07/11/2016
1477

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chia sẻ tại Cụm Long Thành - Phước Lý
BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
HẠT LONG THÀNH VÀ HẠT PHƯỚC LÝ
CHÚA NHẬT 06/11/2016 tại Nhà Thờ THÁI LẠC

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...