12/05/2015
27889
1.    Quá trình hình thành và phát triển
Lễ sinh là những người được trao phó sứ mạng phục vụ Bàn Thờ để giúp cộng đoàn sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ. Khi phục vụ, lễ sinh được gần gũi với Chúa và các cử hành thánh. Điều này giúp các em tăng trưởng đức tin cùng với lòng yêu mến Chúa. Giúp lễ là dịp tốt cho lễ sinh được ở gần Chúa hơn, được các linh mục dạy dỗ nhiều hơn, như cậu bé Samuen ngày xưa ở trong Đền thờ với Thầy Hêli (x. 1 Sm 3,3-19). Phần lớn các ơn gọi linh mục đều nhen nhúm, nẩy nở và xuất thân từ các em giúp lễ. Chính vì thế Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã quyết định thành lập Ban Lễ Sinh Giáo phận vào tháng 01.2009 và cắt cử Cha Giuse M. Trần Minh Phú phụ trách. Với nỗ lực và nhiệt huyết, Cha Giuse M. đã tổ chức các buổi gặp mặt, sinh hoạt, giao lưu cho các em lễ sinh trong Giáo phận, nhằm khích lệ và tạo cơ hội cho các em học hỏi với nhau trong sứ vụ giúp lễ và tìm hiểu về ơn gọi dâng hiến. Vì lễ sinh là vườn ươm ơn gọi linh mục và để thuận tiện trong việc giúp các em gìn giữ ơn gọi của mình, nên ngày 26.11.2013, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh quyết định bổ nhiệm Vị Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc đặc trách Ban Lễ Sinh Giáo phận. 
2.    Mục đích
Ban Lễ Sinh được thành lập nhằm cổ võ, nâng đỡ sự nhiệt thành phục vụ và lòng yêu mến Chúa cho các em Lễ Sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các em tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển Ơn Gọi của mình, đặc biệt Ơn Gọi Linh Mục Giáo Phận.
Ban Lễ Sinh luôn nỗ lực chăm sóc, củng cố Ơn Gọi cho các em Lễ sinh trong môi trường sống của các em: tại gia đình và nơi học đường. Ban Lễ Sinh tạo nhiều điều kiện để các em có có thể vừa học kiến thức ở nhà trường vừa học hỏi Ơn Gọi và giúp các em biết sử dụng thời gian sống một cách hợp lý. 
3.     Cơ cấu tổ chức
-    Trưởng ban: Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc – Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo
-    Ủy viên: Quí Cha trong Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
-    Cùng với 12 Cha đặc trách Lễ Sinh của 12 Giáo Hạt trong Giáo Phận.
4.    Các hoạt động
Hàng năm, tại các Giáo hạt có những ngày Đại Hội Lễ Sinh. Đây không chỉ là những ngày đại hội thuần túy mà còn là dịp các em Lễ Sinh học hỏi và tìm hiểu Ơn Gọi Linh Mục. Bên cạnh đó, Các em Lễ Sinh tại cấp Giáo hạt, hàng tháng, được tập trung học hỏi và bồi dưỡng nghiệp vụ lễ sinh, đào sâu giáo lý, sinh hoạt giao lưu giữa Lễ Sinh của các Giáo xứ.
Năm 2013, Ban điều hành Lễ Sinh Giáo phận đã tuyển chọn các em có ơn gọi dâng hiến trong sứ vụ linh mục Giáo phận từ lớp 9 đến lớp 12. Nhóm này có khoảng 300 em và được gọi là ‘Vườn ươm Ơn Gọi Linh mục Giáo phận’. Hầu hết các em đều xuất thân từ các đội giúp lễ của các Giáo xứ. Mỗi Giáo hạt có một Cha phụ trách ‘Vườn ươm Ơn gọi’ này. Các sinh hoạt của ‘Vườn ươm Ơn gọi’ hàng tuần được tổ chức tại mỗi Giáo xứ; hàng tháng theo lớp tại một Giáo xứ trong Giáo hạt và có Cha Đặc trách Giáo hạt cùng với Quí Thầy Đại Chủng Viện giúp huấn luyện về 4 chiều kích: Nhân Bản, Thiêng liêng, Trí thức và Mục vụ.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...