10/03/2015
20359

1.    Quá trình hình thành
Trước năm 1975 mỗi giáo phận đều có Caritas Giáo phận. Tại Giáo phận Xuân Lộc, năm 1966 Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn cho thành lập Caritas Xuân Lộc để phục vụ người nghèo, người đau ốm, người già neo đơn, trẻ em cô nhi, khuyết tật, nạn nhân chiến tranh… và bổ nhiệm hai Cha đặc trách Ủy ban bác ái Xã hội gồm Cha Phaolô Nguyễn Quang Hiền - Giám đốc và Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh - Phó Giám đốc.
Tháng 09.2001, Hội đồng Giám Mục Việt Nam thành lập Ủy Ban bác ái Xã hội trực thuộc HĐGMVN, và mời gọi các Giáo Phận thành lập Ban bác ái Xã hội trực thuộc Tòa giám mục, để phục vụ người nghèo, bệnh tật, neo đơn và cứu trợ các nơi bị thiên tai. Đầu năm 2002, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục chánh tòa Giáo phận Xuân Lộc đã thành lập Ban bác ái Giáo phận với tôn chỉ và mục đích theo Ủy Ban bác ái Xã hội thuộc HĐGMVN, đồng thời Đức Cha Phaolô Maria bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Uy – Trưởng Ban.
Ngày 02.07.2008 Nhà nước đã chấp thuận cho HĐGMVN, qua đơn đề nghị của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội - Hội Đồng Giám mục Việt Nam được phép hoạt động Hội đòan Caritas Việt Nam và các Hội đoàn Caritas tại 26 giáo phận. Ba tháng sau, Caritas Việt Nam đã ra mắt tại Tòa Giám Mục xuân Lộc và từ đây Ban Bác Ái Xã Hội của mỗi giáo phận được gọi là Ban Bác ái Xã Hội – Caritas với tên của giáo phận đi kèm.

2.    Đôi nét sinh hoạt hiện nay
Các hoạt động của Ban BAXH – Caritas luôn trung thành với tinh thần bác ái của Caritas Giáo hội là “phục vụ người nghèo”. Để chu toàn sứ mạng cao quý này, ngay từ những ngày đầu thành lập, ban BAXH – Caritas Xuân Lộc đã định hướng cho mình là: Thành lập cơ cấu nhân sự để phục vụ; Xác định những công tác phục vụ phù hợp và vận động cộng đồng giáo phận cùng tham gia; Thiết lập các cơ sở Bác ái để phục vụ lâu dài và có hiệu quả. Cùng với những nhu cầu bác ái tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội, Ban Bác Ái Xã Hội Giáo phận đã cố gắng trong các công việc nhằm:
-    Phát huy tình yêu thương bác ái, liên đới không chỉ giữa các Kitô hữu nhưng là giữa mọi người trong xã hội.
-    Giúp đỡ cụ thể bằng vật chất và tinh thần trong các trường hợp khẩn cấp (thiên tai, bão, lũ...)
-    Giảm tỉ lệ người nghèo đói và bài trừ các tệ nạn xã hội.
-    Hướng dẫn những người thiện trí phương thức thực hiện việc bác ái tại Giáo xứ.
3.   Cơ cấu nhân sự của ban BAXH – Caritas Giáo phận

-    Linh mục giám đốc ban BAXH – Caritas giáo phận: Giuse Nguyễn Văn Uy, Chánh xứ Lai Ổn, Hiệu Trưởng trường Trung cấp nghề Hòa Bình.
-   Cha Giuse Nguyễn Mạnh Cường, Chánh xứ Lộ Đức, Phó Ban Bác Ái Xã Hội
-    Văn phòng ban BAXH – Caritas giáo phận: Có ít nhất 2 nhân viên làm việc toàn thời gian và bán thời gian.
-    Theo tổ chức riêng của giáo phận Xuân Lộc: Mỗi giáo hạt có Cha đặc trách bác ái xã hội. Mỗi dòng tu có tu sĩ phụ trách bác ái xã hội. Mỗi giáo xứ có ông Phó ngoại phụ trách bác ái xã hội.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...