10/03/2015
1103

 

WHĐ (19-04-2012) / VIS – Ngày 18 tháng Tư 2012, Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei đã rathông cáo sau đây:

“Theo yêu cầu trong cuộc họp diễn ra ngày 16 tháng Ba tại văn phòng Bộ Giáo lý Đức tin,ngày 17 tháng Tư Ủy ban đã nhận được bản trả lời của Đức giám mục Bernard Fellay, Bề trên tổng quyền Huynh đoàn Thánh Piô X. Ủy ban sẽ xem xét bản trả lời này sau đó trình lên Đức Thánh Cha để ngài phán quyết”.

(VIS, 18-04-2012)


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...