05/03/2021
920

Chuyển trao Sứ vụ âm thầm - Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ Lễ Khởi đầu sứ vụ của Đức cha Gioan


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...