30/06/2018
3738
Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Kim Khánh Linh Mục của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú
sẽ cử hành tại nhà nguyện Tòa Giam Mục Xuân Lộc vào lúc 10h00' Chúa nhât , ngày 01.07.2018 .
Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa tuôn tràn đầy trên Đức Ông Vinh Sơn

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...