãm là nó không phá nổi, nó vẫn cứ vùng vẫy cho tới ngày bị “quăng vào hồ lửa và diêm sinh” (Kh 20,8; x.St 2-4) ]. Khi Xatan cám dỗ Chúa cách thô lỗ nhất là xúi Chúa bái lạy nó để được vinh hoa thế gian thì Chúa đuổi nó thẳng tay: “Xatan kia! Xéo đi” (Mt 4,10). Bây giờ ông Phêrô, môn đệ được tuyển chọn, lại muốn cản đường Chúa, khác nào tiếng vọng của Xatan, nên Chúa quay lại qưở trách ông, nhưng không đuổi đi mà chỉ đuổi ông về vị trí môn đệ: làm môn đệ thì đi đàng sau Thầy; Chúa không cần một “Tôn Ngộ Không” đi trước dẫn đường! Ông đã nhận ra Chúa là “Đức Kitô Con Thiên Chúa” thì đừng theo tư tưởng của loài người nữa. Chúa như nhắc lời sách Isaia: “tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối các người không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi chừng đó” (Is 55,8-9). (x.Tĩnh tâm với sách Tin mừng Matthêu, Lm Nguyễn Công Đoan, SJ).

Theo “tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa”, Chúa Giêsu đã nói lên luật hy sinh cho những ai muốn làm môn đệ, gồm 3 điểm: từ bỏ mình, vác thập giá, và theo Chúa. Ba điểm đó, tuy là ba nhưng cũng chỉ là một: theo Chúa trên con đường khổ giá. Chúa lấy sự nhẫn nại đau khổ như một điều kiện để theo Ngài, làm đồ đệ Ngài : “Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình, vác Thập giá và theo Ta” (Mt 16, 24).

Thời gian ngắn trước đây Chúa Giêsu khen Phêrô và đặt Phêrô lãnh đạo Giáo Hội khi trao “Chìa khoá Nước Trời” cho Phêrô và đặt ông làm “Đá Tảng” để xây dựng Giáo Hội. Ngay sau đó,  Chúa lại khiển trách Phêrô đã gây cớ ngăn cản chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Phêrô với tất cả tấm lòng chân thành yêu mến không muốn điều gì xảy ra cho Thầy. Khi Chúa Giêsu tâm sự cùng các ông là Ngài sẽ vác thập giá và chịu đóng đinh, chịu chết trên thập tự, Phêrô nêu ý kiến can ngăn Chúa tránh xa thập giá. Chúa cho Phêrô biết điều ông suy nghĩ xem ra có vẻ tốt lành nhưng không phải đến từ trời cao mà đến từ trần thế. Ý kiến trần thế của Phêrô vấp phải hai lỗi lầm: Phêrô không hiểu rõ sứ mạng của Thầy là chết cho người mình yêu và Phêrô cũng không thể mường tượng ra được hy sinh là dấu chỉ của tình yêu chân chính, đích thực.

Phêrô theo Chúa là hình ảnh tuyệt đẹp. Từ khi được Chúa gọi, Phêrô đã liên tục theo Chúa. Chúa đã tỏ ra là yêu thương Phêrô cách riêng nên trong tất cả các biến cố của cuộc đời Chúa: vui, buồn, lo âu, thất vọng, Chúa đều cho Phêrô tham dự vào cách tích cực nhất. Phêrô đã tỏ ra mẫn cán trong sự thương yêu này. Có những cuộc theo Chúa rất đáng khen như trường hợp khi Chúa tuyên bố về bánh hằng sống thì có một số đông các môn đệ đã bỏ Chúa mà đi, trong khi đó Chúa đã hỏi nhóm 12 là: “Còn các con, các con không bỏ thầy sao?”. Phêrô đã tỏ ra rất ngoan ngùy và can đảm thưa với Chúa: “Bỏ Thầy con biết theo ai vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống”. Nhưng cũng có những lần vấp ngã trong việc theo chân Chúa như trong cuộc thương khó của Chúa. Kinh Thánh trong trường hợp này đã diễn tả việc theo chân Chúa một cách rất tiêu cực của Phêrô. Chỉ với lời hỏi han về mối liên hệ với Chúa, Phêrô cũng đã chối phắt đi là không quen biết Ngài, không phải là một lần mà tới ba lần. Cả sau này nữa, khi Phêrô xác nhận được Thầy mình đã sống lại, nhưng trước những cơn bách đạo dồn dập khốc liệt, ông đã quyết định bỏ thành Rôma để ra đi, và chính Chúa phải hiện ra buộc ông trở lại để theo chân Chúa đến cùng. Như vậy, cuộc hành trình theo chân Chúa chẳng đơn giản chút nào. Rất nhiều chướng ngại và thử thách đang chờ đợi người tông đồ.

Chúa không chấp thuận theo Chúa xa xa hay theo Chúa có điều kiện. Ngài muốn chúng ta theo Ngài thì phải triệt để, trọn vẹn và dứt khoát: “đã cầm cầy không có ngoái cổ lại”;“ai không sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, anh em, ruộng vườn… thì không xứng đáng là môn đệ ta”;“ai không đứng về phe ta là chống đối ta”; “hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. Tất cả những điều này cho thấy Chúa muốn những ai theo Chúa thì quyết liệt thuộc về Chúa vì chỉ có Ngài mới có lời ban sự. Đó cũng là thái độ của các môn đệ Chúa sau này, sau khi được Chúa Thánh Thần tác động. Phaolô đứng trước công nghị không hề sợ hãi mà còn tuyên bố thuộc hẳn về Ngài dầu có phải chết, “chúng tôi không thể nào mà không rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại”.

Con đường của các môn đệ là theo Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Con đường “đánh mất chính mình”, để tìm lại được chính mình, như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết: con đường “đánh mất chính mình”, là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này, thì nó không thể tìm lại được chính mình” (x.Đức Giêsu thành Nagiarét 2007, 333).

Khởi đầu sứ vụ Giáo hoàng 14/3/2013, Đức Phanxicô nói: “Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng Người rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến Thánh Giá! Ðiều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác, mà không có Thánh Giá. Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Ðức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa”.

Con đường Chúa đi không có tiện nghi trần thế mà chỉ có từ bỏ và thập giá. Nhưng Chúa mãi mãi là Tình Yêu. Chỉ có Chúa mới là Hạnh Phúc mà chúng ta đang mong chờ và tìm kiếm. Chúng ta vẫn có quyền chọn lựa, nhưng hãy nhớ rằng: “Bộ mặt thế gian sẽ qua đi”, và “dù được lợi cả thế gian mà mất mạng sống, thì ích gì cho chúng ta?”.

Lạy Chúa, con đường Chúa đã đi qua là con đường tình yêu, con đường thánh giá và vâng phục tự hiến. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình và vác thánh giá hằng ngày mà đi theo ChúaAmen.

Về mục lục

CỘNG ĐOÀN CÁC TÔNG ĐỒ

Lm Vũđình Tường

Sau khi Phêrô công khai tuyên xưng ‘Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’ Mat 16, 16, Đức Kitô nói với ông: ‘Anh là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời’ c.17. Liền sau đó Đức Kitô tâm sự cùng các môn đệ là Ngài ‘Phải chịu nhiều đau khổ do các Kì mục, Thượng tế và Kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và này thứ ba sẽ sống lại’. Mat 16, 21. Các tông đồ không bao giờ nghĩ là việc tồi tệ đó có thể xảy ra với Đức Kitô, bởi các ông đã chứng kiến quyền phép Ngài thực hiện. Làm sao điều đó có thể xảy ra cho ‘Con Thiên Chúa hằng sống’? . Các ông biết rõ Ngài là Đấng Kitô, nhưng các ông không hiểu sứ mạng cứu độ của Đức Kitô.

Chúng ta thất kinh, la hoảng khi nghe bạn mình tâm sự là họ gặp nguy hiểm, xác quyết chỉ còn sống được ít ngày nữa. Trong trường hợp đó chúng ta ít nhiều cũng nói lên tâm sự riêng của mình để giúp người bạn đang lo lắng, sầu khổ. Nghe tâm sự của Đức Kitô, Phêrô cũng hành động cách chân thành như bạn thân dành cho nhau. Ông rất thận trọng khi dùng từ ngữ, tránh không để hiểu lầm là ông đưa ra lời khuyên, hay can ngăn Đức Kitô. Tế nhị hơn nữa ông mời Ngài riêng ra nơi vắng, lên tiếng nhỏ nhẹ: ‘Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy’. c.22. Đức Kitô nói với Phêrô: Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. c.23. Phêrô không hiểu trong câu nói của mình có gì sai trái đến độ Đức Kitô thẳng thừng từ chối. Có thể ví cá dưới dại đương không thể hiểu tại sao biển nổi sóng thần. Phêrô không hiểu tại sao Thầy buồn về câu nói của mình. Câu nói không phải là lời khuyên mà chỉ là biểu tỏ tấm lòng thành lo lắng cho sự an toàn của Thầy. Cuộc tử nạn của Đức Kitô vượt ra khỏi tầm hiểu biết của các ông. Không những các ông không thể hiểu, mà toàn thể nhân loại cũng không thể lí giải được tại sao Đức Kitô chọn tự hiến thân mình như thế.

Thuốc đắng thường có bọc đường. Vì thế không phải trông thấy vỏ nó ngọt mà cho rằng ruột nó cũng ngọt như vỏ. Đức Kitô nhắc nhở Phêrô điều đó. Câu nói nghe có vẻ lợi nhiều hơn hại, có cả tinh thần cầu nguyện trong đó ‘Xin Chúa thương đừng để điều đó xảy ra với Thầy’ lại không đến từ Thiên Chúa, mà đến thuần từ loài người. Không phải cứ nhắc đến Chúa là điều đó đến từ Chúa. Cần đến với Chúa với lòng tin. Đức tin không đưa ra câu giải đáp cho mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống. Đức tin giúp ta nhận biết việc lớn, nhỏ, Chúa thực hiện đều vì con người, và cho con người. Không có đức tin sẽ chẳng nhận biết tình yêu Chúa.

Thông thường ai cũng muốn sống gần người mình yêu mến. Các tông đồ cũng ước ao được Thầy ở gần bên luôn. Điều này không thực tế. Một ngày nào đó các ông phải tự lập, phải tự tiếp tục công việc của Thầy. Đức Kitô đến trần gian để biểu lộ tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, để cứu độ nhân loại và ban cho họ sự sống trường sinh. Đức Kitô đến trần gian để tiêu diệt sự chết gây ra bởi tội bất tuân của Adong xưa. Ngài chỉ cho nhân loại biết con đường dẫn đến sự sống là vâng lời Thiên Chúa. Chính Ngài vâng lời Chúa Cha, vác thập giá bước đi, chấp nhận chết đau thương, buồn tủi trên thập tự. Chọn đi trên con đường gập gềnh, tự nguyện tiến vào cửa hẹp. Đại lộ thênh thang, thường ngắn, dẫn đến đường nhỏ hẹp; tệ hơn nữa là đường cùng, dẫn đến sự chết.

Tuyên xưng Đức Kitô là Đấng Cứu Thế chính là nói lên sứ mạng cứu thế của Ngài. Ngài chọn con đường dẫn đến đau khổ, sự chết xảy ra trước khi sống lại vinh quang. Đức Kitô kêu gọi Kitô hữu sống tuân theo thánh í Chúa, từ bỏ í riêng cá nhân. Tuân theo thánh í Chúa bằng cách vui lòng vác thập giá đời mình bước đi, mọi bước đi, suy tư, hành động đều tin, theo, và dựa vào hướng dẫn của Đức Kitô. Đức Kitô không kêu gọi Kitô hữu chết thảm thiết trên thập tự như Ngài đã thực hiện. Ngài kêu gọi mỗi cá nhân vác thập giá hàng ngày bước đi. Lời kêu gọi này áp dụng cho tất cả nhân loại. Dù tin Đức Kitô hay không tin Ngài, thực tế cho thấy không ai có thể chối bỏ thập giá đời mình. Vác thập giá đời mình không phải là một chọn lựa. Điều có thể chọn là cách vác. Vác như thế nào? Kitô hữu chọn vâng phục, vác đi theo Đức Kitô. Vác trong tinh thần khiêm tốn, trong tinh thần cộng đoàn, cùng vác, cùng nhau tiến đi. Sinh hoạt chung như thế Đức Kitô sẽ hiện diện cách vô hình trong cộng đoàn Dân Chúa. Ngài kêu gọi ta sống trong yêu thương, chia sẻ, đùm bọc cho mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại. Học từ các tông đồ sống đời sống cộng đoàn, khiêm tốn, tin, theo và trung thành với Đức Kitô cho đến cuối đời.

Về mục lục

THUỐC ĐẮNG

Trầm Thiên Thu

Người ta nói: “Thuốc đắng đã tật.” Ai đã từng uống thuốc Bắc mới cảm nhận được vị đắng của thuốc, không “đơn giản” như thuốc Nam hoặc thuốc Tây. (Động từ DÃ là làm dịu hoặc làm mất tác dụng – dã thuốc, dã rượu; động từ ĐÃ là làm cho cho hết, cho khỏi – đã bệnh, đã tật.)

Thật lạ, các thực phẩm có vị đắng thường tốt hơn các loại có vị ngọt. “Thuận ngôn nghịch nhĩ,” nhưng “mật ngọt chết ruồi.” Kinh Thánh nhắn nhủ: “Mọi lời lẽ về Thiên Chúa, con hãy thích nghe, những châm ngôn ý nhị, con đừng bỏ uổng.” (Hc 6:35) Lời sửa dạy là dạng thuốc đắng nhưng đó là biệt dược, là “lời ban sự sống.” (Cn 15:31) Đó cũng là dạng phòng bệnh, tốt hơn là trị bệnh: “Học trước đã rồi hãy nói sau; để ngừa bệnh, con hãy uống thuốc.” (Hc 18:19)

Có những điều ngược mà xuôi, nghịch mà thuận. Kinh Thánh đề cập điều nghịch lý: “Có khi lâm nạn lại thành công, gặp may mà hoá thiệt thòi.” (Hc 20:9) Vì không biết vấn đề ra sao nên chúng ta gọi là “hên – xui” hoặc “may – rủi.” Chắc hẳn nhiều người đã biết câu chuyện “Tái Ông mất ngựa.” Con người khó có thể biết thế nào là hên hoặc xui, may hay rủi. Cái mà chúng ta gọi là xui thì lại là hên, cái mà chúng ta cho là tốt thì có thể lại là xấu. Chỉ có Thiên Chúa biết, vì Ngài quản lý và sắp xếp mọi sự. Ngay cả những gì chúng ta cho là tự nhiên thì cũng chẳng tự nhiên, mà là cách sắp đặt của Thiên Chúa – tức là Ngài quan phòng và tiền định. Chúa biết tức là Ý Chúa muốn điều đó xảy ra cho chúng ta – dù chúng ta cho đó là hên hoặc xui: “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.” (Lc 12:7) Chính cái xấu xảy ra cho chúng ta lại là cái tốt, vì đúng ý mình sẽ dễ hư thân.

Chúng ta không thể nào hiểu hết Ý Chúa nhiệm mầu trong sự quan phòng và tiền định của Ngài, vì thế chúng ta chỉ có thể cúi đầu và thân thưa: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.” (Tv 63:2-3) Làm vậy không phải vì chúng ta miễn cưỡng hoặc “bị triệt buộc,” mà vì khiêm nhường tin nhận Thiên Chúa là Đấng duy nhất. Thánh Vịnh gia vừa lý giải vừa xác tín đại diện cho mỗi chúng ta: “Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.” (Tv 63:4-6) Vâng lời trong hân hoan chứ không sầu não.

Chúng ta thực sự hạnh phúc trong Chúa vì niềm vui trào dâng: “Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.” (Tv 63:8-9) Con người không bao giờ bị lỗ, mà chỉ có lời mà thôi.

Bất cứ ai, kể cả các Kitô hữu, đều có tính cách riêng – “cha sinh con, trời sinh tính,” nhưng vẫn cần phải có “tính cách chung” là sống khiêm nhường, giản dị. Không khiêm nhường sao được, bởi vì chúng ta chỉ là tội nhân khốn nạn, đáng án tử, nhưng lại được Thiên Chúa thương xót nâng lên khỏi chốn bùn nhơ hôi tanh để được làm con cái của Ngài. Đúng là phép lạ lớn quá! Chúng ta đang “bị xui” mà “gặp hên” vì Thiên Chúa nhân hậu. Đó là chúng ta thực sự “gặp may.” Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12:1-2)

Chắc chắn chúng ta phải tự chấn chỉnh đời sống, tu tâm sửa tính, thay đổi tính nết để có thể hoàn thiện mỗi ngày một hơn để đáp lại lòng thương xót vô biên và vô điều kiện của Ngài, và như Ngài mong muốn: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48) Ai biết thay đổi tính nết không chỉ có lợi về phương diện xã hội đời thường – được người khác quý mến, dù không phải là hết mọi người, mà còn có lợi cả về phương diện tâm linh – được Thiên Chúa thương xót. Rõ ràng có lợi mà thôi.

Chúa Giêsu tuyệt đối nhân lành mà cũng không vừa lòng tất cả, người ta vẫn ghen ghét đến nỗi giết chết Ngài. Tại sao? Bởi vì Ngài có tính cách khác người, nhưng rất độc đáo: Thẳng thắn, cương trực, khiêm nhường, nhân hậu,… Ngài nói ít mà làm nhiều. Ngài rất ghét những người ba hoa, nói hay mà làm dở, ưa chỉ tay năm ngón, thích ăn trên ngồi trước, phe cánh, hình thức, tự tôn, ta đây, ngu chảnh và ngu kiêu. Nói chung là các dạng giả hình, nhiễm virus Pharisêu. (Mt 23:2-7; Mc 12:38-40; Lc 11:39-46; Lc 11:52; Lc 20:45-47) Đối với những người khoái làm to, lo chức lớn, thích có tiếng hơn có miếng, Ngài thẳng thắn khuyến cáo: “Hãy phục vụ, đừng hưởng thụ.” (Mt 20:28; Mc 10:45) Nhưng trong thực tế, người ta chỉ thích vế thứ hai, chứ không ưa vế thứ nhất. Thật là tội lỗi!

Cuộc sống luôn có những điều trái ý, luôn có những vị mà người ta không ưa: cay, đắng, chua, chát,… Một hôm, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết việc Ngài PHẢI đi Giêrusalem, PHẢI chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi BỊ giết chết, và ngày thứ ba sẽ SỐNG LẠI. Vốn dĩ ngư dân chân chất, tính nóng như Trương Phi và thẳng như ruột ngựa, ông Phêrô liền kéo riêng Ngài ra và mong ước: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16:22) Phàm phu tục tử chỉ nghĩ được đến thế thôi.

Chắc lúc đó ông Phêrô tưởng sẽ được cảm ơn, ai dè Thầy Giêsu quay lại “phang” thẳng luôn: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16:23) Chu choa, Thầy kỳ ghê đi! Phêrô là “tổ trưởng” mà Thầy cũng chẳng nể rái chi cả. Chán ghê! Nhưng thẳng thắn thật thà là tính cách của Ngài, không phải cứ làm lớn thì có thể làm láo, mà ngược lại, càng lớn càng phải làm gương. Đại nhân Tuân Tử, nhà Nho kiêm nhà tư tưởng của Trung Hoa cuối thời Chiến Quốc, nói: “Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy.”

Có lẽ Chúa Giêsu không nguyền rủa ai nặng như lời trách dành cho Phêrô, người được Ngài chọn làm giáo hoàng tiên khởi. Phải bị vậy thì Phêrô mới không dám lên mặt, Chúa không có kiểu “phủ đầu” như chúng ta, nhờ vậy mà cẩn trọng, nhìn lại chính mình mà khiêm nhường. Chúng ta cũng có những lúc đã từng “ảo tưởng” như ông Phêrô, cứ nghĩ mình “ngon” hơn người khác về lĩnh vực này hoặc phương diện nọ, nhưng thực ra chỉ là “thùng rỗng kêu to” mà thôi, thậm chí có khi còn bị hố vì quá lố. Rõ khổ!

Nhưng ở đây, chúng ta thấy ông Phêrô có tính nết tốt: bộc trực, chân thật, nghĩ sao nói vậy, không rào trước đón sau. Ông là ngư dân chính hiệu, ít học, không giỏi giang, không nổi trội, nhưng Chúa Giêsu vẫn chọn ông làm người hướng dẫn Giáo Hội, làm “đá tảng” để xây dựng Giáo Hội, vì Ngài biết rõ tâm địa ông thẳng thắn và khiêm nhường. Vâng, Thiên Chúa cần người khiêm nhường, không cần người giỏi mà kiêu ngạo. Chính Thần Khí Thiên Chúa sẽ tác động: “Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm, và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng.” (Kn 21:25) Ai khiêm nhường thì có Chúa, mà có Chúa là có tất cả. Cuộc sống chỉ cần thế là đủ.

Muốn có Chúa thì phải theo Ngài, theo Ngài thì ắt là khổ – khổ tới bến. Chúa Giêsu xác định: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16:24-26) Chắc chắn chẳng có ai ra điều kiện “ngược đời” và “chói tai” như Chúa Giêsu. Thường thì khi muốn người khác về phe với mình, người ta đưa ra những điều kiện “béo bở,” được lợi này ích nọ, chứ chẳng ai dám hứa hẹn về sự đau khổ. Các công ty muốn có nhân viên giỏi thì hứa hẹn lương bổng cao, các tổ chức muốn có nhiều thành viên thì hứa hẹn nhiều lợi lộc – cả ích lợi và bổng lộc. Chúa Giêsu hoàn toàn trái ngược. Vậy mà càng ngày người ta càng nghiệm ra “ẩn số” trong tính cách độc đáo của Ngài và muốn theo Ngài tới cùng. Biết sợ là điều kiện đầu tiên để có thể hoán cải và chấp nhận đau khổ.

Lúc còn sinh thời, hiền nhân Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948), nhà ái quốc chủ trương bất bạo động, được dân Ấn Độ coi là người cha (Bapu) và thánh sống (Mahatma), cũng đã từng thần tượng Chúa Giêsu sau khi đọc Kinh Thánh, đặc biệt là Bài Giảng Trên Núi (Bát Phúc, Tám Mối Phúc). Quả thật, chỉ có người giỏi mới nhận ra tài năng độc đáo và cái giỏi của người khác. Người ta càng giỏi càng tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nhưng tiếc rằng một tín hữu da trắng đã đuổi ông ra ngoài khi ông muốn vào nhà thờ.

Chữ Santa (Thánh nhân) dời mẫu tự N sẽ thành Satan (Quỷ sứ.) Khoảng cách để làm Thánh hoặc làm Quỷ rất mong manh, thế nên luôn phải cẩn trọng và cảnh giác kẻo sa vào mưu ma chước quỷ.

Đối với các môn đệ và những người muốn theo Ngài, Chúa Giêsu không hứa hẹn mà chỉ giải thích: “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.” (Mt 16:27) Thời cánh chung đang khép lại, muốn được cứu độ thì phải hoán cải.

Lạy Thiên Chúa công bình, xin ban ơn hoán cải cho chúng con để cuộc đời của chúng con không uổng phí. Chúng con biết rằng con đường dài nhất là con đường từ miệng tới tay, xin giúp chúng con biết hành động chứ không nói suông hoặc giả hình, và xin giúp chúng con can đảm uống liều thuốc đắng đau khổ để được chữa lành. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

Về mục lục

THEO ĐƯỜNG CHÚA ĐI

Lm. Jos. DĐH.

Hành trình đời người, ai cũng có sự tự do để vẽ, để viết, về con đường tình của mình, ai cũng được tự do để xây dựng công danh sự nghiệp. Theo thầy học nghề, bơn trải theo vòng xoay xã hội vì nhu cầu “cơm bánh” cho gia đình, vì thao thức được gặt hái niềm vui, hạnh phúc, ở phía trước. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam, cuộc đời đâu phải chỉ có tình ái, mà còn có người tình muôn thuở, người tình mang tên Giêsu, hằng thôi thúc. Chắc không phải chỉ có tình người hay tình đời, mà còn có tình thầy trò, thầy mời gọi đi Giêrusalem đầy nguy hiểm, có thể mất mạng, làm sao trò không hoảng sợ ? Theo thầy để tìm hưởng bộc lộc, khác với việc theo Thầy cùng chia sẻ sứ mạng được giao phó.

Do cái biết mong manh của phận người, vì sự cao siêu mờ mờ ảo ảo về Thầy Giêsu, Phêrô đại diện cho nhóm 12 đã phản ứng trước sứ mạng đau khổ thập giá của Đấng Kitô, các ông tin tưởng, hy vọng, Thiên Chúa quyền năng, sẽ đánh đông dẹp tây là sự thật. Cách cư xử của đấng bậc sinh thành, có thể bực dọc quát mắng con cháu là ngu ngốc, gay gắt hơn thì hét lên là đồ bất hiếu. Tuy nhiên, chúng ta vừa được nghe cách phản ứng khác thường của một Vị Thầy: đồ satan, hẳn đứa học trò phải hư lắm, Thầy mới nói nặng như vậy. Cha mẹ thương con thì cho roi cho vọt, tình yêu thương của Thầy Giêsu sẽ không chế tài, không giáng chức, không loại trừ, nhưng Thầy đã phải la lên, thức tỉnh Phêrô, giúp ông nhớ ông chỉ là học trò, theo Thầy là đi sau Thầy.

Mơ ước theo Thầy về dinh, các ngư phủ năm đó thầm mong theo Thầy đi trên con đường trải thảm, để làm quan làm tướng, coi như vỡ tan. Ngày hôm nay, thao thức mơ hồ như Phêrô và các độ đệ Đức Giêsu vẫn còn nặng lắm: tìm cách né tránh khổ đau, muốn vẽ đường đi cách an toàn nhất, muốn Thầy Giêsu cùng đi đường tắt, đi con đường không có thập giá. Thích Thầy không mang vác thập giá, thích Thầy Giêsu làm phép lạ, được đám đông tán thưởng tung hô, nhưng đó không phải là thánh ý Chúa Cha, mà là đường dẫn tới sự chết đời đời. Thầy Giêsu hôm đó không phải là đề nghị, mà là quả quyết: “ai muốn theo Ta, hãy tự bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Ta”. Con đường theo Chúa phải là con đường đi từ đau khổ đến vinh quang, con đường từ bỏ cái tôi ích kỷ, để được biến đổi nên giống Thầy, đáng thông phần sự sống đời đời với Thầy.

Đau khổ thập giá sẽ mãi mãi là sứ mạng chung của người môn đệ theo Chúa, dù là linh mục tu sĩ, dù là người tín hữu bình thường, tất cả những ai theo đường Chúa đi, đều được nhắc nhớ đi sau Thầy và sẽ được hiểu, được sống trọn vẹn trong tình yêu Giêsu. Theo Thầy Giêsu hôm nay, vẫn là một mệnh lệnh chung: vượt qua đau khổ, đến vinh quang. Nhưng sẽ không phải là tự đội lên đầu mình vòng gai nhọn, tự tìm cây gỗ mang hình chữ thập mà vác, hoặc đặt lên vai người anh chị em mình những khổ đau. Cùng theo Chúa, đi đằng sau Chúa lên Giêsrusalem, cùng vác thập giá theo Chúa, để mỗi người cảm nhận rõ hơn về thánh ý Chúa, tình yêu Chúa, trong hành trình ơn gọi của mình. Thầy Giêsu không hứa hẹn cất hết, hoặc xóa bỏ hết đau khổ thập giá cho các học trò, nhưng Ngài có nhắc: “..…ai chịu mất sự sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được sự sống đời đời”.

Có hai người học trò, tìm đến nhà chuyên môn để xin được thọ giáo nghề câu cá. Thầy hỏi người thứ nhất, tại sao bạn đặt tin tưởng nơi ta để xin làm học trò ? anh ta trả lời, dạ thưa: tiếng lành đồn xa. Thầy hỏi người thứ hai, có đúng anh muốn trở thành người câu cá chuyên nghiệp không ? dạ thưa, đúng. Người thầy chậm rãi nói: để câu được cá, để trở thành thợ lành nghề, ai cũng phải đầu tư công sức, thời gian, đó là quy luật. Con đường theo Chúa làm môn đệ Đức Giêsu của mỗi người dài ngắn, thập giá nặng nhẹ thì khác nhau, nhưng ai cũng phải theo một “cấu trúc” chung: tự bỏ mình, vác thập giá, và đi sau Chúa.

Nếu tiền nhân chúng ta để lại kinh nghiệm cho con cháu: con đường đi tới thành công không có dấu chân kẻ lười biếng. Hẳn lời Đức Giêsu sẽ còn mãi thiết thực cho con đường ta theo Chúa: “nếu được lời lãi cả thế gian mà mất đi phần rỗi thì nào ích chi”? Người trẻ hôm nay nói rằng: để có một sắc đẹp như ý mà không phải đi thẩm mỹ viện, câu trả lời là chỉ có trong mơ ! Để được gọi là môn đệ theo Đức Giêsu mà không phải tự bỏ mình vác thập giá, hẳn người ta chỉ đạt tới hạnh phúc trần gian là cùng. Xin Thầy Giêsu giúp chúng con luôn giữ vững lập trường vác thập giá đi sau Thầy đến cùng tận của đời mình. Amen.

Về mục lục

ĐỂ ĐỔI LẤY HẠNH PHÚC VÔ TẬN ĐỜI SAU

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 Hôm ấy, dân chúng tụ tập đông đảo tại quảng trường để lắng nghe hai diễn giả lừng danh diễn thuyết.

Mở đầu chương trình, Chúa Giê-su bước lên diễn đàn và được đám đông chào đón bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Phần đông trong họ đã từng nghe danh Chúa Giê-su nhưng chưa từng được diện kiến.

Sau khi giới thiệu cho mọi người về Nước Thiên Chúa, về điều răn trọng nhất… Chúa Giê-su cất tiếng mời gọi: “Có ai trong các con muốn theo Thầy không?”

Vì biết rằng Chúa Giê-su là Đấng cứu độ đầy quyền năng, ai theo Ngài sẽ được nhiều hồng phúc, nên mọi người đều hớn hở vui mừng, giơ tay cao và đứng lên hô lớn: “Con, con, con xin theo…”

Thế rồi, Chúa Giê-su lại nói tiếp: “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi…”

Nghe nói đến việc “từ bỏ mình”, nhiều người cụt hứng, hạ tay xuống.

Để giải thích lý do tại sao phải từ bỏ mình, Chúa Giê-su nói: “Vì ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”

Nghe nói đến “liều mất mạng sống mình vì Thầy”, mọi người hụt hẫng…

Rồi Ngài thuyết phục: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”

Lời này khiến nhiều người suy nghĩ và phân vân, nhưng vẫn còn do dự, chưa quyết.

Chương trình được tiếp nối với bài nói chuyện của Thần Tài. Vừa thấy Thần Tài xuất  hiện, đám đông hò reo tưng bừng và vỗ tay cuồng nhiệt.

Sau khi đề cao sức mạnh vạn năng của đồng tiền, vinh quang của quyền lực, sự cuốn hút của lạc thú đời này… Thần Tài lên tiếng mời gọi: “Ai theo tôi sẽ được giàu có, quyền lực, hạnh phúc, lạc thú… ở đời này, chỉ ở đời này mà thôi!”

Thế là có đông người vỗ tay tán thưởng Thần Tài và hăm hở đi theo ông ta.

Còn chúng ta thì sao?

Nếu chúng ta may mắn có mặt trong cuộc diễn thuyết hôm ấy, chúng ta sẽ theo ai?

Và hôm nay, khi nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su vọng lại qua trang Tin mừng này, chúng ta sẽ quyết định thế nào?

– Một là say mê theo đuổi danh vọng, giàu sang, lạc thú đời này bất chấp sự sống đời sau;

– Hai là liều mất mạng sống vì Chúa Giê-su để được tận hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Danh vọng, giàu sang, phú quý đời này có sức cuốn hút mạnh mẽ. Nếu không phải là người có bản lãnh cao, nếu không phải là người khôn ngoan sáng suốt, thì khó thoát khỏi sự lôi cuốn của chúng.

Nghĩ cho cùng, nếu đời sống con người chỉ vỏn vẹn 100 năm trên dương thế này mà thôi, chẳng có đời sau, thì chọn theo Thần Tài, đua tranh tìm kiếm giàu sang, lạc thú đời này là điều chính đáng.

Tuy nhiên, so với đời sau thì cuộc đời này chỉ kéo dài trong gang tấc, còn cuộc sống đời sau là thiên thu vạn đại. Vì thế, mải mê tìm kiếm hạnh phúc thoáng qua đời này mà đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu mai sau thì thật là vô cùng đáng tiếc.

Nếu cuộc sống đời này có giá bằng một đồng tiền vàng thì giá trị cuộc sống đời sau phải tỷ lần cao hơn. Vì thế, ham muốn chiếm lấy một đồng trước mắt mà đánh mất tỷ đồng trong tương lai là sai lầm hết sức tai hại.

Như thế, lời dạy của Chúa Giê-su: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi ích gì?” là một bài học khôn ngoan cần ghi tâm khắc cốt và phải là châm ngôn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su,

“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Hôm xưa, Phan-xi-cô Xa-vi-e vốn là người ham mê tìm kiếm danh vọng đời này, nhờ được nghe lời dạy này của Chúa qua miệng thánh I-nha-xi-ô, nên đã từ bỏ vinh hoa phú quý, rời xa kinh thành Paris hoa lệ, vượt đại dương loan báo Tin mừng cho dân tộc Ấn-độ, Sri-lanca, Malaysia, Nhật Bản… nhờ đó, ngài đã đem ơn cứu độ cho muôn vạn người Châu Á và được toàn thể Hội thánh Chúa ca ngợi, tôn vinh.

Xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời vàng Chúa dạy, sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa và mọi người, chấp nhận từ bỏ danh lợi ngắn ngủi đời này để đổi lấy hạnh phúc vô tận đời sau. Amen.

Về mục lục


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...