07/08/2021
509
Lúc 6 giờ sáng : Trực Tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên năm B | Ngày 08/08/2021
https://www.youtube.com/watch?v=tBa98XNFUYo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...