10/03/2015
18542

1. Quá trình hình thành và phát triển
Từ khi thành lập Giáo Phận Xuân Lộc (1966), Ban Mục Vụ Văn Hóa (BMVVH) đã được thành lập. Tuy nhiên, lúc này BMVVH là thành phần của Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội dưới sự điều hành trực tiếp của Cha Giám đốc Đaminh Nguyễn Chu Trinh (nay là Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc). Năm 2001, khi Ủy Ban đặc trách về Văn Hóa thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được thành lập thì BMVVH Giáo phận Xuân Lộc được tách ra khỏi Ban Truyền Thông Xã Hội. BMVVH Giáo phận có nhiệm vụ nghiên cứu các mối liên hệ đa dạng về Đức Tin và Văn Hóa; đối thoại giao lưu Văn Hóa để tìm ra những phương cách Hội nhập Văn Hóa và diễn tả Tin Mừng trong môi trường văn hóa cụ thể của Giáo phận Xuân Lộc.
2. Quý Cha trưởng ban Văn Hóa đến năm 2013
- Cha Giuse Trần Văn Hàm (2001 - 2006)
- Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn ( 2006)
- Cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo (2007 - 2008)
- Cha Giuse Nguyễn Văn Tăng (2008 - 2013)
3. Đặc trách Ban Văn Hóa đương nhiệm
- Cha Phaolô Đoành Thanh Phong - Trưởng Ban
- Cha Gioan B. Trần Ngọc Bảo - Phó Ban
- Thầy Đaminh Bùi Công Thuấn - Thư ký
4. Các tác phẩm, hoạt động và tổ chức:
- Biên soạn :
+ Kỷ Yếu Giáo phận (1974, 2004)
+ Đặc San: Một Thời Để Nhớ (2009)
+ Sơ phác “Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Giáo Phận Xuân Lộc” nhân kỷ niệm mừng 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam (1960 - 2010)
- Vẽ lại Bản đồ Giáo phận và các Giáo Hạt trong Giáo phận Xuân Lộc (2007 - 2008)
- Tổ chức : 
+ Cộng tác với Ban Loan Báo Tin Mừng, mở trang mạng: www.tinvuixuanloc.com 
+ Cộng tác với Ban Truyền Thông tổ chức Cuộc thi Sáng tác Văn Hóa Nghệ Thuật “ Đất Mới”  từ năm 2011 - 2013. 
Hướng về tương lai, Ban Văn Hóa tiếp tục phát huy những công tác mục vụ văn hóa trong Giáo phận. Đồng thời, cộng tác với Ban Kỷ yếu tích lũy những tư liệu cần thiết cho công trình Kỷ yếu Mừng 50 năm Kim Khánh Giáo phận Xuân Lộc năm 2015.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...