09/06/2020
301

Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 07.06.2020, Giáo xứ Thiên Lộc Cung nghinh Linh ảnh lòng Chúa thương xót.
Nguồn: Ban MVTT Giáo hạt Long Thành
Link Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=UpFWiX8Q1XE

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...