08/11/2016
1444
Ngày 01.11.2016, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo thăm giáo điểm Cây Sung.
Đức Cha đã đến thăm các gia đình nghèo trong giáo điểm này và dâng Thánh Lễ kính các Thánh nam nữ cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo điểm.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...