05/11/2016
1783
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
HẠT LONG THÀNH VÀ HẠT PHƯỚC LÝ
CHÚA NHẬT 06/11/2016 t
ại Nhà Thờ THÁI LẠC

 
8g30: Đón tiếp Đức Cha chánh Giuse, Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý khách trong và ngoài giáo hạt.
8g45: Đức Cha gặp gỡ, chia sẻ Lòng Thương Xót với cộng đoàn
9g30: Diễn nguyện
10g00: THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...