11/09/2020
1857
Sáng ngày 10.09.2020 - Thánh lễ sai đi được cử hành tại nhà nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc, do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự. Trong nghi thức sai đi, Lm. Giuse Đoàn Xuân Linh ( Chưởng ấn Tòa Giám Mục ) đã công bố danh sách các Cha thuyên chuyển trong năm 2020. Đức Cha giáo phận đã trao cho các Cha bổ nhiệm thư, cùng món quà thật ý nghĩa là tượng ảnh Đức Mẹ Núi Cúi .
Xin Chúa và Mẹ Núi Cúi chúc lành cho những bước chân Mục tử của các cha trong sứ vụ mới lãnh nhận.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...