05/08/2020
402
🔴Thánh Lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 18 TN A| 05.08.2020
✝️ Lúc 19g15: từ Nhà thờ Chính Tòa
#thánhlễ #online #gpxl #covid19
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5Xbyj6D5VA0
MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...