12/05/2015
25041
1.    Quá trình hình thành
     “Tương lai Hội Thánh đi ngang qua các gia đình”. Lời khẳng định của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho thấy gia đình gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Hội Thánh; bởi không có gia đình, Hội Thánh không thể tồn tại và phát triển nếu đời sống gia đình không ổn định.
Cùng thao thức với mối bận tâm của Hội Thánh, Giáo phận Xuân Lộc dưới nhiều hình thức đã không ngừng chăm lo việc phục vụ các gia đình. Do vậy, ngày 28.01.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc thành lập các văn phòng tư vấn hôn nhân gia đình. Ngày 26.11.2013, Đức Cha Đaminh đã thành lập Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Giáo Phận Xuân Lộc và bổ nhiệm Cha Giuse Hà Đăng Định làm trưởng ban, Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí làm phó ban. 
2.    Mục đích
“Ngoài chính gia đình vừa là đối tượng vừa là chủ thể trước hết của mục vụ gia đình, người chịu trách nhiệm đầu tiên về mục vụ gia đình trong Giáo phận chính là Giám Mục” (FC. 73).
Do đó, Đức Giám Mục Giáo Phận qui tụ các linh mục, các tu sĩ nam nữ và một số giáo dân, đặc biệt là những giáo dân có chuyên môn về những lãnh vực liên quan đến đời sống gia đình, trợ giúp Ngài trong việc phục vụ các gia đình. 
Như vậy, mọi sinh hoạt của Ban Mục Vụ Gia Đình đều nằm trong định hướng mục vụ của Giáo Phận và chuyên trách về những vấn đề liên quan đến gia đình.  
3.    Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Ban Mục Vụ Gia Đình dựa trên 3 yếu tố : Giáo xứ, Giáo hạt và Giáo phận. 
Do đó, với trách nhiệm của người mục tử, các Cha xứ trước hết là những người chuyên lo mục vụ gia đình tại các Giáo xứ (FC.73). Bên cạnh đó, ở mỗi Giáo hạt cũng như cấp Giáo phận, Ban Mục Vụ Gia Đình còn có quý Cha Đặc Trách, quý tu sĩ và quý giáo dân để hỗ trợ các Cha xứ trong việc phục vụ các gia đình. 
Ban MVGĐ :
- Trưởng ban: Cha Giuse Hà Đăng Định ( Chánh xứ Gx. Thánh Tâm)
4.    Cơ sở vật chất
Để thuận tiện cho việc sinh hoạt và đón tiếp các gia đình, Ban Mục Vụ Gia Đình hiện có văn phòng tại Giáo xứ Thánh Tâm.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...