12/04/2017
1736
Chúa nhật ngày 09/04/2017, Đức Cha Giuse đã dâng Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi.
Ngài đã ngỏ lời với các bạn trẻ và xin lời hứa từ các bạn trong Mùa Chay Thánh này.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...