19/10/2021
823
Vào lúc 9g sáng ngày 14/10/2021 – Trên đỉnh Núi Cúi, mẻ bêtông cuối để hoàn tất việc thi công đúc tượng Đức Mẹ đã hoàn thành. 
https://www.youtube.com/watch?v=gAqhFceGhYc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...