28/11/2017
9124
Ban truyền thông Giáo phận sẽ trực tuyến Thánh lễ An Táng cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm - Chánh xứ Xuân Đức, hạt An Bình vào lúc 08h30 ngày 29.11.2017 tại Gx. Xuân Đức.
Trong tình yêu của Đức Kitô phục sinh, xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Cha Giuse.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...