28/07/2017
2720
GIÁO LÝ VIÊN GẶP GỠ VỊ CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘITHÁNH LỄ TÔN VINH CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN VÀ TRAO BẰNG ĐUỐC HỒNG

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...