10/03/2015
19327

1.    Quá trình hình thành
Cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và ý thức về sứ vụ truyền giáo của mình, ngay từ những ngày đầu hình thành Giáo phận, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn đã bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Thanh Long phụ trách điều hành công cuộc truyền giáo của Giáo phận. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, hoạt động truyền giáo được đẩy mạnh và đạt được những thành quả khả quan. Năm 1975, công cuộc truyền giáo bị lắng đọng do không còn Cha đặc trách. Tuy nhiên, trong âm thầm, Giáo phận đã đề ra những mục tiêu cho công việc truyền giáo với những chủ đề mục vụ hằng năm như Giáo Phận Truyền Giáo; Giáo xứ Truyền Giáo; Gia đình Truyền Giáo v.v. Và các đoàn thể Công Giáo tiến hành như Legio Mariae hay huynh đoàn Đa Minh và các nhóm khác vẫn âm thầm nhưng hoạt động đầy tích cực. Năm 2002, Ủy Ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng chính thức được thành lập và Cha Đaminh Trần Xuân Thảo làm trưởng ban. Trong vai trò và trách nhiệm được giao phó, Cha Đaminh đã hết lòng với công việc của mình. Ngài đã làm cho Ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng mang một sức sống mới bằng những đổi mới và những hoạt động cụ thể: Cổ vũ việc loan báo Tin Mừng, khơi dậy tinh thần truyền giáo và cộng tác truyền giáo giữa các Giáo xứ, Giáo hạt trong Giáo phận. Đồng thời khuyến khích những đóng góp của các Dòng tu và Tu hội trong các hoạt động huấn giáo, bác ái và phục vụ người nghèo.
2.    Cơ cấu và hoạt động

Cơ cấu tổ chức ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng gồm:
-    Lm. Đaminh Trần Xuân Thảo, chánh xứ Hà Nội, Quản hạt Giáo Hạt Hố Nai, giám đốc Ban LBTM 
-    Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công, giáo sư ĐCV Xuân Lộc, phụ tá Ban LBTM
-    Lm. Giuse Nguyễn Kim Đoan, chánh xứ Bùi Thái, nguyên phụ tá Ban LBTM
-    Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịch, chánh xứ Tây Hải, nguyên phụ tá Ban LBTM
-    Nt. Maria Phạm Thị Hoa, dòng Đaminh Tam Hiệp, thư ký Ban LBTM – VPTG
-    Maria Đặng Thị Ánh Nga, giáo dân giáo xứ Hà Nội, thư ký Ban LBTM – VPTG 
-    Cùng với sự cộng tác của quý Cha đặc trách Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng của các Giáo hạt.
-    Ngoài ra, còn có ban điều hành giáo dân:
+ Các Ông Phó Ngoại của các Giáo xứ.
        + Ban Điều Hành của Tác viên Tin Mừng
        + Các Tông đồ Chuyên Biệt
        + Các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành lo về Truyền Giáo
        + Văn Phòng phối hợp
Từ khi chính thức được thành lập, ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng đã có những hoạt động mang lại những kết quả thiết thực cho Giáo phận:
-    Sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự trong Ban.
-    Gửi thành viên đi du học ở nước ngoài.
-    Tổ chức các lớp đào tạo những cán bộ truyền giáo tận tụy, nhiệt tâm và có chuyên môn.
-    Mở các lớp Tác viên Tin Mừng, lớp bồi dưỡng thánh Kinh và các khóa khóa học hỏi về truyền giáo cho các Vị Phó ngoại 
-    Mở các khóa học hỏi tóm lược về tài liệu của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế Giới và chuyên đề Tân Phúc Âm Hóa
-    Kết hợp với các ban liên quan để thực hiện các bộ Audio giáo lý: Dự Tòng, Hôn Nhân, Kinh Hằng Ngày, Suy Niệm Lời Chúa Cho Người Ngoại Giáo.
-    Lập Sân cho Lương Dân
-    Thử nghiệm: buổi gặp gỡ và giao lưu văn hóa với anh chị em tôn giáo khác và chương trình “Cà Phê Truyền Giáo Trong Tầm Tay.” 
-    Lập trang Web tinvuixuanloc.vn
-    Tổ chức các khóa học bồi dưỡng hàng tháng, hàng quý và hàng năm để các thành viên học hỏi, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết, hiệp nhất với nhau.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...