06/10/2017
2272
Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nguyện Đường Đức Mẹ Mân Côi thuộc Giáo Xứ Bùi Chu

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...