04/09/2023
697
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em
–X—
Lạy Chúa Giêsu, trong gia đình Hội Thánh, chúng con được nên một Thân Thể mầu nhiệm của Chúa, nên mỗi người chúng con đều có phận vụ sửa sai, thúc đẩy nhau tiến tới đỉnh trọn lành.
Lời Chúa:Mt 18,15-20(đứng – đọc xong – mời ngồi)
NhờBí tích Rửa Tội, chúng ta được hiệp nhất trong một Hội Thánh, đượcchia sẻ cùng một sự sốngtrong Thân Thể Chúa Kitô.Là chi thể của Hội Thánh, là anh em con cùng một Cha, nên chúng ta đều liên đới với nhau trong ơn cứu độ đời đời. Một tế bào bệnh,hủy hoại toàn thân. Chúa Giêsu hôm nay dạy chúng ta trách nhiệm sửa sai nhau để vun trồng sự sống củaHội Thánh.Sự sống cứu độ cao cả vốn là giá máu của Chúa. Nếu yêu thương là chu toàn lề luật như thánh Phaolô dạy, thì sự dửng dưng với số phận đời đời của anh em là một lỗi phạm nặng nề. Sống đức tin không chỉ là làm vài việc trong nhà thờ, mà thiết yếu là tự ràng buộc mình vào số phận của người anh em. Đó là biểu tỏ mức độ tình mến với Chúa, với người, là dấu chứng của niềm tin sống động khi có được “con tim hòa nhịp đập với sự sống thần linh đang châu lưu trong nhiệm thể Hội Thánh”. Một con tim cảm sâu lời Chúa nói với Êgiêkielxưa: “Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì ta đòi nợ máu nơi ngươi”. Vì vậy, bổn phận sửa sai không là việc tùy nhiệm, mà là một đòi hỏi nội tại của ơn gọi, của niềm tin và tình yêu Kitô.[1]
Nếu mục tử có trách nhiệm sửa sai dân Chúa, thì cha mẹ cũng có nhiệm vụ sửa dạy con cái, giúp chúng sống đức tin. Để việc sửa dạy con sinh hiệu quả hãy chú ý đến bốn điều. Một là mọi sửa sai không chỉ nhắm tới sự sai sót của lề luật, hoàn thiện bản thân mà nhắm đưa con cái vào một tình yêu với Chúa Giêsu; Hãy cho con cái biết Chúa yêu chúng và lề luật Người là đường dẫn chúng đến sự hoàn thiện, đến hạnh phúc; Không sống thánh ý Chúa chỉ dẫn con người đến sự dữ và khổ đau đời đời. Hai là áp dụng phương pháp “nhổ cỏ dại, trồng hoa thơm”; mỗi tật xấu được sửa thì cần thay thế một nhân đức đối lại: gian dối thì tập thật thà, nóng nảy tập hiền lành… Đời chúng càng ít tật xấu, giàu nhân đức, càng hạnh phúc. Ba là sửa dạy con bằng gương sáng; cách sống của cha mẹ là bài học tốt nhất dạy con làm lành, lánh dữ. Cuối cùng là áp dụng giáo dục dự phòng, đừng để con cái ngã mới nâng, thành tật mới sửa, hãy giúp con tránh xa điều dữ,tập cácnhân đức, luyệnthói quen tốt ngay từ thuở còn thơ. Muốn giáo dục đức tin cho con hiệu quả trong thế giới tục hóa ngày nay, phải bắt đầu từ trong dạ mẹ, từ trong nôi, cần liên lỉ cầu nguyện, làm gương và cương quyết uốn nắn con theo chân lý và tình yêu của Chúa.
  • Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, cha mẹ thường yêu con cái, nhưng nhiều ngườikhông yêu con đúng cách khi không dẫn chúng theo chân lý của Chúa, mà chỉ lo lắng thỏa mãn những nhu cầu vật chất, biến chúng thành những trẻ ích kỷ, chỉ biết sống theo bản năng mà không dám hy sinh, làm chúng thành kẻ nô lệ dục vọng thân xác dẫn tới sa đọa, không đủ can đảm để chấp nhận cuộc sống thử thách, không đủ ý chí để vượt thắng khó khăn, hy sinh, là những điều phải có tất yếu trong đời, để can đảm sống theo nguyên tắc đức tin, rèn luyện nhân đức, nhất là sống tình yêu khiêm hạ, gương hủy mình phục vụ của Chúa vốn là yếu tố nền tảng làm cho đời sống nên thánh thiện và hạnh phúc. Nhớ lời sách Châm Ngôn: “Lòng kính sợ Chúa là trường dạy khôn ngoan, khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự” (Cn 15,33). Chúng con đang dẫn con cái mình bước theo chân lý đức tin hay thả chúng theo thói đời, làm mồi cho tội lỗi, dẫn đời chúng tới hủy diệt và sự chết vậy?
Lạy Chúa, xin cho chúng con khiêm tốn nhận biết bản thân mình cũng chỉ là phận người tội lỗi, hư hoại, để không bấn loạn khi thấy mình sai sót, nhưng biết khiêm hạ lắng nghe lời dạy của Chúa, của tha nhân, nhất là lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, để liên lỉ hoán cải đời sống ngày càng nên giống Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa hơn, hầu được sống trong bình an tại thế và đạt tới hạnh phúc đời đời.  

[1] x. Ed 33,7-9 (BĐ I); Mt 18,15-20 (TM); Rm 13,8-10 (BĐ II).

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...