06/11/2020
683
📌 Được phát trực tiếp từ tại Nhà Nguyện Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót
- tại GIÁO XỨ SUỐI CÁT
🌀 Trên các phương tiện truyền thông của GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.

🔴" Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thờ nề vất vả cũng là uổng công " ( Tv 126 )
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
___oOo___
THÁNH LỄ LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN & ẢNH TƯỢNG TÔN KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - 06/11/2020
CHƯƠNG TRÌNH
14g00 – 14g45 : Đón tiếp
14g45’ – 15g00’ : Khởi động
15g00’ – 15g40’: Lần chuỗi LTX
15g40’ – 16g00’ : Chuẩn bị đoàn rƣớc 16g00’ –
17g30’ : Thánh lễ ( Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế )
Ngày 06.11.2020
Cộng đoàn Giáo xứ Suối Cát và Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Xuân Lộc quy tụ về đây, cùng với Đức Giám Mục Giáo Phận dâng thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, suối nguồn của Lòng Thương Xót với Nghi thức Làm Phép Nhà Nguyện tôn kính Lòng Chúa Thương Xót. Trong mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ, Đức Kitô là hiện thân Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã đến với con người , đã bày tỏ tột cùng Lòng Thương Xót trên Thập giá để tái sinh nhân loại vào sự sống của Thiên Chúa. Đây là Tin Mừng có sức nâng chúng ta lên, đem đến cho chúng ta niềm hy vọng kiên vững đến độ chúng ta có thể phó mình cho Lòng Chúa Thương Xót trong mọi tình huống, trọn đời sống và ngay cả cái chết. Lòng Chúa Thương Xót là nơi chúng ta trú ẩn, là niềm hy vọng và ơn cứu độ của chúng ta. Điều thiết yếu là ở niềm tin của chúng ta nơi Đức Kitô, Đấng có thể phục sinh kẻ chết, và sau cùng, là Đấng lau sạch mọi giọt lệ và làm cho mọi sự trở nên mới mẻ (x. Kh 21,4)1. Chúng ta vui mừng tề tựu tại đây để dâng Nhà Nguyện mới này cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy khẩn nài xin Người .thương đến ngự giữa chúng ta và dùng quyền năng Người . làm phép nước này để rảy trên chúng ta làm dấu chỉ thống hối và nhớ lại Bí tích Rửa Tội cũng như để thanh tẩy các tường Nhà Nguyện mới này. Nhất là chúng ta phải quan tâm hiệp nhất trong đức tin và đức mến làm thành Hội Thánh sống động ở giữa trần gian là dấu chỉ và chứng nhân của tình Chúa yêu thương mọi người .

🌀 BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...