22/09/2020
768
Sau nhiu năm hc hi giáo lý v Chúa Thánh Thn, nht là trong nhng ngày va qua, 84 em thiếu nhi ca giáo x Xuân Linh đã được Đức Cha Giuse Giám Mc GP Xuân Lc ban bí tích Thêm Sc. Thánh l được c hành trong bu khí trang trng và st sng, lúc 17h00 ngày 20 tháng 09 năm 2020, ti nhà th Giáo X Xuân Linh
Khi chun b rước đoàn đồng tế thì mt cơn mưa kéo ti. Các em thiếu nhi vui v nói vi nhau: “Hng ân Chúa như mưa như mưa”. Và đúng là hng ân Chúa như mưa như mưa đổ trên mi người, đặc bit là nhng người được lãnh nhn ơn Chúa Thánh Thn. Đoàn người trang nghiêm tiến vào Thánh đường trên tay cm hoa nến trong lòng rn ràng mng vui.
Vi tâm tình mc t, Đức Cha Giuse - v ch chăn ca Giáo Phn đã nhn nh vi các ng viên Thêm sc: “Bí tích Thêm sc ghi mt du n thiêng liêng không th xóa được. Người lãnh nhn được ban thêm ngun sc mnh giúp h sng vng vàng và kiên trung hơn trong đời sng đức tin. Bi vy các con hãy đón Chúa Thánh Thn ng vào tâm hn như mt v “thượng khách”. Ngài cũng mi gi các bc ph huynh quan tâm ti vic hc giáo lý và giáo dc đức tin cho các thế h tr, tương lai ca Giáo Hi và xã hi. Nhng li chia s y không ch giúp mi người nhìn li nhng ơn cao trng đã lãnh nhn, mà còn ý thc v vinh d và bn phn khi đã được lãnh nhn Bí tích đặc bit này


Tin, ảnh: Ban MVTT Hạt An Bình

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...