13/11/2023
607
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người  và sẽ phân chia họ ra
–X—
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua vũ trụ. Chúng con biết rằng một cuộc sống ngoài Chúa chỉ dẫn tới hư hoại và khổ đau. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa là Vua ngự trị trong tâm hồn chúng con.
Lời Chúa: Mt 25,31-46(đứng – đọc xong – mời ngồi)
Qua tiên tri Êgiêkiel, Chúa cam kết với Israel: “Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta”. Nhưng lời hứa này chỉ nên trọn khi Thiên Chúa sai Con Ngài là Đức Kitô đến để mang lại cho nhân loại sự sống thần linh và quy tụ họ trong Vương Quốc mới là Hội Thánh như thánh Phaolô dạy.[1]
Vua Kitô của chúng ta là Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Người đã yêu thương đến hiến cả mạng sống vì ta. Quyền năng Người bao trùm đời ta cả xác lẫn hồn, cả đời này lẫn đời sau. Chúa đến lần đầu để cứu độ ta, nhưng Người còn đến lần thứ hai để đưa ta vào thông hiệp đời đời với Người. Đó là ân phúc mà không vị vua trần thế nào có thể ban tặng thần dân.
Chủ đề về phán xét đan chéo với chủ đề Chúa Giêsu là mục tử trong phụng vụ hôm nay để nói lên rằng: Bây giờ, Chúa Kitô mạc khải mình cho ta như là mục tử tốt lành; ngày kia, Người bị bắt buộc làm thẩm phán xét xử chúng ta. Bây giờ là thời gian của lòng thương xót, lúc đó sẽ là thời gian của xét xử công minh. Chúng ta phải chọn đang khi chúng ta còn thời gian, vì sẽ đến một lúc, chúng ta không còn được quyết định nữa.
Đức Phaolô VI đã tuyên bốvào cuối Công đồng II: Cuối cùng, toàn bộ công đồng được tóm lại trong kết luận có tính tôn giáo này: công đồng không là gì khác ngoài một lời kêu gọi thân tình và khẩn thiết rằng nhân loại hãy khám phá lại bằng tình yêu thương, vị Thiên Chúa, Đấng chúng ta đã có thể nói về Người như sau: rời xa Người là hư mất; quay về với Người là phục sinh; ở trong Người là vững vàng; ở trong Người là sống.[2]
  • Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để thiết lập Nước Chúa. Triều đại của Chúa đã hiện diện cách mầu nhiệm trong Hội Thánh, là mầm mống và sự khởi đầu của Nước Chúa trên mặt đất này. Dầu vậy, Nước Chúa chưa hoàn thành trong vinh quang cho đến khi Chúa quang lâm xét xử kẻ sống vàkẻ chết, nên con cái Chúa vẫn còn phải chịu sự tấn công bởi quyền lực sự dữ và thế gian.
Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa mạc khải chính Chúa cho chúng con như mục tử tốt lành, nhưng ngày sau hết, Chúa là thẩm phán xét xử chúng con. Chúng con phải chọn sống cho Chúa  khi còn thời gian, vì sẽ đến lúc, chúng con không còn được quyết định nữa. Xin cho “Ngày Phán Xét” thành mục đích duy nhất của đời sống chúng con, để luôn nhớ lời Thánh Gioan Kim Khẩu dạy: “Tất cả mọi đau đớn khốn khổ ở thế gian này chỉ là hình ảnh mờ nhạt của án phạt hỏa ngục mà thôi”. Từ nay, xin giúp chúng con khôi phục vị trí của Chúa là Vua, là Chủnơitâm hồn và gia đình chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin tưởng, phó thác trọn cuộc sống và gia đình cho sự dẫn dắt của Chúa. Càng sống theo ý Chúa, càng thêm khao khát Chúa.“Thêm lòng yêu mến Chúa bao nhiêu, sẽ bớt ước ao các sự ngang trái bấy nhiêu; trừ diệt các ước ao này, tức là yêu mến Chúa cách trọn lành”(Thánh Augustinô).
Người ta có thể chấp nhận biết bao khổ đau, hy sinh chỉ để được tiền bạc, tài năng, huy chương chóng qua, thì tại sao chúng con lại không dám đánh đổi tất cả, chấp nhận mọi hy sinh để được Chúa, để được hạnh phúc đời đời? Xin cho chúng con sớm cảm nếm lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Mọi sự đều qua đi, Thiên Chúa không thay đổi… Người có Chúa ở cùng thì không thiếu gì. Một mình Chúa là đủ cho ta”.

[1]x. Ed 34,11-12.15-17 (BĐ I); Mt 25,31-46 (TM); GLHTCG 1038-1041; 1Cr 15,20-26a.28(BĐ II).
[2] x. Robert Sarah, Chúa hoặc Không, Arthème Fayard 2015, tr. 175.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...