05/06/2023
1110
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống
–X—
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể tiếp tục Hy Tế Thập Giá cứu độ chúng con vàban Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.Chúng con cảm tạ Chúa.
Lời Chúa:  Ga 6,51-58(đứng – đọc xong – mời ngồi)
Trong hoang địa tiến về Đất Hứa, Thiên Chúa đã banManna làm lương thực nuôi Israel.Đó là hình ảnh về Bánh Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập như thánh Phaolô mô tả. Trong Tin mừng Gioan, Chúa Giêsu đã mặc khải Thánh Thể là Thân Mình Ngài, là Mannatừ Trời, là Bánh nuôi dân mới là Giáo Hội trên hành trình tiến về Nước Trời. Bí tích hiệp nhất chúng ta với Chúa và với nhau.[1]
Thánh Thể là kho tàng quý giá nhất của Giáo Hội, là nguồn mạch tuôn tràn sức sống cho toàn Thân Thể Chúa Kitô: “Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một Thân Thể”. Bí tích Thánh Thể làm cho những kẻ tin Đức Kitô trở nên một cộng đồng mầu nhiệm của sự hiệp thông, có khả năng mang Thiên Chúa đến cho thế giới và mang thế giới trở về với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần, Ðấng biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Ðức Kitô, cũng biến đổi những ai đón nhận Thánh Thể với đức tin trở thành chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô. Giáo Hội là Bí Tích hiệp nhất giữa con người và Thiên Chúa cũng như giữa con người với con người.
Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta hiệp thông với thân xác phục sinh của Đức Kitô. Nhờ đó, chúng ta được thông hiệp vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa từ đời này và đạt tới viên mãn ngày sau hết, khi Chúa cho thân xác phải chết của ta được chỗi dậy để kết hợp với Chúa đời đời. Cuộc sống sung mãn có nghĩa là sống hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng làSự Sống. Chỉ có như thế, chúng ta mới thực sự bước vào sự sống sung mãn, ta mới có thể trở nên những người mang sự sống đến cho người khác.Một mình Đấng Phục Sinh mới có thể nói: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời”.
  • Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Thánh Vianney thường nói với giáo dân của ngài: “Anh chị em hãy rước lễ. Thật ra, anh chị em không xứng đáng, nhưng anh chị em lại cần rước Chúa.”[2]Ý thức rằng chúng con không xứng đáng vì tội lỗi, nhưng cần phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu để không ngừng canh tân đức tin nơi Chúa, Đấng đang hiện diện đích thân và toàn vẹnnơi Thánh Thể. Không bao giờ chúng con được phép nghĩ rằng mình đã có đủ đức tin. Ngày nay, chúng con thấy có một nguy cơ tục hóa đang lừa dối chúng con trong lòng Giáo Hội. Nguy cơ tục hóa này có thể biểu lộ qua việc tôn thờ Bí tích Thánh Thể một cách hình thức và trống rỗng, qua những cuộc cử hành hời hợt thiếu sự tham dự của tâm hồn hoặc không tôn trọng phụng vụ. Cơn cám dỗ muốn giản lược việc cầu nguyện vào những khoảng thời gian nông cạn, vội vã, bằng cách để cho mình bị cuốn hút bởi những mối bận tâm trần thế.
Lạy Chúa, nhiều người chúng con đangmải mê tìm kiếm những thứ thuộc về trần gian, chuộng vẻ đẹp mau tàn, hưởng lạc thú chóng qua mà không tìm Chúa, Đấng duy nhất mang lại cho cuộc đời chúng con ý nghĩa và sự sống. Chúng con chỉ nghĩ đến Nước Trời như ân huệ xa xôi mà Chúa sẽ bankhi chúng con bước vào cuộc sống đời sau, nên lúc này, nỗi lo cho thân xác ăn ngon, mặc đẹplà ưu tiên vàđặt Chúa bên lềcuộc sống. Chúng con dám chịu vất vả, có khi bán rẻ cả lương tâm để có nhiều tiền; nhưng ngại làm điều thiện để cuộc đời cóý nghĩa. Chúng con thèm thú vui thân xác chóng qua, hơn là tìm Chúa là niềm vui toàn vẹn, kiên vững. Sự lầm lạc này gây nên tai họa lớn lao vì làm chúng con mất Chúa, mất ý nghĩa đời sống, có khi mất cả hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, xin Chúa lôi kéo chúng con trở lại với Chúa.

[1] x. ĐNL 8,2-3.14b-16a (BĐ I); 1Cr 10,16-17 (BĐ II); Ga 6,51-59 (TM).
[2] x. Bernard Nodet, Cha sở họ Ars, NXB Xaiver Mappus, Paris 1995, tr. 119.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...