13/11/2020
674
+ Được Phát Trực Tiếp Từ Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận
🌀BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


https://www.youtube.com/watch?v=HbYE-YzSAkc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...