04/08/2017
28605
tòa giám mục xuân lộc
210 Hùng Vươg - Xuân Bình - Long Khánh - Đồng Nai - Việt Nam
ĐT: (0084) 613877256 - Fax: (0084) 613784053 - EMAIL:  vptgmxl@gmail.com  
Số: 05-2017/tc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toà Giám mục Xuân Lộc, ngày 03 tháng 8 năm 2017
  
THÔNG BÁO
V/v. Bổ Nhiệm Nhân Sự Mục Vụ Nhiệm kỳ 2017-2021
 
Kính gửi :  - Quý Cha Quản hạt,
- Quý Bề trên,
- Quý Tu sĩ nam nữ và Anh em Chủng sinh
- Anh chị em giáo dân Giáo phận Xuân Lộc
 
Anh chị em thân mến,
Với niềm hân hoan và tin tưởng cậy trông vào Chúa, tôi xin thông báo cho anh chị em biết: sau khi đã suy nghĩ, cầu nguyện và tham khảo ý kiến các vị hữu trách, tôi đã bổ nhiệm các nhân sự mục vụ nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm các trách vụ Quản hạt, Trưởng Ban, Phó Ban, Đặc trách, Phó Đặc trách và Thư ký của các Ban, các Giới, các Phong trào và Hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo phận Xuân Lộc (xin xem danh sách đính kèm).
Vậy xin anh chị em hãy cầu nguyện và cùng nhau cộng tác, để góp phần xây dựng Giáo phận thành Gia đình của Thiên Chúa, cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và hăng say loan báo Tin Mừng Tình Thương của Chúa.
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Thánh Cả Giuse - Bổn Mạng của Giáo phận thương chúc lành cho Giáo phận chúng ta, đặc biệt cho nỗ lực thực hiện giấc mơ biến Giáo phận chúng ta thành “thánh địa lòng thương xót”. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tôi.
Thân mến chào anh chị em.
  
+ Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
 
DANH SÁCH NHÂN SỰ MỤC VỤ NHIỆM KỲ 2017-2021
I. CÁC LINH MỤC QUẢN HẠT
STT TÊN THÁNH, HỌ VÀ TÊN CHÁNH XỨ QUẢN HẠT
1 Gioan Trần Xuân Hùng Tâm Hòa An Bình
2 Phaolô Nguyễn Đức Thành Thái Hiệp Biên Hòa
3 Phêrô Phạm Duy Liễm Ninh Phát Gia Kiệm
4 Cha Giuse Phạm Sơn Lâm Hà Nội Hố Nai
5 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Lộ Đức Hòa Thanh
6 Gioan Bùi Sĩ Phước Thái Lạc Long Thành
7 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Trà Cổ Phú Thịnh
8 Giuse Nguyễn Anh Hùng Bắc Thần Phước Lý
9 Phanxico X. Trần Văn Phan Phương Lâm Phương Lâm
10 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Tân Mai Tân Mai
11 Phêrô Lưu Thành Tâm La Ngà Túc Trưng
12 Đaminh Ngô Công Sứ Chính Tòa Xuân Lộc

II. LINH MỤC PHỤ TRÁCH CÁC BAN 
 
STT            BAN PHỤ TRÁCH                                                                                                                                   NƠI Ở                                                 
1 Ban Giáo Lý Đức Tin & Kinh Thánh Cha Phaolô Nguyễn Văn Đông (TB) Hàng Gòn
Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn (PB) Suối Tre
2 Ban Phụng Tự Cha Giuse Đinh Văn Huấn (TB) ĐCV
Cha Giuse Trần Quang Minh (PB) ĐCV
Cha Đaminh Trần Kim Quang (PB) ĐMHCG
3 Ban Nghệ Thuật Thánh - Xây Dựng Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân (TB) Lộ Đức
Cha Giuse Nguyễn Chí Hùng (PB) Núi Đỏ
Ông Giuse Lê Thế Phát (TK) Ngũ Phúc
4 Ban Thánh Nhạc Cha Đaminh Trần Công Hiển (TB) Võ Dõng
Cha Phêrô Nguyễn Huệ (Phó 1) ĐCV
Cha Phêrô Nguyễn Văn Thanh (Phó 2) Xuân Tôn
Cha Giuse Vũ Anh Dũng (TK) P. Thạch An
5 Ban Loan Báo Tin Mừng (ACE Lương dân, ACE Tôn giáo bạn, Dân tộc) Cha Hiêrônimô Nguyễn Đình Công (TB) Thịnh An
Cha Đaminh Đặng Công Khanh (Phó 1) Thiên An
Cha Giuse Phạm Thiên Hồng Phước (Phó 2) Xuân Nhạn
Cha FX. Trần Đức Hòa, CM (Phó 3) Đức Thắng
6 Ban Linh Mục Cha Giuse Đinh Văn Huấn (TB) ĐCV
Cha Giuse Nguyễn Hữu Châu (Phó 1) ĐCV
Cha Gioakim Phạm Hiệp (Phó 2) Đông Hòa
7 Ban Chủng Sinh - Ơn Gọi và Lễ Sinh GĐ.ĐCV: Cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo ĐCV
8 Ban Tu Sĩ Cha Đaminh Đinh Viết Tiên, OP Đền Martinô
9 Ban Hành Giáo Cha Giuse Nguyễn Ý Định (TB) Xuân Trà
Cha Đaminh Vũ Kim Khanh  (PB) Long Thuận
Cha GB. Phan Trịnh Long (TK) Xuân Linh
10 Ban Truyền Thông Xã Hội Cha Đaminh Ngô Công Sứ (TB) Chính Tòa
Cha Đaminh Phạm Văn Tám (Phó 1) Xuân Long
Cha Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo (Phó 2) Thái Thiện
11 Ban Huấn Giáo (Tài liệu Giáo lý, Giáo lý viên, TNTT) Cha Giuse Đỗ Đức Trí (TB) Thái Hòa
Cha Phanxicô X. Nguyễn Xuân Huy (Phó 1) Phát Hải
Cha Giuse Phạm Quốc Thuần (Phó 2) Thái Hoà
12 Ban Văn Hóa Cha Phaolô Đoàn Thanh Phong (TB) Russeykeo
Cha Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo (Phó 1) Thái Thiện
Cha Đaminh Lê Thanh Trưởng (Phó 2) Thị Cầu
Thầy Micae Bùi Công Thuấn (TK) Chính Tòa
13 Ban Công Lý - Hòa Bình Cha Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn (TB) Trà Cổ
14 Ban Mục vụ Gia Đình Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn (Quyền TB) Lộc Hòa
15 Ban  Bác Ái Xã Hội - Caritas Cha Giuse Nguyễn Văn Uy (TB) Lai Ổn
Cha Vinhsơn  Nguyễn Mạnh Cường (Phó 1) Tân Mai
Cha Giuse Trần Minh (Phó 2) Xuân Tây
16 Ban Mục Vụ Di Dân và Công Nhân Cha Giuse Phạm Đình Hiền (TB) Thanh Hóa
17 Ban Bảo Vệ Sự Sống Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch (TB) Thịnh An
Cha Giuse Phạm Phi Vũ (PB) Xuân Bảo
18 Ban Tư Pháp * Đại diện Tư pháp & Chánh án TAHP:
Cha Gioan Bt. Nguyễn Đăng Tuệ ĐCV
* Các Hội Thẩm:
Cha Giuse Phạm Đình Hiền Thanh Hoá
Cha Bênêđictô Nguyễn Phi Hành Na-Goa
Cha Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Trà Cổ
Cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Tân Mai
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn Lộc Hoà
* Bảo hệ: Cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt ĐCV
* Lục sự: Cha Giuse Đoàn Xuân Linh ĐCV
* Lục sự dự phòng:
Sr. Maria Trần Thị Tố Oanh Dòng MCCH
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương Dòng ĐMTH
19 Ban Văn Phòng Cha FX. Đỗ Đức Lực (Chánh VP) TGM
Cha Giuse Nguyễn Thanh Bình (Phụ tá VP) TGM

III. LINH MỤC ĐẶC TRÁCH CÁC GIỚI
STT             GIỚI ĐẶC TRÁCH                                                                                                                       NƠI Ở                                                      
1 Giới Cao Niên Cha Đaminh Nguyễn Thành Tiến (ĐT) Phúc Hải
Cha Gioakim Phạm Hiệp (PĐT) Đông Hoà
2 Giới Gia Trưởng Cha Phêrô Phạm Duy Liễm (ĐT) Ninh Phát
Cha Đaminh Vũ Văn Hoài (PĐT) Minh Hoà
3 Giới Hiền Mẫu Cha Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành (ĐT) Thái Xuân
Cha Gioakim Phan Công Chính (PĐT) Bình Hoà
4 Giới Trẻ Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn (ĐT) Lộc Hòa
-  Sinh viên Cha Raymunđô Trần Quốc Thắng (Phó 1) Ngọc Lâm
-  Giáo xứ Cha Đaminh Trịnh Đình Cương (Phó 2) Ngũ Phúc
-  Phong trào, Hội đoàn
-  Tự phát
5 Giới Thiếu Nhi Cha Giuse Đỗ Đức Trí (ĐT) Thái Hòa
Cha Giuse Phạm Quốc Thuần (ĐT. TNTT)
6 Giới Y Bác Sĩ (Lương y, Bác sĩ, Y sĩ, Y tá, Y công) Cha Đaminh Trần Công Hiển (ĐT) Võ Dõng
Cha Martinô Phạm Hồng Duy Anh (PĐT) P. Biên Hoà
7 Giới Giáo Chức Cha Giuse Tạ Duy Tuyền (ĐT) Tân Bắc
(Giáo sư, Giáo viên, Nhân viên cộng tác tại các trường học)
8 Giới Thương Nghiệp (Doanh nhân, Tiểu thương, Chủ xí nghiệp) Cha Phaolô Nguyễn Nguyên (ĐT) Đại Lộ
9 Giới Nông - Ngư Nghiệp Cha Phêrô Đoàn Đức Thăng (ĐT) Quảng Tâm

IV. LINH MỤC ĐẶC TRÁCH CÁC PHONG TRÀO & HỘI ĐOÀN
Liên lạc viên: Cha Gioan Trần Xuân Hùng, CX Tâm Hòa & Quản hạt An Bình

 
STT               PHONG TRÀO
&  HỘI ĐOÀN
ĐẶC TRÁCH                                                                                                                NƠI Ở                                                 
1 Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót Cha Giuse Trần Phú Sơn (ĐT) Kẻ Sặt
Cha Martinô Nguyễn Đinh Hoàng (TK)
2 Gia Đình Khôi Bình Cha Đaminh Ngô Công Sứ Chính Tòa
3 Phong trào Cursillo * Linh hướng :
Cha Giuse Đinh Nam Hưng Bùi Chu
Cha Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Phương Lâm
4 Huynh Đoàn Đa Minh Cha Antôn Trần Bảo Toàn, OP Đền Martinô
5 Legio Mariae
(Regia Xuân Lộc)
Linh giám: Cha Đaminh Ngô Công Sứ Chính Toà
Phó Linh giám: Cha Phêrô Vũ Công Bình Dầu Giây
 * Comm. Long Khánh:
    - Cha Đaminh Ngô Công Sứ
* Comm. Gia Phương:
    - Cha Đaminh Trần Công Hiển Võ Dõng
* Comm. Biên Hoà:
    - Cha Giuse Nguyễn Đức Lục Hoà Bình
* Comm. Phú Long:
    - Cha Giuse Nguyễn Anh Hùng Bắc Thần
6 Huynh Đoàn Thánh Thể Cha Giuse Trần Phú Vinh, SSS Hải Dương
7 Gia đình Tận Hiến Cha Antôn Nguyễn Ngọc Lâm, MC Phú Lý
8 Phong trào Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình Cha Gioan Trần Xuân Hùng Tâm Hoà

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...