03/05/2015
4597
Lược sử:
Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu do Linh mục Phanxicô Maria Nguyễn Viết Linh sáng lập, được Tòa Thánh cho phép thiết lập qua văn thư của Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc (prot. n° 1965/04) đề ngày 24/04/2004. Ngày 28/12/2004, Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, Giám mục Gp. Phan Thiết, ký nghị định thiết lập theo Giáo Luật và chuẩn y bản Hiến Luật của Tu Đoàn.
Mục đích: Tu đoàn giúp các hội viên cùng nhau theo đuổi lý tưởng trọn lành Đức Ái và chuyên lo công tác loan báo Tin Mừng.
Linh đạo: Các hội viên Thừa Sai Thánh Mẫu, nhờ Mẹ Maria, với Mẹ Maria và noi gương Mẹ Maria, quyết tâm sống Chúa Kitô thật dồi dào bằng cách kết hợp mật thiết với Cha trên trời trong tinh thần hiếu kính thâm sâu, với chị em trong tình bác ái huynh đệ nồng nàn, và với mọi người trong tình bác ái tông đồ phổ quát, ngõ hầu đem Chúa Kitô tới cho muôn dân.
Hoạt động: Tu Đoàn coi sự hiện diện bác ái giữa mọi người là hoạt động truyền giáo căn bản và chính yếu, đồng thời đáp ứng các nhu cầu tông đồ thực tế nơi mình hiện diện bằng những hoạt động cụ thể về từ thiện xã hội, giáo dục, y tế, mục vụ... đặc biệt nhắm tới những người nghèo khổ và giới trẻ.
Nhà chính: Ấp Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận.

Quyền tổng phụ trách: Chị Maria Madalena Nguyễn Thị Đào
                      Điện thoại : 0909016957
Tại Giáo phận Xuân Lộc: Tu Đoàn Nữ TSTM hiện diện tại các cộng đoàn sau:
1.    Cộng đoàn Mactino : Giáo xứ Thánh Tâm, Hạt Hố Nai
2.    Cộng đoàn Phú Lý : Giáo xứ Phú Lý, Hạt Túc Trưng
3.    Cộng đoàn Thiên Phước : Giáo xứ Thiên Phước, Hạt Long Thành
4.    Cộng đoàn Văn Hải : Giáo xứ Văn Hải, Hạt Long Thành
5.    Cộng đoàn Bắc Hòa : Giáo xứ Bắc Hòa, Hạt Phú Thịnh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...