10/03/2015
19053

1.    Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức
Trước năm 2004, Ban Mục vụ Di Dân Giáo phận Xuân Lộc trực thuộc ban Truyền giáo của Giáo phận do Cha Trưởng ban Đaminh Trần Xuân Thảo - Chánh xứ Hà Nội và Cha Phó ban Vincentê Nguyễn Thành Công - Chánh xứ An Bình phụ trách. Tháng 11 năm 2005, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh - Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc đã chính thức thành lập Ban Mục vụ Di Dân được tách từ Ban Mục vụ Truyền Giáo của Giáo phận và bổ nhiệm Cha Vincentê Nguyễn Thành Công làm trưởng ban. Từ đây, Ban Mục vụ Di Dân hình thành cơ cấu tổ chức gồm: một trưởng ban, hai phó ban và một thư ký. Ban Mục vụ Di Dân thành lập những cụm để dễ quy tụ và gặp gỡ anh chị em di dân như: cụm Dĩ An, cụm Biên Hoà, cụm Tân Mai, cụm Nhơn Trạch và cụm Long Thành. Vào năm 2009 những cụm di dân khác tiếp tục được thành lập như: cụm Sông Mây - Vĩnh Cửu, cụm Trảng Dài, cụm Bàu Xéo.
2.    Mục đích 
Ban Mục vụ Di Dân Giáo phận được thành lập để chuyên chăm lo mục vụ cho anh chị em di dân đang sinh sống và làm việc trong địa bàn Giáo phận Xuân Lộc. Qua những hoạt động mục vụ đa dạng như các buổi sinh hoạt, gặp gỡ, chia sẻ, các thánh lễ và giờ kinh tối... Ban Mục vụ Di Dân mong muốn giúp anh chị em di dân sống tốt hơn về đời sống đạo đức, luân lý và nhân bản với những ước mong anh chị em di dân sẽ trở thành chứng tá Tin Mừng trong môi trường sống và làm việc của mình.
3.    Nhân sự 
Ban Mục vụ Di Dân hiện nay gồm có: Cha Trưởng ban và Cha Phó ban cùng 12 Cha đặc trách Di Dân của 12 Giáo hạt.

4.    Hoạt động: 
Chăm sóc đời sống tinh thần cho tất cả các anh chị em di dân trong địa bàn Giáo phận Xuân Lộc. Cách đặc biệt cho anh chị em di dân đang làm việc tại các khu công nghiệp và các em học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, …thuộc địa bàn Giáo phận.
Hằng năm Ban Di Dân cố gắng tổ chức các cuộc họp mặt cho anh chị em di dân để Đức Giám Mục Giáo phận hoặc các Vị Đại Diện của Ngài gặp gỡ và hướng dẫn anh chị em sống đời sống đức tin trong hoàn cảnh xa quê hương, gia đình. Tổ chức những thánh lễ, học hỏi về chương trình mục vụ của Giáo phận. Đọc kinh tối trong các khu nhà trọ và có Cha phụ trách hiện diện cùng đọc kinh chung.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...