21/07/2020
930
+ Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Giáo Xứ Hà Nội ngày 18.07.2020
+ Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu Nguyện Cho Tân Linh Mục Emmanuel và Gia Đình trong khởi đầu Sứ Vụ Mục Tử .

🌀BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...