27/07/2018
1570
Trực tuyến Thánh Lễ 50 năm Linh Mục của Cha Giuse Bùi Trung Phong

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...