18/09/2019
5559
Vào lúc 09giờ sáng thứ Hai, 16.09.2019, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã chủ sự Thánh Lễ Sai Đi, cầu nguyện cách đặc biệt cho quí Cha thuyên chuyển nhiệm sở năm 2019.

Cùng đồng tế với Đức Cha Chánh Giuse có Đức Cha Phụ Tá Gioan Đỗ Văn Ngân, có Đức Ông Sinhsơn, Quí Cha Quản hạt, Quí Cha Cố, Quí Cha thuyên chuyển đợt này và Quí Cha Chánh xứ có liên hệ với Quí cha thuyên chuyển.

Trong tâm tình của ngày lễ Sai Đi này, Đức Cha Chính Giuse mời gọi Quí Cha hãy đi vào gốc rễ của thánh lễ đó là đón nhận sứ mạng Chúa trao và lên đường phục vụ bằng chính sự dấn thân của mình, dù là những sứ vụ khó khăn, nhưng vẫn đón nhận và tận tâm làm việc phục vụ bằng tất cả con người của mình.
Video Bài Giảng của Đức cha Giuse:


Sau bài giảng là nghi thức sai đi. Đức Cha trao bổ nhiệm thư cho Quí Cha, kèm theo bức tượng Đức Mẹ như là dấu chỉ nói lên sự đồng hành của Đức Maria trong sứ vụ mới của Quí Cha. Đức Cha cũng gửi Thư Cám ơn cho hai Cha Cố năm nay nghỉ hưu và gửi Thư đến một Cha năm nay xin nghỉ để chữa bệnh.

Sau Thánh lễ, Quí Cha cùng chia sẻ với nhau trong bữa cơm trưa thân mật tại nhà cơm Tòa giám mục.

Cầu chúc cho quí Cha được sai đi trong sứ vụ mới luôn là những Mục tử tốt, yêu mến đoàn chiên và đem ân sủng, tình thương Chúa đến cho đoàn chiên.
Dưới đây là danh sách quí Cha thuyên chuyển năm 2019
Ban TT Giáo phận.Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...