08/11/2021
7992
Sáng ngày 08/11/2021 - tại Nhà hưu dưỡng Giáo Phận, Cha TĐD Đaminh Nguyễn Tuấn Anh đã chủ sự Nghi thức Tẩn Liệm cho cha cố Đaminh Nguyễn Đính. Sau Nghi thức Tẩn liệm, Linh cửu của Cha cố Đaminh được di chuyển lên Nhà nguyện của Nhà Hưu dưỡng. Tại nơi đây, Cha Tổng Đại Diện Đaminh chủ sự Thánh Lễ cầu nguyện cho cha cố. Cùng đồng tế với cha Tổng Đại Diện là cha Giám đốc Nhà Hưu Fx. Nguyễn Thanh Toàn, Cha Quản hạt Tân Mai Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, cùng với quý cha Nghĩa tử và các cha đồng tế. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của Linh Tông và Huyết tộc của Cha cố Đaminh để cầu nguyện cho ngài.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...