03/12/2017
12247
Lần đầu tiên " NGÀY GIÁO PHẬN" được tổ chức, đây là dịp để toàn giáo phậm xum họp "một nhà" để chúc tụng, tạ ơn Chúa và cầu xin cho gia đình và giáo phận. Đây cũng là ngày mọi người gặp gỡ chia sẻ tâm tình, xây đắp tình hiệp nhất và hun đúc nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cho anh chị em đau khổ, di dân và lương dân. Đây cũng là ngày chúng ta cùng thao thức, chung tay xây dựng giáo phận thành "Thánh Địa Lòng Thương Xót"
Ban Truyền Thông Giáo phận sẽ truyền hình trực tuyền trên Youtube về Thánh lễ "NGÀY GIÁO PHẬN"

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...