02/06/2019
4059
Vào lúc 10 giờ 00 ngày 01/6/2019, tại Nhà xứ Trảng táo, Giáo hạt Xuân lộc, Cha quản hạt Đaminh Ngô Công Sứ đã chủ sự nghi thức nhập quan cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang. Trong nghi thcứ này có sự diện diện của Quí Cha trong Giáo hạt Xuân Lộc, Quí Cha thuộc Giáo hạt Hố Nai, Quí Cha có liên hệ với Cha Giuse. Có Gia đình tang quyến của Cha Giuse, Quí tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân giáo xứ Trảng Táo và các xứ lân cận cũng đến hiệp thông cầu nguyện cho Cha Giuse.

Sau nghi thức Tẩm liệm nhập quan, linh cữu của Cha Giuse được di vào Thánh đường giáo xứ Trảng Táo và sau đó là Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse do Cha Quản hạt Xuân Lộc chủ sự.


Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha Giuse sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Đặc biệt xin đến hiệp dâng thánh lễ an táng vào lúc 08giờ 30, thứ Hai ngày 03/06/2019 tại Giáo xứ Trảng Táo, Giáo hạt Xuân Lộc.
Được biết : Cha Giuse Phạm Thanh Quang được Đức Cha Giáo phận bổ nhiệm làm Chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Trảng Táo và chính thức nhận sứ vụ ngày Chúa Nhật 21/08/2016, tính đến nay gần được 3 năm.

Tin, ảnh : MVTT hạt Xuân lộc. 
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Vicente Nguyễn Thương, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Vicente Nguyễn Thương, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, cây, giày và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám đông, đám cưới và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám cưới, bộ vét và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 16 người, bao gồm Vicente Nguyễn Thương, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 17 người, bao gồm Vicente Nguyễn Thương, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...