20/08/2019
2903
Vào lúc 08giờ 30 ngày 19/08/2019, tại giáo xứ Xuân Bình, Giáo hạt Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chủ sự thánh lễ an táng cho Cha Cố Đaminh Phạm Hiến Thành. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Cha Phụ tá Gioan và linh mục đoàn giáo phận Xuân lộc cùng Quí Cha ngoài giáo phận. Có rất đông các tu sĩ chủng sinh và nhất là con cái của Cha Cố Đaminh : Tu hội Thừa Sai Tình Thương mà Cha cố là Đấng Sáng lập. Ngoài ra, có đông đảo anh chị em giáo dân giáo xứ Xuân Bình ngậm ngùi đưa tiễn Cha Cố Đaminh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau Thánh lễ, linh cữu của Cha cố Đaminh được an táng bên cạnh ngôi Thánh đường mà chính Ngài đã xây dựng.
Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha Cố Đaminh sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, cây, đám mây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...