20/07/2020
644
THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ MỪNG CÁC TÂN LINH MỤC:
+ Giuse Nguyễn Minh Vương
+ Giuse Vũ Viết Quang
+ Giuse Nguyễn Đình Nhu
Vào lúc 09g00, ngày 18 tháng 07 năm 2020
- Tại Thánh Đường Giáo Xứ Suối Nho - Giáo Hạt Túc Trưng - Giáo Phận Xuân Lộc.


https://www.youtube.com/watch?v=Q1C5bDRPNbo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...