20/06/2020
1103
+ Được Phát Trực Tiếp Từ Núi Cúi
📌+ Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông và cùng dâng lời Tạ Ơn Chúa
🌀BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT GIA KIỆM


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...