07/08/2020
861
Thánh Lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 18 TN A| 07.08.2020
#thánhlễ #online #gpxl #covid19
Lúc 4g30

Lễ lúc 19g15

 
MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...