06/12/2017
1027
Chủ đề  năm Mục vụ của Giáo Phận 2017-2018 "Gia đình hãy là dấu chỉ của lòng thương xót- Đồng hành với các gia đình trẻ". Ngày Giáo Phận cũng hướng đến đặc biệt các Gia đình trẻ và cùng đồng hành với các gia đình này. Dưới đây là một số hình ảnh trong Ngày Giáo Phận  2.12 vừa qua:
Nhà thờ Hưng Bình:


Nhà thờ Phúc Nhạc:

Nhà thờ Võ Dõng:
HÌnh ảnh: MVTT Gia Kiệm

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...