02/12/2019
2944
Sáng Chúa Nhật ngày 01.12.2019 - tại Tu hội Tông Đồ Nhỏ, Cha Phêrô Quản hạt Gia Kiệm đã chủ sự Nghi thức Tẩn liệm cho cha cố Giuse Maria Trần Minh Phú. Hiện diện trong nghi thức có Đức Ông VInh Sơn Đặng Văn Tú, Quý cha Quản hạt, Quý Cha trong hạt Gia Kiệm, Quý cha Linh tông huyết tộc của cha cố, và rất đông quý tu sĩ và bà con giáo dân trong hạt Gia Kiệm đến để hiệp thông và cầu nguyện cho cha cố. Sau Nghi thức, mọi người di quan Cha cố Giuse Maria đến Thánh đường Giáo xứ Bạch Lâm để dâng lễ cầu nguyện và kính viếng.


Ảnh: MVTT Hạt Gia Kiệm

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...